Audit de calitate

În atenția membrilor CECCAR Filiala București

 

Vă informăm că începând cu data de 03 Aprilie 2023, programul de lucru al CECCAR Filiala București, se va desfășura de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 - 17.00.

Programările pentru auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară, se realizează exclusiv pe adresa de email audituldecalitate@ceccarbuc.ro (+ ceccarbuc@ceccarbuc.ro în cc), cu cel puțin două zile înainte; programările vor putea fi realizate de luni până vineri – interval orar 09.00-16.00, pentru sediul din Bld. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M 27, sc. 1, etaj 1, sector 3.

Programările pentru planificarea convocărilor cu participarea la săli, se realizează exclusiv pe adresa de email ceccarbuc@ceccarbuc.ro (+ audituldecalitate@ceccarbuc.ro în cc), cu cel puțin două zile înainte; în funcție de solicitări, convocările vor putea fi programate de luni până vineri – interval orar 09.00-16.00, pentru sediul din Bld. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M 27, sc. 1, etaj 1, sector 3.

 

 

CECCAR Filiala București

 


ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

 

Anunț angajare Auditor de calitate pentru CECCAR Filiala București - click aici

 


ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

 

Vă reamintim că, toata corespondența cu CECCAR Filiala București, se realizează exclusiv online utilizând adresele de e-mail oficiale disponibile în secțiunea Contact, accesând site-ul  www.ceccarbucuresti.ro.

Avem rugămintea ca solicitările să le adresați pe o  adresa de e-mail corespunzătoare, în funcție de solicitarea respectivă.

 

Cu stimă,
    CECCAR Filiala București

 


În atenția experților contabili judiciari

Vă reamintim că:
 

- programările pentru planificarea convocărilor cu participarea la săli, se realizează exclusiv pe adresa de email ceccarbuc@ceccarbuc.ro (+ audituldecalitate@ceccarbuc.ro în cc), cu cel puțin două zile înainte; în funcție de solicitări, convocările vor putea fi programate de luni până vineri – interval orar 08.00-16.00, pentru sediul din Bld. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M 27, sc. 1, etaj 1, sector 3;

 
- programările pentru auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară, se realizează exclusiv pe adresa de email audituldecalitate@ceccarbuc.ro (+ ceccarbuc@ceccarbuc.ro în cc), cu cel puțin două zile înainte; programările vor putea fi realizate de luni până vineri – interval orar 08.00-16.00, pentru sediul din Bld. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M 27, sc. 1, etaj 1, sector 3.


In atenția experților contabili judiciari

 

 

Stimați colegi,

 

Vă informăm că în perioada 27 decembrie 2021 -  31 decembrie 2021 activitatea de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă este suspendată și se va relua începând cu data de 03 ianuarie 2022 (Luni), ora 08.00.
 CECCAR Filiala București

 


În atenția experților contabili judiciari

Stimați colegi,

 

Din motive independente vă anunțăm, că pe data de 23 august 2021 (Luni), activitatea de auditare a rapoartelor  de expertiză contabilă judiciară va fi întreruptă, reluându-se din data de 24 august 2021, conform programului anunțat anterior.

 

 

 


În atenția experților contabili judiciari

 

Stimați colegi,

Având în vedere specificul redus al activității judiciare din luna august,  vă comunicăm că în perioada 09.08.2021 - 03.09.2021, activitatea de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară se va realiza în zilele de luni, marți și miercuri, în intervalul orar 08:00 - 16:00, în Bld. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M 27, sc. 1, etaj 1, sector 3.

Pentru programare vă solicităm să trimiteți e-mail pe adresele: audituldecalitate@ceccarbuc.ro și ceccarbuc@ceccarbuc.ro

 


În atenția experților contabili judiciari

 

Stimați colegi,

 

Având în vedere zilele libere din perioada sărbătorilor Pascale, vă comunicăm că auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară se va realiza după următorul program:

- 29.04.2021 – intervalul orar 08.00-12.00;

- 04.05.2021 – fără programul cu publicul;

- din 05.05.2021 program normal 08.00-16.00.

Regulile pentru planificarea convocărilor cu participarea la săli rămân neschimbate.
Pentru programări puteți folosi adresa de email: audituldecalitate@ceccarbuc.ro, iar în cc: ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

 


Programare pentru obținerea vizei auditului de calitate

 

Având în vedere contextul actual, recomandările privind distanțarea socială și respectarea măsurilor sanitare pentru evitarea răspândirii virusului COVID-19, vă reamintim că orice deplasare la sediul din Bld. Mircea Vodă, Nr.35, pentru obținerea Vizei Auditului de Calitate pe Rapoartele de expertiză contabilă judiciară, trebuie anunțată și programată cu cel putin o zi înainte, respectiv data și ora sosirii.

Regulile pentru planificarea convocărilor cu participarea la săli rămân neschimbate.
Pentru programări puteți folosi adresa de email: audituldecalitate@ceccarbuc.ro, iar în cc: ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

De asemenea, vă reamintim că activitatea de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară se realizează de Luni până Vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00, în Bld. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M 27, sc. 1, etaj 1, sector 3.

 

 

Cu stimă,  

          Președinte CECCAR Filiala București,
Andrei Aurel

 


În atenția experților contabili judiciari

Informații utile în relația cu Tribunalul București

 

 

  1. Utilizarea aplicației “Dosar Electronic” disponibilă pe tmb.ro

 

În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, precum și pentru facilitarea accesului on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului, vă reamintim că puteți utiliza aplicația “Dosar Electronic” din cadrul Tribunalului București, aceasta fiind disponibilă pe website-ul www.tmb.ro

Astfel, experții judiciari desemnați vor depune Rapoartele de expertiză atât în format tipărit, cât și în format electronic, știut faptul că acestea constituie o component importantă a dosarului de instant, motiv pentru care formatul electronic trebuie să fie o copie identică a celui depus în format tipărit în dosarul de instantă.

Rapoartele de expertiză atât în format electronic, cât și în format tipărit, se depun la registratura secției învestite cu soluționarea cauzei.

Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.
În cazul în care nu ați solicitat inițial acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC, cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail şi nr. de telefon) trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.

Instrucțiuni de utilizare și acces la dosarul electronic

 

  1. Aplicația e-Legalizare – menită să faciliteze eliberarea/emiterea copiilor legalizate ale Hotărârilor judecătorești/ Certificatelor de grefă

Vă reamintim că Tribunalul București a implementat, un nou serviciu – e-Legalizare – menit să faciliteze eliberarea/emiterea copiilor legalizate ale Hotărârilor judecătorești/ Certificatelor de grefă supuse legalizării Tribunalului București.

Toți cei interesați să intre în posesia copiilor legalizate ale Hotărârilor judecătorești sau de emiterea Certificatelor de grefă pot solicita o programare accesând aplicația e-Legalizare de pe site-ul Tribunalului București – www.tmb.ro

Programarea se obține prin completarea corectă și completă a formularului pus la dispoziție, în acest sens, pe pagina de internet a Tribunalului București.

La nivelul Tribunalului București, cererea este validată de către personalul cu astfel de atribuții, iar solicitanții vor fi înștiințați, de îndată, printr-un e-mail (Legalizări Tribunalul București), că le-a fost rezervată o zi la care să se prezinte la Registratura secției învestite.

Pentru a intra în posesia copiilor legalizate trebuie ca partea (personal sau prin reprezentant) să se prezinte la data menționată în e-mail-ul primit de la instanță, la registratura secției pe rolul căreia se află dosarul, având asupra sa actele depuse on-line, în original (cererea-tip, dovada achitării taxei de timbru, actul de identitate/dovada calității de reprezentant).

 


Stimați colegi,

Având în vedere atât specificul redus al activității judiciare din luna august, cât și contextul epidemiologic actual, vă comunicăm că în perioada 17.08-04.09.2020, activitatea de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară se va realiza în zilele de luni, marți și miercuri, în intervalul orar 08:00 - 16:00, în Bld. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M 27, sc. 1, etaj 1, sector 3.
Cu stimă,
Președinte CECCAR Filiala București
Andrei Aurel

 


Auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară se realizează de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 - 16:00,  în Bld. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M 27, sc. 1, etaj 1, sector 3.

Convocările din dosarele de expertiză contabilă judiciară vor putea fi programate pentru a se desfășura în Bld Mircea Vodă, nr. 35, bl. M 27, sc. 1, etaj 1,  sector 3,  pe adresa de e-mail: ceccarbuc@ceccarbuc.ro și/sau telefonic, la numerele 021.320.00.49/39, 021.331.69.78/90/98.


În vederea aplicării corespunzătoare a reglementărilor ce guvernează activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare vă reamintim următoarele:

Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare se află în OG nr. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare este dreptul exclusiv al experților contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi efectuate de expertul contabil pentru persoane fizice și juridice, stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR

Potrivit:

- Normei profesionale 3532 “Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă” (Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile): “Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/ experții contabili numit(ți)/ desemnat (ți) sau din oficiu, cât și de expertul contabil/ experții contabili consilier(I) al (AI) părților/ recomandat (ți) de părți.”

- Normei profesionale 3531.1: “Capitolul II introducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă …: a) Paragraful de identificare a expertului contabil/ experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri ai părţilor/ recomandaţi de părţi, dacă este cazul. …;”
Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: “Membrii Grupului experților judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică …, și vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală. ”
Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: “Experții contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligația să respecte și să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 “Expertizele contabile” și să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind și opiniile separate ale experților-parte, după caz, pentru a  fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”
Auditorul de calitate va audita și va acorda viza de calitate doar acelor lucrări care au fost semnate și parafate de membrii Corpului în calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în Capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară alte mențiuni, decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează și semnează lucrările întocmite, doar cu parafa emisă de Corp.
Acele situații în care expertul contabil numit de instanță sau organele de cercetare să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ștampilă decât cea de expert contabil și face mențiuni în capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate Consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.
Pentru încadrarea în condițiile de acordare a vizei de calitate, precizările de mai sus se referă atât la expertul contabil numit/ desemnat la cererea părților sau din oficiu, cât și la expertul contabil consilier al părților/ recomandat de părți.
Potrivit reglementărilor legale şi procedurale privind activitatea de expertiză contabilă judiciară experţii contabili au responsabilitatea respectării acestora, indiferent de calitatea pe care o au în raportul de expertiză contabilă judiciară, respective cea de expert contabil numit/desemnat la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi cea de expert contabil consilier încuviinţat al părţilor/recomandat de părţi.

Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

Cei interesaţi pot achiziţiona cartea de la filialele CECCAR din toată ţara.