CORONAVIRUS 10 REGULI DE URMAT - CLICK AICI


 

În atenția membrilor CECCAR Filiala București

 

Având în vedere ultimele comunicări oficiale ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență legate de măsurile pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus, astăzi 11 martie 2020,  

Consiliul Superior al CECCAR, prin Hotarârea nr. 20/563 a dispus urmatoarele:

 

1.    Amânarea desfășurării examenului de aptitudini programat a avea loc în perioada 13 și 15 martie 2020 până la o dată ce va fi stabilită ulterior.

2.    Taxa de înscriere achitată de candidații înscriși la examenul de aptitudini din perioada 13 și 15 martie 2020 rămâne valabilă pentru următoarea sesiune a examenului.

3.    Suspendarea cursurilor de pregătire profesională continuă pentru membri și a celor pentru pregătirea stagiarilor, programate la nivelul filialelor până la o dată ce se va stabili ulterior.

4.    Suspendarea programului cu publicul în toate filiale CECCAR, începând cu data de 12 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior. Excepție vor face situațiile care impun prezența membrilor la filialele CECCAR, în acest caz se vor face programări prin intermediul adresei de e-mail disponibile pe site-ul filialei de care aparține persoana în caz, prin specificarea explicită a motivului.

5.    Continuarea procesului electoral, la filialele la care este cazul.

 

Toate persoanele care intra in sediul CECCAR Filiala Bucuresti vor completa si semna declaratia atasata click aici.

 

Aceasta declarație este anexă la Hotărârea nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus -art.11. emisă de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.

 

Vă mulțumim!

Cu stimă,


CECCAR Filiala București

 


 

Stimați colegi,

 

Având în vedere contextul actual, respectiv informațiile cuprinse în Hotărârea nr. 6/06.03.2020 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Situații de Urgență, vă comunicăm că începând cu data de 10.03.2020 se vor pune în aplicare următoarele măsuri:

1. Casieria CECCAR Filiala București nu va lucra direct cu publicul, până la o dată ce va fi ulterior comunicată. Toate plățile membrilor către CECCAR Filiala București se vor efectua exclusiv on line, prin transfer bancar, în contul deschis la Banca Transilvania RO32BTRLRONCRT0V25815602.

2. Programul de lucru cu publicul se va limita doar la situațiile excepționale sau pentru exercitarea dreptului de vot de către membri. Orice comunicare cu membrii se va realiza doar prin email sau prin telefon.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

  

Cu stimă,

Președinte CECCAR Filiala București

Andrei Aurel 


 

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

Calendarul de stagiu semestrul I a fost actualizat.

Intalnire 2 stagiu – click aici

Intalnirea 3 stagiu – click aici  


În atenția stagiarilor

 

În vederea participării la cursurile de pregatire a stagiarilor vă aducem la cunostinta următoarele:

 Semnarea listei de prezență și accesul în sala de curs se realizează în baza actului de identitate. Persoanele care refuză să se legitimeze, nu vor avea acces în sală.

Listele de prezenta vor putea fi semnate doar la inceputul fiecarui curs de pregatire. In acest sens, va rugam sa va incadrati in ora de incepere a activitatii la sala.

Fiecare stagiar va susține la sfarsitul cursului un test de autoevaluare, ce trebuie să conțină în mod obligatoriu semnătura, numele și filiala de domiciliu.

Prezența la curs se consideră validă numai prin indeplinirea cumulativă a celor doua condiții, si anume prin semnarea listei de prezență la inceputul fiecarui curs de pregatire si susținerea testului de autoevaluare.

Totodată vă reamintim faptul că:

 -  participarea la cursurile de pregatire practică din cadrul stagiului CECCAR, organizate la sala, este obligatorie;

în situația în care exista motive întemeiate, dovedite cu documente justificative va fi posibila participarea, în mod excepțional, doar la 10 ore de pregătire la sala din cele 15 ore programate la o disciplina, într-un semestru. Aceste situatii ar fi trebuit sa fie semnalate insa anterior Filialei centru de care apartineti.

 


 

Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: „Contabilitate și raportare financiară” și „Contabilitatea altor tipuri de entități”

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor edițiile revizuite ale publicațiilor Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități.

