Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Tariful pentru efectuarea cursurilor restante este de 50 lei/ 10 ore + TVA (Cont bancar Banca Transilvania RO32BTRLRONCRT0V25815602 )

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

  Nu se mai aplică art. 35, pag. 101-102

 

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

- Curs destinat membrilor cu obligațiile îndeplinite la zi -

În urma solicitărilor primite, CECCAR Filiala București va organiza o nouă serie de cursuri în zilele de 29 mai, 03, 04 și 05 iunie 2020, începând cu ora 16.00, după cum urmează:

29 mai - “Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2”, lector  Mirela Păunescu, ora 16:00 – 10 ore CPD - Pentru înscriere click aici

03 iunie - “Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2”, lector Nadia Onea, ora 16:00 – 10 ore CPD - Pentru înscriere click aici

04 iunie - “Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2”, lector Adriana Florina Popa, ora 16:00 – 10 ore CPD - Pentru înscriere click aici

05 iunie - "Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2”, lector Radu Ciobanu, ora 16:00 – 10 ore CPD - Pentru înscriere click aici

Înscrierea se poate realiza Miercuri, 27.05.2020, începând cu ora 10.00, pe site-ul www.ceccarbucuresti.ro, în cadrul secțiunii Cursuri.

În cadrul acestor cursuri vor fi abordate noutăți legislative în acest domeniu (actualizate la zi) utile profesioniștilor contabili, ocazie cu care vor fi prezentate resursele pe care CECCAR le-a pus la dispoziţia membrilor săi în toată această perioadă, pentru a le uşura activitatea.

Cursurile se vor desfășura online în sistem de webinar, având caracter interactiv și vor cuprinde exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs, vor primi prezentarea în format electronic.

·   Menționăm că o persoană se poate înscrie doar o singură dată pentru o singura zi de curs. În cazul înscrierilor multiple, acestea vor fi eliminate;
·   La aceste cursuri nu se pot înscrie membrii care au efectuat un curs cu aceeași tematică în anul curent;
·   Membrii care se înscriu și, ulterior, nu participă, își asumă responsabilitatea consecințelor ulterioare.

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesională continuă membrilor adaptată acestor condiții nefavorabile susținerii cursurilor la sală, continuând să pună accent pe calitate, în detrimentul cantității. În vederea asigurării celor mai bune condiții de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane.

Link-urile pentru accesul pe platforma ZOOM.us, în vederea participării la curs, se vor transmite ulterior prin e-mail, în ziua cursului.

Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere. Acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor.

Pentru consultarea regulilor de participare la curs – click aici

În acest sens, vă comunicăm că nerespectarea prezentelor reguli, va conduce la imposibilitatea participării în cadrul cursurilor.


ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

- Curs destinat membrilor cu obligațiile îndeplinite la zi -

În zilele de 02,03,04,05 iunie 2020, începând cu ora 16.00, vor fi organizate următoarele cursuri la care pot participa doar membrii cu obligațiile îndeplinite la zi:

02 iunie - Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2”.   ( Mirela Paunescu) ora 16:00 – 10 ore CPD - Pentru înscriere -click aici

03 iunie - Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2”.   (Adriana Florina Popa) ora 16:00 – 10 ore CPD - Pentru înscriere - click aici

04 iunie - Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2”.   (Radu Ciobanu) ora 16:00 – 10 ore CPD - Pentru înscriere - click aici
04 iunie - ”Dreptul muncii. Starea de alertă. Reguli aplicabile în raporturile de muncă” (Ana Vidat) ora 16:00 – 10 ore CPD - Pentru înscriere - click aici

05 iunie - ”Dreptul muncii. Starea de alertă. Reguli aplicabile în raporturile de muncă”   (Raluca Dumitriu) ora 16:00 – 10 ore CPD - Pentru înscriere - click aici

Înscrierea se poate realiza Marți, 26.05.2020 începând cu ora 10.00, pe site-ul www.ceccarbucuresti.ro, în cadrul secțiunii Cursuri.

În cadrul acestor cursuri vor fi abordate noutăți legislative în acest domeniu (actualizate la zi) utile profesioniștilor contabili, ocazie cu care vor fi prezentate resursele pe care CECCAR le-a pus la dispoziţia membrilor săi în toată această perioadă, pentru a le uşura activitatea.

Cursurile se vor desfășura online în sistem de webinar, având caracter interactiv și vor cuprinde exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs, vor primi prezentarea în format electronic.

·   Aceste cursuri nu sunt destinate membrilor care au de recuperat orele restante de pregatire profesională, acestora fiindu-le destinate alte cursuri oragnizate în acest scop;
·   Menționăm că o persoană se poate înscrie doar o singură dată pentru o zi de curs. În cazul înscrierilor multiple, acestea vor fi eliminate;
·   La aceste cursuri nu se pot înscrie membri care au efectuat un curs cu aceeași tematică în anul curent;
·   Membrii care se înscriu și, ulterior, nu participă, îți asumă responsabilitatea consecințelor ulterioare.

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesională continuă membrilor adaptată acestor condiții nefavorabile susținerii cursurilor la sală, continuând să pună accent pe calitate, în detrimentul cantității. În vederea asigurării celor mai bune condiții de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane.

Link-urile pentru accesul pe platforma ZOOM.us, în vederea participării la curs, se vor transmite ulterior prin e-mail, în ziua cursului.

Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere. Acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor.

Pentru consultarea regulilor de participare la curs – click aici

În acest sens, vă comunicăm că nerespectarea prezentelor reguli, va conduce la imposibilitate participă


ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

-Curs destinat membrilor care au de recuperat orele restante de pregatire profesională-

 

 

Stimați colegi,

Vă informăm că în zilele de 02, 03, 04 și 05 iunie 2020începând cu ora 16.00, CECCAR Filiala București va organiza un nou set de cursuri în sistem online, pentru 40 ore de pregătire profesională, destinat exclusiv membrilor CECCAR Filiala București care înregistrează restanțe la îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională, astfel:

  • 02 iunie 2020 cursul cu tema Management financiar (10 ore CPD)
  • 03 iunie 2020 cursul cu tema Managementul performanței (10 ore CPD)
  • 04 iunie 2020 cursul cu tema Contabilitatea reorganizărilor de întreprinderi (10 ore CPD)
  • 05 iunie 2020 cursul cu tema Contabilitate și raportare financiară (10 ore CPD)

Membrii CECCAR care au restanțe și doresc să participe pentru efectuarea celor 40 de ore CPD/an, potrivit Hotărârii Consiliului Superior CECCAR nr. 19/532 din 27.09.2019, vor achita un tarif de 50 lei/10 ore CPD + TVA. Plata orelor de pregătire profesională se poate realiza în contul: RO32BTRLRONCRT0V25815602, deschis la Banca Transilvania. Membrii care au achitat taxa pentru orele restante, se pot înscrie în limita orelor plătite.

Vă reamintim că acest curs este destinat exclusiv membrilor care înregistrează restanțe. În cazul în care, cu ocazia verificărilor ulterioare, se vor constata înscrieri din partea membrilor care nu înregistrează restanțe la curs, acestea vor fi eliminate automat.

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesională continuă membrilor adaptată acestor condiții nefavorabile susținerii cursurilor la sală, continuând să puna accent pe calitate, în detrimentul cantității. În vederea asigurării celor mai bune condiții de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane.

Înscrierea la aceste cursuri se poate realiza până luni, 18 mai 2020, ora 09:00.

Pentru înscriere click aici

Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere. Acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor.

Pentru consultarea regulilor de participare la curs – click aici
În acest sens, vă comunicăm că nerespectarea prezentelor reguli, va conduce la imposibilitate participării în cadrul cursurilor.

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei în anul 2020, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă orele de formare profesională pentru anul 2019 (40 ore/an).

  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI), pot beneficia de echivalarea unui număr maxim de 4 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii CECCAR care au efectuat în anul 2018 ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2019, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.