Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale

Pentru consultarea cotizațiilor - click aici

 

  • experți contabili: 40 Euro
  • contabili autorizați: 20 Euro
  • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
  • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
  • societăți cu capital mixt: 400 Euro
  • societăți cu capital străin: 500 Euro

În atenția membrilor CECCAR Filiala București

 

Termenul limită pentru depunerea raportului de activitate aferent anului 2022, este data de  6 Martie 2023 (prin derogare de la prevederile Sistemului de cotizații din cadrul CECCAR), pentru a beneficia de facilitățile financiare la plata cotizațiilor profesionale, în cazul membrilor care au achitat cotizația fixă pentru anul 2023 și cotizația variabilă pentru anul 2022, până la data de 28.02.2023.

 

Astfel, membrii care au achitat cotizațiile profesionale (fixă 2023 și variabilă 2022), până la 28.02.2023 și depun raportul de activitate pentru anul 2022, până la data de 06.03.2023, vor beneficia de facilitățile financiare.

 


În atenția membrilor CECCAR Filiala București

 

Numărul foarte mare de accesări ale platformei raport.ceccar.ro înregistrate astăzi, 28 februarie, a condus la funcționarea necorespunzătoare a acesteia din perspectiva timpului de răspuns. Vă informăm că pentru anul 2022, facilitățile financiare se aplică membrilor care depun rapoartele de activitate până vineri, 4 martie 2022 (prin aprobarea prorogării termenului exclusiv pentru anul în curs), până la ora 24.00, cu condiția ca toate celelalte obligații, inclusiv plata cotizației, să fie îndeplinite la 28 februarie 2022.

Pentru a evita suprasolicitarea platformei în ultima zi de depunere a rapoartelor de activitate, vă rugăm să aveți în vedere depunerea rapoartelor pe întreaga perioadă, până la noul termen comunicat pentru depunerea acestora (4 martie 2022).

 


ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

Vă reamintim că Raportul de activitate se va completa electronic și se va depune exclusiv online în platforma de raportare a CECCAR: raport.ceccar.ro. Raportul de activitate se consideră încărcat, după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare de la pasul 4.

Informații utile pentru depunerea online a raportului de activitate

Persoane fizice -  click aici
Persoane juridice - click aici
Pentru consultarea cotizațiilor - click aici
Plata cotizațiilor se realizează cu ordin de plată, urmând ca dovada plății cotizației să se depună la pasul 3, odată cu depunerea raportului de activitate.

Termenul pentru depunerea raportului anual de activitate aferent anului 2021 pentru acordarea facilităților la plata cotizațiilor este 28 februarie 2022.

Vă rugăm să nu atașați la raportul de activitate documente precum: documente concediu creștere copil, acte detașare în afara României, adeverințe cursuri etc., aceste documente se vor expedia prin e-mail, împreună cu cererea aferentă, după consultarea Sistemului de cotizații din cadrul CECCARclick aici.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala București, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Cotizațiile se calculează automat prin Nota de plată generată de Declarația privind forma de desfășurare a profesiei, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru (paginile 5 și 6 ale Raportului de activitate).

Viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la 31 martie 2022.

Declarații tip ce se depun odată cu depunerea raportului.

Declarație cazier judiciar - click aici
Declarație deținere capacitate de exercițiu deplină - click aici
Declarație asigurare de risc profesional - click aici

 

 

 


ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

 

Pentru a veni în sprijinul membrilor, Președintele CECCAR Filiala București a propus aprobarea prelungirii termenului de depunere a raportului anual de activitate pentru anul 2020 până la data de 30 aprilie 2021, astfel încat membrii care au plătit cotizația până la data de 1 martie 2021 să beneficieze de bonificație.

Această propunere a fost supusă dezbaterii, aprobată de către Consiliul Superior al CECCAR si apoi ratificată la Conferința Națională din data de 08.04.2021.

În cel mai scurt timp posibil vor fi reglate fișele membrilor care au plătit fără bonificație și se va decide în consecință. 