Noile ediții (a III-a pentru fiecare lucrare) au fost actualizate ca urmare a modificărilor legislative în domeniu, astfel încât să asigure o pregătire teoretică și practică solidă stagiarilor Corpului.

Lucrarea Contabilitate și raportare financiară, destinată stagiarilor din anul I, autori – Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian și Alina-Mihaela Irimescu, tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, sfera de aplicare a raportării financiare, cadrul contabil românesc, contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind activele imobilizate (active non-curente), fiind analizate și aspecte privind contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind stocurile. Autorii abordează în acest volum și date ce țin de contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind creanțele și datoriile pe termen scurt, regularizările-cheltuieli și venituri în avans, precum și aspecte referitoare la contabilitatea tranzacțiilor privind capitalurile proprii.

Volumul Contabilitatea altor tipuri de entități, util stagiarilor din anul II, realizat de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Liviu-Marian Matac, Ileana Nișulescu-Ashrafzadeh, Aurelia Ștefănescu și Adriana Tiron-Tudor, sub coordonarea Adrianei Florina Popa, analizează cele mai importante aspecte referitoare la contabilitatea bancară, contabilitatea instituțiilor publice, contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial şi contabilitatea în partidă simplă. Lucrarea conține numeroase exemple practice și teste de autoevaluare.

Ambele volume pot fi achiziționate de la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 35 lei fiecare.

 


În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III


Calendarul de stagiu semestrul I a fost actualizat

Pentru vizualizare - CLICK AICI

 

Repartizarea stagiariilor pe grupe :

 

An I       – Grupa 1 Litera A-N

                – Grupa 2 Litera O-Z 

 An II      – Grupa 1 Litera A-F

                – Grupa 2 Litera G-Z

  An III     – Grupa 1 Litera A-F

                – Grupa 2 Litera G-Z

 


 

În atenția stagiarilor

 

Având în vedere solicitările primite, vă aducem la cunoștința faptul ca în situația în care exista motive întemeiate, dovedite cu documente justificative (depuse în timp util la centrul de stagiu) va fi posibila participarea, în mod excepțional, doar la 10 ore de pregătire la sala din cele 15 ore programate la o disciplina, într-un semestru.

Stagiarii care nu au fost prezenți la sală la minim 10 ore de pregătire/disciplina nu vor putea susține evaluarea semestrială.

Totodata, va informam ca inregistrarea prezentarilor de la centrul de stagiu Bucuresti va fi disponibila pe platforma online pentru toti stagiarii, in baza unui user si a unei parole.

 

 


 

 În atenția stagiarilor

 

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor CECCAR Filiala București, vă informăm că promovarea din anul de stagiu 2019, în anul de stagiu 2020, se poate face cu un număr de maxim 3 Discipline restante.

O disciplină se promovează în situația în care, la testarea semestrială, se obține minim nota 5, atât la proba teoretică (scrisă), cât și la proba practică (orală), dacă aceasta din urmă există. 

Exemplu 1:

Dacă un stagiar an II

 • nu a promovat proba teoretică, Audit si
 • nu a promovat proba teoretică și nici pe cea practică  la disciplina Fiscalitate, 

stagiarul poate trece în anul III pentru că are doar 2 discipline restante.  

Exemplu 2:

Dacă un stagiar an II:

 • nu a promovat proba teoretică și nici pe cea practică la disciplina Audit,
 • nu a promovat proba teoretică și nici pe cea practică  la disciplina Fiscalitate  și
 • nu a promovat proba practică la disciplina T.I.C., 

stagiarul poate trece în anul III pentru că are 3 discipline restante. 

Exemplu 3:

Dacă un stagiar an II:

 • nu a promovat proba teoretică la disciplina Audit,
 • nu a promovat proba practică  la disciplina Fiscalitate, 
 • nu a promovat proba practică la disciplina T.I.C. și
 • nu a promovat proba teoretică la disciplina Etică,

stagiarul repetă anul II pentru că are 4 discipline restante.

 


 

TAXA DE STAGIU PENTRU ANUL 2020

 

Potrivit Sistemului de Cotizații din cadrul CECCAR, cotizațiile fixe datorate de stagiari pentru anul 2020 sunt următoarele:


- pentru stagiarii din anul I, anul II și din anul III, secțiunea experți contabili, taxa de stagiu este în cuantum de 1000 lei/an,

- pentru stagiarii din anul I, anul II și din anul III, secțiunea contabili autorizaţi, taxa de stagiu este in cuantum de 700 lei/an.


 
Termenul de achitare a taxei este :

 

- pana la data de 31 Ianuarie 2020, pentru minimum de 500 lei;

- pana la data de 30 Iunie 2020, pentru diferenta taxei ramasa de achitat. 

* Taxa poate fi achitată la casieria Filialei CECCAR sau prin virament bancar în contul:  RO32BTRLRONCRT0V25815602

Stagiarii care optează pentru plata prin virament bancar, sunt rugați să specifice numele, prenumele, precum și detaliile plății (taxă an ... stagiu, taxă examen ....).

 


 

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute în sesiunea de reexaminare 17-18 Ianuarie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 31.01.2020, ora 12:00. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul CECCAR Filiala București sau pe adresa de e-mail: stagiari@ceccarbuc.ro  până la data de 03.02.2020, ora 12:00. Vă atragem atenția că orice contestație primită după acest termen nu va fi luată în considerare.

 


În atenția stagiarilor

 

Va facem cunoscut faptul ca participarea la cursurile de pregatire practica din cadrul stagiului CECCAR, organizate la sala, este obligatorie incepand cu anul 2020.

 In cazul imposibilitatii justificate de a participa la pregatirea de la sala organizata de centrul de stagiu de care apartine, stagiarul va trebui sa solicite cu cel putin 2 saptamani inainte de inceperea activitatilor de semestru aprobarea de catre acesta a participarii in alta fililala centru. Acest lucru este necesar pentru a putea comunica astfel centrului de stagiu ales numarul de stagiari care vor participa suplimentar in vederea bunei organizari logistice.

 

Solicitarea de participare la un alt centru de stagiu transmisa in termenul mentionat mai sus va fi supusa analizei conducerii filialei si ulterior inaintata centrului de stagiu respectiv in timp util, putand fi justificata in urmatoarele situatii, pe baza de documente doveditoare: probleme medicale, deplasari in cadrul perioadei de concediu, deplasari cerute la locul de munca, evenimente familiale (nunta, botez).

 

Un stagiar poate participa la sala in cadrul altui centru de stagiu la oricare dintre cele 3 intalniri semestriale.

 

Termenul maxim de solicitare pentru activitatile semestrului I este 31 ianuarie.

Termenul maxim de solicitare pentru activitatile semestrului II este 19 iunie 2020.

Exceptie de la aceste termene fac situatiile neprevazute, sub rezerva justificarii ulterioare.

 


În atenția stagiarilor

 

Repartizarea stagiariilor la examen in cadrul sesiunii de reexaminare anuala 17-19 ianuarie 2020

 

Proba scrisa :

·        Sustinerea reexaminarii de catre stagiarii anului II a disciplinelor aferente anului II de stagiu - Vineri 17 Ianuarie 2020 – ora 15.00 CECCAR Filiala Bucuresti, Amfiteatrul Grigore Trancu Iasi

·       Sustinerea reexaminarii de catre stagiarii anului III a disciplinelor aferente anilor II si III de stagiu -  Vineri 17 Ianuarie 2020 – ora 15.00 CECCAR Romania , Sala Spiridon Iacobescu

·       Sustinerea reexaminarii  la disciplinele aferente anului I de stagiu - Sambata 18 Ianuarie 2020 – ora 09.30 CECCAR Filiala Bucuresti, Amfiteatrul Grigore Trancu Iasi

 

Proba orala :

·   Disciplinele aferente anului I de stagiu - Vineri 17 Ianuarie 2020 – in intervalul orar 15.30 – 18:00

·   Disciplinele aferente anului II de stagiu -  Sambata 18 Ianuarie 2020  – in intervalul orar 09:00 – 12:00

·   Disciplinele aferente anului III de stagiu -  Sambata 18 Ianuarie 2020 – in intervalul orar 09:00 – 12:00

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.

