Consultații completare și depunere raport anual

de activitate online

 
Inscriere  - 238 locuri

 

Lista participanţilor
Intervalul orar 16.30 - 18.00

CECCAR Filiala București

Amfiteatrul

Grigore Trancu-Iași

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2019