 

 


ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

 
 

Se prelungește termenul-limită pentru depunerea rapoartelor pentru a beneficia de facilitățile financiare pentru plata cotizației: 7 martie 2021

 
Vă informăm că sâmbătă, 27 februarie 2021, s-a înregistrat o avarie la rețeaua de distribuție a energiei electrice, care a afectat zona în care se află sediul CECCAR și care a condus la întreruperea bruscă a alimentării cu energie electrică pentru câteva ore. Ca urmare a acestui incident, a fost afectată buna funcționare a platformei de raportare, înregistrându-se ulterior dificultăți în accesarea acesteia. Vă comunicăm că în prezent se lucrează la remedierea problemelor. În aceste condiții, termenul-limită pentru depunerea rapoartelor de activitate pentru a beneficia de facilitățile financiare pentru plata cotizației se prelungește până la 7 martie 2021.
 

Pentru a putea beneficia de facilitățile financiare pentru plata cotizației, este necesar să efectuați plata cotizației cel târziu astăzi, 1 martie 2021, prin transfer bancar (în cazuri excepționale și numerar la sediul filialei), și să depuneți raportul de activitate cel târziu la data de 7 martie 2021.
 

Pentru consultarea taxelor și cotizațiilor profesionale – click aici

Informații utile pentru depunerea online a raportului de activitate

Persoane fizice -  click aici
Persoane juridice - click aici

Declarații tip

Declarație cazier judiciar - click aici
Declarație deținere capacitate de exercițiu deplină - click aici
Declarație asigurare de risc profesional - click aici

 

 


Raportul anual de activitate se va completa electronic și se va depune exclusiv online în platforma raport.ceccar.ro, utilizând datele de conectare (user-ul și parolă) primite în anii anteriori. Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare de la pasul 4.

Vă rugăm să nu atașați la raportul de activitate documente precum: acte concediu creștere copil, acte detașare în afara României, adeverințe cursuri etc., aceste documente se vor expedia prin e-mail, împreună cu cererea aferentă.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala București, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Cotizațiile se calculează automat prin Nota de plată generată de Declarația privind forma de desfășurare a profesiei, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Viza anuală obținută în anul 2020, este valabilă până la data de 31 martie 2021. Viza anuală obținută în anul 2021, este valabilă până la data de 31 martie 2022.

Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, informațiile cuprinse în Raportul de activitate se vor verifica în termen maxim de 30 de zile de la transmiterea raportului.

Pentru consultarea taxelor și cotizațiilor profesionaleclick aici

Informații utile pentru depunerea online a raportului de activitate

Persoane fizice -  click aici

Persoane juridice - click aici

Declarații tip

Declarație cazier judiciar - click aici

Declarație deținere capacitate de exercițiu deplină - click aici

Declarație asigurare de risc profesional - click aici

 


Prin prezenta vă comunicăm că prin Hotărârea nr. 20/118 din 04.04.2020 a Consiliului Superior al CECCAR s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la 15 aprilie 2020, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale, aferente anului 2019 și au îndeplinit integral obligațiile față de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Monitorul Oficial - click aici

 


Raportul de activitate pentru anul 2019, se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând datele de conextare (user-ul și parola) primite în anul anterior. Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare (pasul 4).

Vă rugăm să nu atașați la raportul de activitate documente precum: adeverințe cursuri, adeverință angajator, acte concediu creștere copil, acte detașare în afara României, etc., aceste documente se vor expedia prin e-mail, împreună cu cererea aferentă.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala București, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Termenul limită de transmitere a raportului de activitate, precum și acordarea facilităților financiare, este 28 februarie 2020.

Cotizațiile se calculează automat prin Nota de plată generată de Declarația privind forma de desfășurare a profesiei pentru anul 2020, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Viza pentru anul 2019 este valabilă până la data de 31.03.2020.

Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, informațiile cuprinse în Raportul de activitate se vor verifica în termen de 30 de zile de la transmiterea raportului și se va proceda la acordarea vizei anuale.

Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2018, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2019, doar după validarea Raportului de activitate pentru anul 2018.

Pentru consultarea taxelor și cotizațiilor profesionale – click aici

Informații utile pentru depunerea online a raportului de activitate

Persoane fizice -  click aici

Persoane juridice - click aici

Declarații tip

Declarație cazier judiciar - click aici

Declarație deținere capacitate de exercițiu deplină - click aici

Declarație asigurare de risc profesional - click aici