Efectuarea stagiului

Pentru consultare calendar stagiu 2023 - click aici

Programarea întâlnirilor de stagiu Septembrie - Octombrie 2023 - click aici

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

Dorim să vă facem cunoscut faptul că CECCAR dorește să vină în sprijinul persoanelor care au finalizat stagiul, dar nu au reușit să susțină/promoveze examenul de aptitudini.

Sprijinul consta in oferirea oportunității de participare gratuită la un program de pregătire a examenului de aptitudini, examen care se va organiza în cadrul unei sesiunii extraordinare in perioada 10 – 12 noiembrie 2023.

 

Programul de pregătire se va organiza în prima parte a lunii septembrie 2023 și este structurat pe 15 teme, fiecare tema avand durata de 5 ore și care va acoperi programa aferentă examenului de aptitudini.

 

Având în vedere faptul că durata totală a programului de pregătire este de 75 ore, are aplicabilitate și pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 14, alin. (2) -  (5) din Regulamentul examenului de aptitudini, respectiv:

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

 

Oportunitatea de participare gratuită la programul de pregătire se adresează persoanelor care au finalizat stagiul în perioada 2018 - 2022 și nu au reușit să susțină/promoveze examenul de aptitudini.

 

Pentru participare este necesar să se completeze formularul de mai jos:

https://forms.gle/ptAcE4a7aZrVxBHU7

 

Termenul pentru completarea formularului este 10 august 2023.


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

Dorim să vă facem cunoscut faptul că, potrivit noii structuri a programei de stagiu, discplina IFRS se va studia, începând cu anul 2024, în anul ll de stagiu.
 
În acest sens, stagiarii care au restanțe la disciplina IFRS (proiect și/sau probă scrisă) și având în vedere obligativitatea participării la întâlnirile de pregătire corespunzătoare acestei discipline, pentru susținerea evaluărilor semestriale este necesar să completeze formularul de mai jos.

https://forms.gle/EXoaYZRvVjaiGY6Y7
 
Termenul pentru completarea formularului este 04 august 2023.
 
În cursul lunii septembrie 2023, vor fi organizate cele 4 întâlniri de stagiu alocate acestei discipline.
 


SUBGRUPE AN 2 TIC
subgrupaliterele
8.1ALD-COS
8.2COT-ENE
9.1FLO-MUR
9.2MUS-NID
10.1ROT-ZAH
10.2ZAI-ZOR

Vă transmitem programarea cursurilor de stagiu aferente intalnirii nr. 1 din semestrul II 2023, cursuri care vor fi organizate in perioada 26 iunie – 08 iulie 2023.

Întalnirea 1 stagiu sem. II – AN 1 click aici

Întalnirea 1 stagiu sem. II – AN 2 click aici

Întalnirea 1 stagiu sem. II – AN 3 click aici


Vă transmitem mai jos calendarul probelor aferente evaluării scrise (teoretice) din semestrul I 2023 care se vor organiza în perioada 07 – 09 iunie 2023:

 

 • Miercuri, 07 iunie 2023, ora 14.00 - susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului I de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Contabilitate financiară (1 oră)
  • TIC (1 oră)
  • Comunicare (1 oră)
  • Economia afacerilor (1 oră)

 

 • Joi, 08 iunie 2023, ora 14.00 -  susținerea probelor scrise aferente anului II de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Fiscalitate (1 oră)
  • Contabilitatea altor entități (1 oră) 
  • Comunicare (1 oră)

 

 • Vineri, 09 iunie 2023, ora 14.00 -  susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Finanțe și management financiar (1 oră),
  • Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare (1 oră)
  • Guvernanță corporativă (1 oră)

 

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

 

După cum vă este cunoscut, potrivit calendarului privind activitățile de stagiu din anul 2023, în luna iunie 2023 este programată evaluarea aferentă disciplinelor semestrului I de stagiu. În acest sens, vă transmitem link-urile de înscriere:

Inscriere discipline anul I semestrul I de stagiu -  https://forms.gle/DgDbLPbEH6gHy7Xh8
Inscriere discipline anul II semestrul I de stagiu - https://forms.gle/X4CUiYdzetvS5wPL7
Inscriere discipline anul III semestrul I de stagiu - https://forms.gle/PA67HqPqLmRUD1d18

Termenul de înscriere prin formularele online pentru susținerea probelor la disciplinele aferente semestrului I este joi, 25 mai 2023, ora 15.00.

Vă reamintim faptul că dreptul de participare pentru susținerea evaluărilor este condiționat de respectarea prevederilor art. 2, alin. (3) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului.
Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscut faptul că, pentru a veni în sprijinul stagiarilor, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 23/732 din 30.03.2023 au fost completate prevederile art. 2, alin. (4) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale  și reevaluărilor în timpul stagiului, prin acordarea posibilității stagiarilor să lipsescă la o întâlnire și în cazul disciplinelor care au prevăzute 2 întâlniri.

 1. Susținerea probelor de stagiu este condiționată de prezența stagiarului la toate activitățile de pregătire, respectiv la toate întâlnirile programate pentru fiecare din disciplinele din programa de stagiu, realizate pe grupe de stagiu, conform calendarului stabilit. Pentru a acoperi necesarul de pregătire al stagiarilor, vor fi derulate activități, alternativ, pe parcursul a 2 - 3 săptămâni. Astfel, stagiarii care din motive justificate nu pot participa la activitățile organizate la nivelul grupei de stagiu în cadrul căreia sunt repartizați au posibilitatea, în baza unei cereri adresate filialei în cadrul căreia sunt luați în evidență, să participe la activitățile organizate la nivelul altei grupe de stagiu.
 1. Prin excepție de la prevederile alin. (3), în baza unor motive întemeiate, dovedite cu documente justificative (depuse în timp util la filiala de domiciliu /filiala în care sunt luați în evidență), stagiarii pot absenta la o întâlnire corespunzătoare unei discipline de stagiu, sub rezerva vizualizării filmării pe platformă. De exemplu, pentru disciplinele care au programate 4 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire, pentru disciplinele care au programate 3 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire, pentru disciplinele care au programate 2 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire. În cazul disciplinelor care au programată 1 întâlnire nu se acceptă absențe.
 1. În aplicarea prevederilor alin. (3) prezența la o întâlnire de stagiu este dovedită prin susținerea de către stagiar a poll-urilor/testelor intermediare, precum și a testului final. De asemenea, pentru validarea prezenței, se va avea în vedere verificarea timpului total în care stagiarul a fost conectat, raportat la durata totală a timpului alocat pentru o întâlnire.
 1. În situația în care nu sunt respectate condițiile de participare la o întâlnire de stagiu, conform prevederilor alin. (3) – (5) stagiarul nu are posibilitatea susținerii evaluării la disciplina respectivă și, totodată, este obligat să refacă toate activitățile stabilite pentru disciplina respectivă, în anul/anii următori.

De asemenea, pentru o evidență corectă a înscrierilor, avem rugămintea de a reciti prevederile art. 8 alin. (1) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:
(1) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea evaluărilor și reevaluărilor se va face, pe ani de stagiu și discipline, în baza formularelor de înscriere care vor putea fi accesate prin intermediul link-urilor de conectare primite din partea filialelor de domiciliu.
(2) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea probelor de stagiu se va face în intervalul comunicat în acest sens.
(3) Pentru înscrierea în vederea susținerii evaluărilor/reevaluărilor semestriale, stagiarii au obligația să completeze numărul matricol primit odată cu înscrierea în stagiu, adresa de email care trebuie să fie corectă și validă, precum și restul informațiilor solicitate în formularul de înscriere.
(4) Stagiarii au obligația să trateze cu maximă seriozitate înscrierea și să opteze în formularul de înscriere doar pentru probele la care au de susținut examene.
(5) Înscrierea și neparticiparea la probele de evaluare/reevaluare, fără existența un motiv justificat, implică achitarea taxei prevăzută la art. 17, alin (3), pentru prima reevaluare susținută, nemafiind aplicabile prevederile art. 17, alin. (1).
(6) Stagiarii care nu s-au înscris în termenele stabilite pentru susținerea evaluării nu vor avea posibilitatea participării la examene prin includerea lor pe liste suplimentare.

 
Dupa finalizarea inscrierilor si centralizarea formularelor vom reveni către dvs. cu detalii suplimentare privind derularea evaluarilor teoretice si practice aferente semestrului I de stagiu 2023.


Vă transmitem programarea întâlnirilor de stagiu care se vor derula în cursul lunii mai 2023.

Întalnirea 3 stagiu sem. I – luna mai AN 1 - click aici
Întalnirea 3 stagiu sem. I – luna mai AN 2 - click aici
Întalnirea 3 stagiu sem. I – luna mai AN 3 - click aici

 


Vă transmitem programarea întâlnirilor de stagiu care se vor derula în cursul lunii aprilie 2023.

