MMSS propune prelungirea măsurii de acordare a sprijinului financiar pentru salariați pe durata reducerii temporare a timpului de lucru

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a publicat în transparență decizională un proiect de OUG privind prelungirea aplicării în anul 2022 a măsurilor prevăzute la art. 1 și art. 3 din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Inițiatorii proiectului au avut în vedere contextul economic internațional generat de creșterea ratei inflației la niveluri record, faptul că există angajatori care continuă să se confrunte cu apariția unor situații cu caracter imprevizibil și excepționale care determină stabilirea de reguli specifice pentru anumite domenii de activitate privind asigurarea continuității activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, astfel încât activitatea să fie menținută la un flux continuu și operată sub anumiți parametri de eficiență economică, dificultățile cu care se confruntă unii angajatori în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime și materiale, pe de o parte, precum și lipsa piețelor de desfacere, pe de altă parte, ca urmare a întreruperii importului și exportului de produse din și către Ucraina, Federația Rusă și Belarus, în condițiile generate de conflictul armat din Ucraina.

Proiectul prevede, în esență, prelungirea aplicării (ulterior datei de 8 iunie 2022) a măsurii de susținere din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat a indemnizației aferentă timpului de muncă redus, reglementată de OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsură prin care MMSS urmărește să asigure sustenabilitatea entităților economice care se confruntă cu dificultăți generate de situațiile menționate anterior.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment