Procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020, pentru sprijinirea salariaților și angajatorilor în contextul pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr.132/2020, privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 794 din 31 august 2020.

Astfel, pentru acordarea indemnizației pentru timpul redus de muncă al salariaților, angajatorii trebuie să depună cereri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din raza în care își au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară și după plata impozitelor și contribuțiilor. Cererile vor fi însoțite de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de aplicare a reducerii timpului de muncă și de decontare a indemnizației, precum și de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea.

Pentru acordarea indemnizației profesioniștilor definiți de Codul civil, cererile se depun la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială în raza cărora își au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Fiecare cerere va fi însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere.

Guvernul a stabilit ca ambele măsuri să se aplice până la data de 31 decembrie 2020.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment