Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Andrei Aurel Bătrânu Laura Valeria
Dunlop Rodica Mirela Cojocaru Mihaela
Ionescu Luminiţa
Duminică Carmen Olimpia
Marin Mariana Grazziela
Zaharia Mihaiela

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari
Frățilă Romeo Andrei Daniela Cristina
Carp Ana
Sahlian Daniela Nicoleta
Sandu Carmen
Vuță Mihai - membru supleant
Ene Luminița - membru supleant
Cioc Mihaela - membru supleant

Comisia de cenzori

Membru titular
Ciocîrlan Gabriel Dan

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Andrei Aurel Codescu Olguța
Dumitriu Adrian Gabriel
Macovei Aneta
Purdescu Anca

Executivul filialei

Director executiv Serviciul evidenta Tablou Serviciul Dezvoltare Profesională Continuă Serviciu Organizare Stagiu Birou Etică și Control Birou Administrativ
vacant Goreţchi Andreea - Șef serviciu Florescu Adriana – Referent Călugăru Mădălina - Consultant formare Rotaru Simona - Consilier economic Florea Aurelia – casier
Dulgheru Cristina – Consilier Cuzuban Mirela - Consultant formare Roman Bogdan - Consultant formare Porojan Daniela - referent de specialitate financiar/contabil
Lazăr Ionel Cristian - Consilier statistician Rotaru Denisa Coman Ionuț – funcționar administrativ
Lungu Gabriela - Consilier statistician
Becheru Ana-Maria - Economist
Ivan Florina Cătălina - Consilier Economic

Auditor

Auditor de calitate
-