Procedura de înscriere ca membru CECCAR, în urma promovării examenului de aptitudini, sesiunea 27 – 29 mai 2022

Cu ocazia promovării examenului de aptitudini, vă felicităm pentru reușita dumneavoastră și vă urăm bun venit în “familia” profesioniștilor contabili.

Potrivit Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se realizează în termen de 90 de zile de la promovarea examenului.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • Formulare de înscriere click aici;
 • Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere – click aici;
 • Adeverință medicală: “Apt pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat” sau declarație pe propria răspundere – click aici;
 • Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția sau declarație pe propria răspundere în cazul absolvenților care nu sunt angajați;
 • Copie C.I. cu domiciliul/viză flotant în București;
 • Certificat căsătorie (după caz);
 • 2 fotografii tip C.I.
 • Dovada achitării taxa de înscriere în Tabloul Corpului în contul CECCAR Filiala București RO32BTRLRONCRT0V25815602, deschis la banca Transilvania:
 • 40 Euro/expert contabil (cv. în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății);
 • 20 Euro/contabil autorizat (cv. în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății);
 • ulterior aprobării înscrierii în Tablou, se va achita cotizația fixă pentru anul 2022, proporțional cu lunile rămase până la finele anului, conform statutului declarant prin intermediul Raportului de activitate ce se va depune în calitate de membru nou.

Dosarul de înscriere cuprinzând toate documentele de mai sus, se va depune la secretariatul CECCAR Filiala București. După aprobarea înscrierii în cadrul CECCAR, se va elibera carnetul de membru și autorizația de exercitare a profesiei, ocazie cu care veți primit datele de conectare în platforma de raportare a CECCAR, pentru a depune raportul de activitate în calitate de membru nou înscris, în vederea validării statutului declarat pentru anul 2022.