Examenul de aptitudini

 

Pentru consultare calendar stagiu 2021 - click aici


 

EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 28 - 30 Mai 2021

 

 

 

Pentru buna derulare a examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 28-30 mai 2021, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

 1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
 3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

 

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

 1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii;

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
 2. b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 3. c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
 5. e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 6. f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 7. g) două fotografii tip C.I.;
 8. h) dovada achitării taxei de înscriere;
 9. i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 10. j) acordul GDPR, conform anexei
 11. k) acord inregistrare audio-video, conform anexei
 12. l) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

 

Pentru candidații care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, organizată în martie 2021, dosarul de înscriere va fi conține documentele prevăzute la pct.a, g, h, k și l.

 

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 28, 29 și 30 mai 2021.

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
14.00-17.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2

10.00-13.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă

Duminică – 30 mai 2021, Proba 3

10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
14.00 – 17.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2

10.00 - 13.00

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 17 mai 2021.

 

 Pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunea ordinară din luna martie 2021, persoanele care au participat si nu au promovat sesiunea martie 2021 se pot inscrie la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021 cu achiarea urmatoarele taxe de examen:

 1. Pentru categoria expert contabil:
 2. a) 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 3. b) 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 4. c) 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.
 5. Pentru categoria contabil autorizat:
 6. a) 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

b)300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

            III. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat - c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară din luna martie 2021.

 1. Taxa va fi achitată prin transfer bancar în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602

 

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor, începând cu data de 05 mai 2021, se vor organiza cursuri de pregătire, cu precizarea că participarea la cursuri este condiționată de depunerea dosarului de înscriere la examen.

 

Graficul cursurilor de pregătire se va derula conform tabelului următor:

 

Nr. crt.DATAZIUAINTERVAL ORARDISCIPLINA EXAMENTEMA
105.05.2021Miercuri16.00-21.00ContabilitateOMFP
206.05.2021Joi16.00-21.00ContabilitateIFRS
307.05.2021Vineri16.00-21.00ContabilitateContabilitate consolidata
408.05.2021Sambata09.00-11.30ContabilitateContabilitatea altor tipuri de entitati
11.30-14.00ContabilitateContabilitate manageriala
510.05.2021Luni16.00-21.00ContabilitateContabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
611.05.2021Marti16.00-21.00Management, analiză și evaluarea afaceriiManagementul performantei + Finante si management financiar
712.05.2021Miercuri16.00-21.00Management, analiză și evaluarea afaceriiEvaluarea intreprinderii
813.05.2021Joi16.00-21.00Expertiza contabilaExpertiza contabila
1014.05.2021Vineri16.00-21.00DreptDrept
1115.05.2021Sambata09.00-14.00Control intern, audit și asigurareAudit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe
1217.05.2021Luni16.00-21.00FiscalitateFiscalitate
1318.05.2021Marti16.00-21.00FiscalitateFiscalitate
1419.05.2021Miercuri16.00-18.30FiscalitateFiscalitate
1518.30-21.00FiscalitateFiscalitate
1620.05.2021Joi16.00-21.00FiscalitateFiscalitate
1721.05.2021Vineri16.00-21.00FiscalitateFiscalitate

 

 


PRECIZĂRI PRIVIND EXAMENUL DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 12 - 14 MARTIE 2021

 

Examenul de aptitudini, sesiunea ordinară, va fi organizat de CECCAR în locatiile de examen stabilite pentru sesiunea martie 2021, astfel:

 • Universitatea Artifex Bucuresti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, sector 6
 • Sediul CECCAR aparatul central,  Intrarea Pielari nr. 1, București, Sector 4
 • CECCAR filiala Bucuresti, Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4

 

Repartizare candidati examen aptitudini pe locatii de examinare:
 1. Categoria Expert Contabil

Universitatea Artifex Bucuresti -  Amfiteatrul A1 (parter) – Litera A – CIA

Universitatea Artifex Bucuresti -  Amfiteatrul A2 (parter) – Litera CIM – GAG

Universitatea Artifex Bucuresti -  Amfiteatrul A3 (parter) – Litera GAN - L

CECCAR Sediul Central – Sala curs etaj 4 – Litera MA – MO

CECCAR Filiala Bucuresti – Amfiteatrul Grigore Trancu Iasi (parter) – Litera MU - SE

CECCAR Filiala Bucuresti – Sala curs et.2 – Litera ST - Z

 Vineri – 12.03.2021 ora 14.00 – 17.00 (Fiscalitate, Drept, Expertiza contabila)

Sâmbătă - 13.03.2021 ora 10.00-13.00 (Contabilitate, Etica)

Duminica – 14.03.2021 ora 10.00-13.00 (Control intern, audit si asigurare, Management, analiza si evaluarea afacerii)

 

 1. Categoria Contabil Autorizat

 CECCAR Sediul Central – Sala curs etaj 4

 

Vineri – 12.03.2021 ora 14.00 – 17.00 (Fiscalitate, Drept, Analiza financiara a afacerii/intreprinderii)

Sâmbătă - 13.03.2021 ora 10.00-13.00 (Contabilitate, Etica)

 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a sesiunii examenului de aptitudini vă transmitem următoarele Instrucţiuni:

 1. Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou fără posibilitatea de stocare a datelor.

Eventuale abateri de la aceste reguli, ca de altfel şi discuţiile în timpul examenului între candidaţi, duce la părăsirea sălii de examinare a celui în cauză, predarea lucrării în acel moment şi consemnarea faptei de către responsabilul de sală. Examenul este individual.

 1. De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.
 2. Desfasurarea probelor de examen:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Expert contabil

 

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere în nota finala a probei

%

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12 martie 2021, Proba 1

 

14.00 – 17.00 (3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor Dreptul muncii
Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

 

 

 

10.00-13.00

(3 ore)

 

 

Contabilitate

 

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati Contabilitatea operațiunilor de fuziune,

divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

Duminică – 14 martie 2021, Proba 3

 

 

10.00 - 13.00 (3 ore)

 

Control intern, audit  și asigurare

 

40%

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea

afacerii

 

60%

Finanţe şi management financiar Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizat

 

Ziua de organizare a probelor de      examen

Pondere in nota finala a probei

%

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12 martie 2021, Proba 1

 

14.00 – 17.00 (3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor Dreptul muncii
Analiza financiară a

afacerii/întreprinderii

10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

 

10.00 - 13.00 (3 ore)

 

 

Contabilitate

 

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

 

4.       Criterii de promovabilitate:

 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria exapert contabil, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe
 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria contabil autorizat, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe
 1. Condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la pct.4 pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară și sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiași an calendaristic, sub condiția obținerii minimum a notei 6 la cel puțin una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.
 2. În cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se vor putea susține, prin opțiunea candidatului, doar probele pentru care nu a fost obținută nota minima 6 în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.
 3. Fiecare candidat va semna pe lucrare, în colţul din dreapta sus înnegrit, care urmează a fi sigilat, cu privire la faptul că a luat cunoştinţă de regulile de derulare a examenului.
 4. Subiectele de examen sunt proprietatea intelectuală a CECCAR, acesta deținând dreptul de copyright. Este interzisă fotografierea sau filmarea subiectelor de examen. Este interzisă mediatizarea subiectelor de examen sub orice formă, atât scrisă cât și în spațiul online, fără acordul CECCAR, sub sancțiunea legislației în materia drepturilor de proprietate intelectuală.
 5. Răspunsurile scrise în caietul de examen, trebuie să respecte ordinea şi numărătoarea subiectelor din varianta de subiect primită, aşa cum au fost marcate de comisia centrală.
 6. Lucrările de examen aparțin de drept CECCAR, acestea nu pot fi puse după finalizarea examenului la dispoziție candidaților, în copie sau original.
 7. Rezultatele obținute de candidați pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare; contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul (centrul de examen), însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

  

Pentru accesul în locația de examinare vă rugăm să vă prezentați cu 30 min înaintea începerii examenului.

La accesul în locația de examinare vă rugăm să prezentați următorul formular completat și semnat – click aici pentru accesare formular

 

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 12 - 14 MARTIE 2021

 

Pentru buna derulare a examenului de aptitudini, sesiunea 12 – 14 martie 2021, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

 1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
 3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

 

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

 1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 01 martie 2021.

 

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 12, 13 și 14 martie 2021.

 

Candidat categoria Expert contabil

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere în nota finala a probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12  martie 2021, Proba 1

14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

10.00-13.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

Duminică – 14 martie 2021, Proba 3

10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 12  martie 2021, Proba 1

14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2

10.00 - 13.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

 

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 12 - 14 MARTIE 2021

 

 

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini din sesiunea 12 - 14 martie 2021

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 14 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune, la CECCAR Filiala București, până la data de 01.03.2021 un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • acord GDPR (click aici);
 • acord inregistrare audio-video (click aici);
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa va fi achitată prin transfer bancar în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

 


 

EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 04 - 06 DECEMBRIE 2020 

 

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 04, 05 și 06 decembrie 2020. 

Vă reamintim că, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat prevede la Cap. VI Dispoziții tranzitorii: Art.35 Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

Prin urmare pentru sesiunea extraordinara din luna DECEMBRIE 2020 se pot inscrie toți stagiarii care au depășit 3 ani de la finalizarea stagiului, începand din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14.

De asemenea, conform Art. 33, alin. 4 - 6 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, respectiv:

(4) Condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin. (3) trebuie îndeplinite integral într-o sesiune a examenului de aptitudini.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin. (3) pot fi îndeplinite cumulat în sesiunile organizate pe parcursul anului 2020, sub condiția obținerii minimum a notei 7 la una dintre probe, în cadrul unei sesiunii anterioare organizate în cadrul aceluiași an.

(6) În situația reglementată la alin. (5) în cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se va putea susține, prin opțiunea candidatului, doar proba pentru care nu a fost obținută nota minima 7 în cadrul unei sesiunii anterioare organizate în anul 2020.

 

Examenul se va organiza cu respectarea normelor de igenizare și distanțare impuse de autorități la momentul respectiv și va avea următoarea structură: vineri 04 decembrie 2020 (3 ore), sâmbată 05 decembrie 2020 (3 ore) și duminică 06 decembrie 2020 (3 ore).

Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București până la data de 16 noiembrie 2020.

 

Conținutul dosarul de înscriere la examenul de aptitudini 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând:

 •  certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 •  certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 •  copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 •  cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 •  copie a actului de identitate (BI/CI);
 •  certificat de cazier judiciar;
 •  adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
 •  două fotografii tip BI/CI;
 • Acord GDPR (click aici)
 • Acord inregistrare audio-video (click aici)
 •  dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602

 

 

Totodată, Consiliul superior al CECCAR a hotărât reducerea taxei de participare, pentru sesiune examenului de aptitudini din luna decembrie 2020, după cum urmează:

- 550 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 375 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 450 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 300 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea decembrie 2020.

 

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

 


Va reamintim ca in cadrul examenului din sesiunea 18 – 20 septembrie 2020 se desfasoara doar probe scrise, pentru promovarea examenului candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă:

Candidat ECVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 – 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
Etica (proba 1)10%
Duminica – 20.09.2020-
10.30 – 13.30 (3 ore)Audit (proba 1)15%
Evaluare ec (proba 1)15%
Expertiza contabila (proba 1)10%
 
Candidat CAVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 - 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%
 

*    Locatiile de examinare vor fi publicate pe site-ul CECCAR Filiala Bucuresti ulterior, cu respectarea termenului prevazut in procedurile de organizare si desfasurare a examenului de aptitudini (24-48 ore inainte).


Examen de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și contabil autorizat,

sesiunea extraordinara 18 - 20 Septembrie 2020

 

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2020 și va avea următoarea structură:

Vă reamintim că, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat prevede la Cap. VI Dispoziții tranzitorii: Art.35 Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

Prin urmare pentru sesiunea extraordinara din luna septembrie 2020 se pot inscrie toți stagiarii care au depășit 3 ani de la finalizarea stagiului, începand din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14.

Examenul se va organiza cu respectarea normelor de igenizare și distanțare impuse de autorități la momentul respectiv și va avea următoarea structură: vineri 18 septembrie 2020 (3 ore), sâmbată 19 septembrie 2020 (3 ore) și duminică 20 septembrie 2020 (3 ore).

Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București până la data de 07.09.2020. 

 

 


Structura examenului de aptitudini 

sesiunea 2020

Candidat ECVineri - 03.07.2020Pondere %
17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
Etica (proba 1)10%
Sambata – 04.07.2020
10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Duminica – 05.07.2020-
10.00 – 13.00 (3 ore)Audit (proba 1)15%
Evaluare ec (proba 1)15%
Expertiza contabila (proba 1)10%
 
Candidat CAVineri - 03.07.2020Pondere %
17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%
Sambata – 04.07.2020
10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
 

 

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă.

 

Categoria Expert contabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Contabil autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

 

Având în vedere situația generată de virusul COVID-19 care a dus la imposibilitatea organizării Examenul de aptitudini, conform Calendarului 2020, în perioada 13 – 15 martie 2020, intenționăm organizarea acestui examen în perioada 03 – 05 iulie 2020. La această sesiune pot participa candidații deja inscriși, dar și alți stagiari care au finalizat stagiul, in acest sens putandu-se face noi înscrieri până la data de 19 iunie 2020.

Examenul se va organiza cu respectarea normelor de igenizare și distanțare impuse de autoritati la momentul respectiv și va avea următoarea structură: vineri 03 iulie 2020 (3 ore), sâmbată 04 iulie 2020 (3 ore) și duminică 05 iulie 2020 (3 ore).

Vă rugăm să ne confirmati intentia de participare la sesiunea 03 – 05 iulie 2020 a Examenului de aptitudini prin confirmarea formularului de mai jos.

Pentru completare formular confirmare participare examen aptitudini click aici

Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea iulie 2020, se pot înscrie stagiari care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului cu aprobarea Consiliului superior al CECCAR). De asemenea, la acest examen, se pot înscrie stagiarii care au finalizat stagiul în baza aprobării dosarelor de reducere de stagiu.

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială), iar pentru stagiarii care au beneficiat de echivalarea accesului la stagiu în baza protocoalelor de master, se va depune scrisoarea de acceptare la stagiu transmisa de catre CECCAR;
 • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 • copia diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 • copia actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini  

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând: 

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială), iar pentru stagiarii care au beneficiat de echivalarea accesului la stagiu în baza protocoalelor de master, se va depune scrisoarea de acceptare la stagiu transmisa de catre CECCAR;
 • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 • copia diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • copia actului de identitate (BI/CI);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile anterioare ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea septembrie 2020 doar cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului (model anexat) ;
 • copia actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO32BTRLRONCRT0V25815602 dupa cum urmeaza :

-       candidații care nu au promovat sesiunea iulie 2020: taxa de participare este redusă la 550 de lei pentru categoria expert contabil și la 375 de lei pentru categoria contabil autorizat.

-       candidații care au promovat o singură probă (respectiv au obținut nota 7 la o singură probă) în sesiunea iulie 2020 au posibilitatea de a susține doar proba nepromovată în sesiunea extraordinară din septembrie, taxa de participare în acest caz fiind de 450 de lei pentru categoria expert contabil și 300 de lei pentru categoria contabil autorizat.

-       candidații care nu au promovat in una din sesiunile anterioare 3-5 Iulie 2020 vor achita o taxă de înscriere în valoare de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Stagiarii care au fost inscrisi in sesiunea Examenului de aptitudini din luna Martie si nu au participat la sesiunea reprogramata din luna Iulie, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea septembrie 2020 doar cu următoarele documente:

 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală - cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;

 Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București până la data de 07.09.2020

Dorim să vă facem cunoscut faptul că prin Hotărârea nr. 21/593 a Consiliului superior al CECCAR din 28.01.2021 s-au stabilit următoarele măsuri privind modul de aplicare a prevederilor art. 14, alin.(2) – (8) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat:

 

 1. Referitor la persoanele aflate in urmatoarea situatie: au finalizat stagiul și se află în situația prevăzută la art 14, alin.(3), (au trecut 3 ani de la finalizarea stagiului dar nu mai mult de 5), putandu-se înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire:

 

 1. Taxa pentru orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu va fi în cuantum de 10,00 lei + TVA/ oră de stagiu (respectiv 300,00 lei + TVA/30 ore de stagiu, pentru primul an de prelungire și 600,00 lei + TVA/60 de ore, pentru cei doi ani de prelungire).
 2. Orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu vor avea următoarea structură:
 1. Pentru primul an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Contabilitate și Raportare financiară și Fiscalitate, întâlniri programate conform calendarului pe anul în curs;
 2. Pentru doilea an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Fiscalitate Avansată și Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare, întâlniri programate conform calendarului pe anul în curs.

 

Taxa va fi achitata prin transfer bancar in contul CECCAR Bucuresti, iar cererea privind participarea la orele de pregatire va fi transmisa pana la data de 15.02.2021, pentru a fi luata in evidenta in vederea participarii la intalnirea 1 de stagiu.

 

 1. Cu privire la stagiu de adaptare: (au trecut mai mult de 5 ani de la finalizarea stagiului)
 1. Efectuarea stagiului de adaptare cu durata de un an va fi reprezentat de instruirea teoretică și practică, prin parcurgerea programei stabilită pentru categoria expert contabil și contabil autorizat, conform documentului anexat.
 2. Pentru disciplinele aferente stagiului de adaptare, persoanele care se încadrează în prevederile art.14, alin. (6) au obligația participării la întâlnirile semestriale, precum și susținerii și promovării examenelor aferente disciplinelor parcurse.
 3. Taxa aferentă stagiului de adaptare va fi în cuantum 1500 lei/an – pentru categoria expert contabil și 700 lei/an – pentru categoria contabil autorizaţi.

Taxa va fi achitata prin transfer bancar in contul CECCAR Bucuresti, iar cererea privind inscrierea in stagiul de adaptare (atasat) va fi transmisa pana la data de 15.02.2021, pentru a fi luata in evidenta in vederea participarii la intalnirile aferente anului de stagiu.

 

Pentru orice neclaritati fata de cele mai sunt prezentate nu ezitati sa ne contactati.