MF a publicat în transparență decizională proiectul procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor

Ministerul Finanțelor a publicat, în transparență decizională, proiectul de ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, în sectorul construcții, beneficiază de scutirea de impozit în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, articolul 60 punctul 5 din Codul fiscal s-a modificat în sensul în care procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.

Noul proiect de act normativ a fost promovat în contextul modificărilor legislative aduse Codului fiscal, adoptate de Parlament prin Legea nr. 135/2022, prin care prevederile art. 60 pct. 5 lit. d) din Codul fiscal au fost modificate, iar cele ale literei e) au fost abrogate. Astfel, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2022, instrucțiunile privind acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor se regăseau în Anexa 6 la Ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17) din Codul fiscal iar mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut la art.60 pct.5 lit. b), se stabilea potrivit prevederilor din Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 239/24.07.2019 pentru aprobarea metodologiei privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment