Ministerul Justiției: În proiect, noi reglementări privind accesul la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial

Ministerul Justiției a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un Proiect de Ordin pentru modificarea art. 9 din Ordinul ministrului justiției nr. 1417/C/2006 privind accesul la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Ordinul ministrului justiției nr. 1417/C/2006 (OMJ nr. 1417/C/2006) au fost reglementate, între altele, modalitatea de eliberare și tarifele privind eliberarea de copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul național, de pe înscrisurile doveditoare și de pe extrasele rapoartelor de activitate și ale bilanțurilor anuale transmise de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, precum și eliberarea dovezii privind disponibilitatea denumirii unei asociații, fundații sau federații.

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din actul normativ amintit, eliberarea documentelor enunțate anterior se face cu plata anticipată a tarifelor prevăzute în acest ordin. În prezent, aceste tarife se achită, potrivit art. 9 din  actul normativ amintit,  „în numerar sau prin virament bancar în contul bugetului de stat nr. 20360150 «Alte venituri», astfel:

    • de către persoanele fizice, la orice unitate a Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliu;
  • de către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul fiscal”.

Prin noul proiect de Ordin se propune modificarea prevederilor art. 9 din OMJ nr.1417/C/2006, colectarea taxelor menționate urmând a se realiza într-un cont de disponibiltăți deschis pe seama Ministerului Justiției, ulterior acestea  fiind virate la bugetul de stat, în termen de două zile lucrătoare de la încasarea lor. Dovada achitării tarifelor se realizează potrivit alin. (2) al art. 8 din OMJ nr. 1417/C/2006, care reprevede că „odată cu depunerea cererii, solicitantul va face dovada că a achitat tariful”.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment