Anunt angajare CECCAR Filiala Bucuresti – Referent de specialitate financiar-contabil

Corpul Experților Contabili și

Contabililor Autorizați din România – Filiala București 

Denumire post: Referent de specialitate financiar-contabil

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nivel carieră: Studii superioare economice

 

            Condiţii generale:

 

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor   aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

 

            Ne dorim ca noul nostru coleg/noua noastră colegă să aibă următoarele calități și aptitudini:

 

 • Studii superioare economice;
 • Experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;
 • Capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
 • Încredere și siguranță;
 • Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • Excelente abilități de comunicare, amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual ;
 • Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
 • Cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;

 

            Descrierea generală a responsabilităților:

 

 • Efectuează operațiuni de încasări și plăți în numerar prin casă și prin bancă;
 • Operează Registru de casă și Registru de bancă în programul informatic;
 • Întocmește necesarul cheltuielilor preconizate a se efectua lunar și colaborează cu structurile superioare pentru aprobarea acestora;
 • Realizează plățile facturilor aferente furnizorilor de servicii;
 • Întocmește pontajul lunar al angajaților;
 • Consiliază membrii instituției cu privire la solicitările acestora legate de aspectele ce intră în sfera activității profesionale (plată cotizații, detalii cu privire la publicațiile distribuite prin casierie);
 • Realizează răspunsuri la solicitările primite din partea membrilor instituției ce intră în sfera de activitate;
 • Participă și îndeplinește sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe.

 

            Dacă sunteți interesat/interesată, așteptăm CV-ul Dumneavoastră pe adresa de e-mail cristina.dulgheru@ceccarbuc.ro, până la data de 24.06.2022, ora 17.00, urmând ca persoanele selectate, să fie anunțate despre etapa următoare a procesului de recrutare în vederea angajării.

            Dacă sunteți candidatul potrivit, vă vom prezenta mai multe detalii când ne vom cunoaște. Până atunci, așteptăm să ne spuneți câte ceva despre Dumneavoastră în CV.

            Așteptăm să vă cunoaștem!

Leave your comment