CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

- FILIALA BUCUREȘTI -

 

 

Adresa:   Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, București

Telefon:  +40 (0)21.320.00.49/39

               +40 (0)21.331.69.78/90/98

Fax:        +40 (0)21.320.00.81

CUI:         7426179

Cont bancar BCR: RO12RNCB0082044180940260

Program de lucru: luni-vineri, interval orar 09.00-17.00

Orice comunicare cu CECCAR Filiala București adresată pe cale electronică se poate realiza, în funcție de solicitare, pe una din următoarele adrese de email: 

  • pentru solicitări legate de activitatea de stagiu: stagiari@ceccarbuc.ro
  • pentru solicitări legate de activitatea de pregătire profesională: cursuri@ceccarbuc.ro
  • pentru solicitări legate de înscrierea în Tablou și evidența membrilor, persoanelor fizice și juridice, autorizare, acordarea vizei anuale: tablou@ceccarbuc.ro
  • pentru solicitări legate de publicațiile emise de CECCAR: administrativbuc@ceccarbuc.ro
  • pentru informații despre sesizările/dosarele aflate pe rolul comisiei de disciplină: comisiadedisciplina@ceccarbuc.ro
  • oricare alte solicitări, altele decât cele de mai sus, pot fi transmise pe adresa de email: ceccarbuc@ceccarbuc.ro
  • corespondența cu președintele CECCAR Filiala București, se poate realiza pe adresa de email: presedinte@ceccarbuc.ro

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2019