 

Întalnirea 3 stagiu sem. I – luna aprilie AN 1 – click aici

Întalnirea 3  stagiu sem. I – luna aprilie AN 2 – click aici

Menționăm că în această lună vor fi întâlniri doar pentru anii 1 și 2 și doar pentru disciplinele menționate în planificare, fiind discipline ce au întâlniri suplimentare.

 


Vă transmitem programarea întâlnirilor de stagiu care se vor derula în cursul lunii martie 2023.

 

Întalnirea 2 stagiu sem. I – luna martie AN 1 – click aici

Întalnirea 2  stagiu sem. I – luna martie AN 2 – click aici

Întalnirea 2  stagiu sem. I – luna martie AN 3 – click aici

 


Vă transmitem programarea întâlnirilor de stagiu care se vor derula în cursul lunii februarie 2023.

Pentru a verifica zilele în care veți lua parte la întâlniri, este necesar să verificati grupa la care ați fost alocat – click aici

Facem precizarea că pentru anul I, disciplina TIC, fiecare grupă este împărțită în două subgrupe.

SUBGRUPE AN 1 TIC
subgrupaliterele
10.1ACH-CHI
10.2CIM-GAI
11.1GAN-LUP
11.2MAN-NID
12.1ONO-SAV
12.2SER-ZEL

 

 

Pregătirea stagiarilor la disciplinele Comunicare (anii I și II) și Guvernanță (anul III) se va realiza pe serii.

Stagiarii aflați în an suplimentar vor selecta grupa conform tabelului cu anii de stagiu clasici.  

Stagiarii aflați în an de adaptare, an intensiv sau care efectuează cele 30/60 ore pentru anii de prelungire în vederea participării la examenul de Aptitudini, vor transmite o singura solicitare pe stagiari@ceccarbuc.ro cu disciplinele și datele în care solicită accesul la cursuri.

 

Întalniri stagiu sem. I – luna februarie AN 1 – click aici

Întalniri stagiu sem. I – luna februarie AN 2 – click aici

Întalniri stagiu sem. I – luna februarie AN 3 – click aici

 

 

Pentru consultare calendar stagiu 2022 - click aici


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

 

Vă transmitem formularele de înscriere pentru reevaluarea aferentă disciplinelor din semestrele I si II de stagiu, stabilită pentru perioada 13-15 ianuarie 2023:
 
Anul I - https://forms.gle/EQFre3GgCum9WWk29
 
Anul II - https://forms.gle/3FcykHeZ3G6hfKdU7
 
Anul III - https://forms.gle/btR1PrwkQEvgE64J6

 
Termenul de înscriere  pentru reevaluarea din perioada 13 - 15 ianuarie 2023, în baza formularelor este joi 5 ianuarie 2023, ora 10.00.
 
În funcție de situația înscrierilor vom reveni în perioada imediat următoare cu graficul probelor de susținere a probelor de reevaluare.
 

   

CECCAR Filiala Bucuresti


Formularele de înscriere pentru reevaluarea aferentă disciplinelor din semestrul II, stabilită pentru perioada 9 – 11 decembrie 2022:

 

Anul I - https://forms.gle/BTRp86HnGngkQ7tM8

 

Anul II - https://forms.gle/FsyEt4L6VxfFow7a8

 

Anul III - https://forms.gle/xcMXVFp6YigGh3ef7

 

În funcție de situația înscrierilor vom reveni în perioada imediat următoare cu graficul probelor de susținere a probelor de reevaluare.

 

Termenul de înscriere al stagiarilor pentru reevaluarea din perioada 09 – 11 decembrie 2022, în baza formularelor este luni 5 decembrie, ora 09.00.

 


Grupe stagiari - click aici

SUBGRUPE AN 2 TIC

subgrupaliterele
1.1A-COL
1.2CON-GOG
2.1GRO - MIH
2.2MIL - PIS
3.1PIT-STAN
3.2STAT - Z

 

Consultare întâlniri semestrul 2 anul 1 - click aici

Consultare întâlniri semestrul 2 anul 2 - click aici

Consultare întâlniri semestrul 2 anul 3 - click aici

Consultare întâlniri semestrul 2 anul I, II și III, discplina Etică - click aici

 

Întâlnire 1 semestrul 2click aici

 

Calendar evaluare semestrul I - click aici

 

Înscriere evaluare semestrul I stagiari - click aici

 

Întâlniri stagiu pentru luna mai 2022 - click aici 

 

Întâlniri stagiu pentru perioada martie - aprilie 2022click aici

 

Întâlnire 1 semestrul 1 click aici