Examenul de aptitudini

EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 04 - 06 DECEMBRIE 2020 

 

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 04, 05 și 06 decembrie 2020. 

Vă reamintim că, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat prevede la Cap. VI Dispoziții tranzitorii: Art.35 Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

Prin urmare pentru sesiunea extraordinara din luna DECEMBRIE 2020 se pot inscrie toți stagiarii care au depășit 3 ani de la finalizarea stagiului, începand din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14.

De asemenea, conform Art. 33, alin. 4 - 6 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, respectiv:

(4) Condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin. (3) trebuie îndeplinite integral într-o sesiune a examenului de aptitudini.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin. (3) pot fi îndeplinite cumulat în sesiunile organizate pe parcursul anului 2020, sub condiția obținerii minimum a notei 7 la una dintre probe, în cadrul unei sesiunii anterioare organizate în cadrul aceluiași an.

(6) În situația reglementată la alin. (5) în cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se va putea susține, prin opțiunea candidatului, doar proba pentru care nu a fost obținută nota minima 7 în cadrul unei sesiunii anterioare organizate în anul 2020.

 

Examenul se va organiza cu respectarea normelor de igenizare și distanțare impuse de autorități la momentul respectiv și va avea următoarea structură: vineri 04 decembrie 2020 (3 ore), sâmbată 05 decembrie 2020 (3 ore) și duminică 06 decembrie 2020 (3 ore).

Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București până la data de 16 noiembrie 2020.

 

Conținutul dosarul de înscriere la examenul de aptitudini 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând:

 •  certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 •  certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 •  copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 •  cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 •  copie a actului de identitate (BI/CI);
 •  certificat de cazier judiciar;
 •  adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
 •  două fotografii tip BI/CI;
 • Acord GDPR (click aici)
 • Acord inregistrare audio-video (click aici)
 •  dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602

 

 

Totodată, Consiliul superior al CECCAR a hotărât reducerea taxei de participare, pentru sesiune examenului de aptitudini din luna decembrie 2020, după cum urmează:

- 550 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 375 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 450 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 300 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea decembrie 2020.

 

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

 


Va reamintim ca in cadrul examenului din sesiunea 18 – 20 septembrie 2020 se desfasoara doar probe scrise, pentru promovarea examenului candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă:

Candidat ECVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 – 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
Etica (proba 1)10%
Duminica – 20.09.2020-
10.30 – 13.30 (3 ore)Audit (proba 1)15%
Evaluare ec (proba 1)15%
Expertiza contabila (proba 1)10%
 
Candidat CAVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 - 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%
 

*    Locatiile de examinare vor fi publicate pe site-ul CECCAR Filiala Bucuresti ulterior, cu respectarea termenului prevazut in procedurile de organizare si desfasurare a examenului de aptitudini (24-48 ore inainte).


Examen de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și contabil autorizat,

sesiunea extraordinara 18 - 20 Septembrie 2020

 

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2020 și va avea următoarea structură:

Vă reamintim că, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat prevede la Cap. VI Dispoziții tranzitorii: Art.35 Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

Prin urmare pentru sesiunea extraordinara din luna septembrie 2020 se pot inscrie toți stagiarii care au depășit 3 ani de la finalizarea stagiului, începand din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14.

Examenul se va organiza cu respectarea normelor de igenizare și distanțare impuse de autorități la momentul respectiv și va avea următoarea structură: vineri 18 septembrie 2020 (3 ore), sâmbată 19 septembrie 2020 (3 ore) și duminică 20 septembrie 2020 (3 ore).

Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București până la data de 07.09.2020. 

 

 


Structura examenului de aptitudini 

sesiunea 2020

Candidat ECVineri - 03.07.2020Pondere %
17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
Etica (proba 1)10%
Sambata – 04.07.2020
10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Duminica – 05.07.2020-
10.00 – 13.00 (3 ore)Audit (proba 1)15%
Evaluare ec (proba 1)15%
Expertiza contabila (proba 1)10%
 
Candidat CAVineri - 03.07.2020Pondere %
17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%
Sambata – 04.07.2020
10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
 

 

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă.

 

Categoria Expert contabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Contabil autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

 

Având în vedere situația generată de virusul COVID-19 care a dus la imposibilitatea organizării Examenul de aptitudini, conform Calendarului 2020, în perioada 13 – 15 martie 2020, intenționăm organizarea acestui examen în perioada 03 – 05 iulie 2020. La această sesiune pot participa candidații deja inscriși, dar și alți stagiari care au finalizat stagiul, in acest sens putandu-se face noi înscrieri până la data de 19 iunie 2020.

Examenul se va organiza cu respectarea normelor de igenizare și distanțare impuse de autoritati la momentul respectiv și va avea următoarea structură: vineri 03 iulie 2020 (3 ore), sâmbată 04 iulie 2020 (3 ore) și duminică 05 iulie 2020 (3 ore).

Vă rugăm să ne confirmati intentia de participare la sesiunea 03 – 05 iulie 2020 a Examenului de aptitudini prin confirmarea formularului de mai jos.

Pentru completare formular confirmare participare examen aptitudini click aici

Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea iulie 2020, se pot înscrie stagiari care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului cu aprobarea Consiliului superior al CECCAR). De asemenea, la acest examen, se pot înscrie stagiarii care au finalizat stagiul în baza aprobării dosarelor de reducere de stagiu.

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială), iar pentru stagiarii care au beneficiat de echivalarea accesului la stagiu în baza protocoalelor de master, se va depune scrisoarea de acceptare la stagiu transmisa de catre CECCAR;
 • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 • copia diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 • copia actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini  

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând: 

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială), iar pentru stagiarii care au beneficiat de echivalarea accesului la stagiu în baza protocoalelor de master, se va depune scrisoarea de acceptare la stagiu transmisa de catre CECCAR;
 • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 • copia diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • copia actului de identitate (BI/CI);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile anterioare ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea septembrie 2020 doar cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului (model anexat) ;
 • copia actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602 dupa cum urmeaza :

-       candidații care nu au promovat sesiunea iulie 2020: taxa de participare este redusă la 550 de lei pentru categoria expert contabil și la 375 de lei pentru categoria contabil autorizat.

-       candidații care au promovat o singură probă (respectiv au obținut nota 7 la o singură probă) în sesiunea iulie 2020 au posibilitatea de a susține doar proba nepromovată în sesiunea extraordinară din septembrie, taxa de participare în acest caz fiind de 450 de lei pentru categoria expert contabil și 300 de lei pentru categoria contabil autorizat.

-       candidații care nu au promovat in una din sesiunile anterioare 3-5 Iulie 2020 vor achita o taxă de înscriere în valoare de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Stagiarii care au fost inscrisi in sesiunea Examenului de aptitudini din luna Martie si nu au participat la sesiunea reprogramata din luna Iulie, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea septembrie 2020 doar cu următoarele documente:

 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;

 Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București până la data de 07.09.2020