Rezultate examen aptitudini sesiunea extraordinară din 3-5 decembrie 2021

Bună ziua,

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele Examenului de aptitudini, aferente sesiunii extraordinare din 3-5 decembrie 2021, pot fi consultate la următoarele link-uri:
 
Experți contabili: https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/EC-rezultate-Ex-apt-dec-2021_pt-site.pdf
 
Contabili autorizați: https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/CA-rezultate-Ex-apt-dec-2021_pt-site.pdf
 
 
După cum vă este cunoscut, participarea la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, organizată în luna decembrie 2021, s-a realizat cu condiția respectării prevederilor art. 10  alin. (6) și (7) și art. 11 alin. (6) și (7), potrivit cărora candidații care nu au obținut minimum nota 6 la cel puțin una din probele sustinute în sesiunea organizată în martie 2021, nu au avut posibilitatea cumulării rezultatelor obținute anterior.
 
De asemenea, dorim să vă facem cunoscut faptul că în catalogul cu rezultate publicate au fost evidențiate, acolo unde a fost cazul, mediile obținute la probele susținute la sesiunile anterioare, precum și rezultatul final al examenului condiționat de media/mediile obținute anterior.
 
Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până joi, 23 decembrie 2021, ora 14.00. Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la adresa de email stagiari@ceccarbuc.ro, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.
 
În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:
 
Pentru categoria experți contabili:

  • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
  • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
  • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA.

 
Pentru categoria contabili autorizați:

  • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
  • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 lei la care se adaugă TVA.

Pentru orice neclarități față de cele mai sus menționate nu ezitați să ne contactați.

Leave your comment