Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale

  • experți contabili: 40 Euro
  • contabili autorizați: 20 Euro
  • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
  • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
  • societăți cu capital mixt: 400 Euro
  • societăți cu capital străin: 500 Euro

Pentru consultarea cotizațiilor - click aici

Prin prezenta vă comunicăm că prin Hotărârea nr. 20/118 din 04.04.2020 a Consiliului Superior al CECCAR s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la 15 aprilie 2020, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale, aferente anului 2019 și au îndeplinit integral obligațiile față de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Monitorul Oficial - click aici

 


Raportul de activitate pentru anul 2019, se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând datele de conextare (user-ul și parola) primite în anul anterior. Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare (pasul 4).

Vă rugăm să nu atașați la raportul de activitate documente precum: adeverințe cursuri, adeverință angajator, acte concediu creștere copil, acte detașare în afara României, etc., aceste documente se vor expedia prin e-mail, împreună cu cererea aferentă.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala București, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Termenul limită de transmitere a raportului de activitate, precum și acordarea facilităților financiare, este 28 februarie 2020.

Cotizațiile se calculează automat prin Nota de plată generată de Declarația privind forma de desfășurare a profesiei pentru anul 2020, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Viza pentru anul 2019 este valabilă până la data de 31.03.2020.

Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, informațiile cuprinse în Raportul de activitate se vor verifica în termen de 30 de zile de la transmiterea raportului și se va proceda la acordarea vizei anuale.

Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2018, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2019, doar după validarea Raportului de activitate pentru anul 2018.

Pentru consultarea taxelor și cotizațiilor profesionale – click aici

Informații utile pentru depunerea online a raportului de activitate

Persoane fizice -  click aici

Persoane juridice - click aici

Declarații tip

Declarație cazier judiciar - click aici

Declarație deținere capacitate de exercițiu deplină - click aici

Declarație asigurare de risc profesional - click aici