  


 

În atenția stagiarilor

 

În perioada 17-19 ianuarie 2020 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I, an II, an III semestrul 1 și 2.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere de mai jos, până la data de 10 ianuarie 2020, ora 16:00 și achitarea taxei de reexaminare în valoare de 50 lei/probă. Stagiarii care se află la prima reexaminare sunt scutiți de achitarea taxei. Înregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptată.

 

    Înregistrare reexaminare discipline an I de stagiu     (click pentru accesare formular)

    Înregistrare reexaminare discipline an II de stagiu    (click pentru accesare formular) 

    Înregistrare reexaminare discipline an III de stagiu   (click pentru accesare formular)

Vom reveni în timp util (în urma centralizării înregistrărilor dumneavoastră) cu datele aferente reexaminării fiecărui an de stagiu, precum și cu informații suplimentare privind componența grupelor și programul detaliat. 

 


 

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele contestatiilor la probele sustinute în sesiunea de reexaminare 13-14 decembrie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 23.12.2019, ora 16:00. 

 


 

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute în sesiunea de reexaminare 13-14 decembrie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 20.12.2019, ora 16:00. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul CECCAR Filiala București sau pe adresa de e-mail:stagiari@ceccarbuc.ro  până la data de 23.12.2019, ora 12:00. Vă atragem atenția că orice contestație primită după acest termen nu va fi luată în considerare.

 


 

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute în sesiunea de reexaminare 13-14 decembrie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 20.12.2019, ora 16:00. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul CECCAR Filiala București sau pe adresa de e-mail:stagiari@ceccarbuc.ro  până la data de 23.12.2019, ora 12:00. Vă atragem atenția că orice contestație primită după acest termen nu va fi luată în considerare.

 


În atenția stagiarilor

 


În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

 

Ca urmare a finalizării înscrierilor la sesiunea de reexaminare din perioada 13-14 decembrie 2019 și a centralizării numărului de persoane ce și-au anunțat prezența, vă comunicăm că programul de desfășurare a examenelor va avea următoarea structură:

Vineri 13.12.2019:

 • Proba scrisă -  Disciplinele aferente anului II de stagiu – Examenul va începe la ora 16:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București;
 • Proba practică -  Disciplinele aferente anului I de stagiu (IFRS, Drept) –  în intervalul orar 16:00 - 18:00;

                                    -  Disciplinele aferente anului III de stagiu (Expertiză contabilă, Managementul performanței) –  în intervalul orar 16:00 - 18:00;

Sâmbătă 14.12.2019:

 • Proba scrisă

                                    -  Disciplinele aferente anului I de stagiu – Examenul va începe la ora 09:30 în Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

                                    -  Disciplinele aferente anului III de stagiu – Examenul va începe la ora 09:30 în Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București

Stagiarii de anul III care au și discipline restante din anul I de susținut, vor rămâne în Sala „Spiridon Iacobescu” în continuare.

 • Proba practică -  Disciplinele aferente anului II de stagiu (TIC, Audit) – începând cu ora 09:30

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

În perioada 13-14 decembrie 2019 va avea loc reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 aferente anilor I, II si III, conform urmatorului calendar:

 

Proba scrisă:

 

 • Vineri, 13 decembrie 2019, Restanțe din disciplinele anului II – semestrul II
 • Sâmbătă, 14 decembrie 2019, Restanțe din disciplinele anului I – semestrul II
 • Sâmbătă, 14 decembrie 2019, Restanțe din disciplinele anului III – semestrul  II

 

Proba practică:

 

 • Vineri, 13 decembrie 2019, Restanțe din disciplinele anului I – semestrul II
 • Sâmbătă, 14 decembrie 2019, Restanțe din disciplinele anului II – semestrul II
 • Sâmbătă, 14 decembrie 2019, Restanțe din disciplinele anului III – semestrul  II

 

 

Vom reveni în timp util (în urma centralizării înregistrărilor dumneavoastră) cu informații suplimentare privind componența grupelor și programul detaliat.

 


 

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele contestatiilor la probele sustinute în sesiunea de reexaminare 22-24 noiembrie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 06.12.2019, ora 16:00. 

 

 


 

În atenția stagiarilor

 

În perioada 13-14 decembrie 2019 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I, an II, an III semestrul 2 și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 an anterior.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere de mai jos, până la data de 09 decembrie 2019. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata. Înregistrarea urmată de neprezentare presupune plata unei taxe la următoarea evaluare. Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele aferente semestrului II in intervalul 13-14 decembrie.

 

    Înregistrare reexaminare discipline an I de stagiu     (click pentru accesare formular)

    Înregistrare reexaminare discipline an II de stagiu    (click pentru accesare formular) 

    Înregistrare reexaminare discipline an III de stagiu   (click pentru accesare formular)

 


În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele probelor scrise, obținute în sesiunea de reexaminare 22-24 noiembrie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 04.12.2019, ora 15:00. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul CECCAR Filiala București sau pe adresa de e-mail:stagiari@ceccarbuc.ro în termen de 24 ore de la afișare, respectiv până la data de 05.12.2019, ora 15:00. Vă atragem atenția că orice contestație primită după acest termen nu va fi luată în considerare.

 

 


 

Repartizarea stagiarilor - Proba orală

 

Având in vedere conditiile meteo si numarul mare de stagiari inscrisi la sustinerea probei practice programul de susținere a examenelor se va desfasura conform urmatorului program:

 

Sambata 23 noiembrie  2019

 

Disciplinele aferente An I si an II de stagiu - litera A – M – incepand cu ora 9:00

 

Disciplinele aferente An I si an II de stagiu - litera N – Z – incepand cu ora 11:00

 

Duminica 24 noiembrie 2019

  

Disciplinele aferente anului III de stagiu - litera A – M – incepand cu ora 9:00

 

Disciplinele aferente anului III de stagiu - litera N – Z – incepand cu ora 11:00

 


Repartizarea stagiarilor pe sala de examinare

 

Disciplinele aferente anului I de stagiu

 Proba scrisa  Vineri 22 noiembrie 2019 – ora 16.00:

 • Grupa 1 – Litera  A – P - CECCAR Filiala Bucuresti, Amfiteatrul Grigore Trancu Iasi  
 • Grupa 2 – Litera R – Z, stagiarii cu restante din an anterior si stagiarii in an de diferenta  -  CECCAR Romania , Sala Spiridon Iacobescu

 

Disciplinele aferente anului II de stagiu

 Proba scrisa  Duminica 24  noiembrie 2019 – ora 09.30:

 •     Grupa 1 – Litera  A – L, Z - CECCAR Filiala Bucuresti, Amfiteatrul Grigore Trancu Iasi
 •   Grupa 2 – Litera M – R, U si V  -  CECCAR Romania , Sala Spiridon Iacobescu
 •   Grupa 3 – Litera S – T, stagiarii cu restante din an anterior si stagiarii in an de diferenta  -  Universitatea Nicolae Titulescu, parter, amfiteatrul nr. 7

 

Disciplinele aferente anului III de stagiu

 Proba scrisa  Sambata 23  noiembrie 2019 – ora 09.30:

 •   Grupa 1 – Litera  A – M - CECCAR Filiala Bucuresti, Amfiteatrul Grigore Trancu Iasi  
 •   Grupa 2 – Litera N – Z, stagiarii cu restante din an anterior si stagiarii in an de diferenta  -  CECCAR Romania , Sala Spiridon Iacobescu

 


În atenția stagiarilor 

 În perioada 22-24 noiembrie 2019 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 an anterior.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere. Înregistrarea urmată de neprezentare presupune plata unei taxe la următoarea evaluare. Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele aferente semestrului II in intervalul 22-24 noiembrie.

 Proba scrisa :

 • Disciplinele aferente anului I de stagiu - Vineri 22 noiembrie 2019 – ora 16.00
 • Disciplinele aferente anului III de stagiu -  Sambata 23 noiembrie 2019 – ora 09.30
 • Disciplinele aferente anului II de stagiu -  Duminica 24 noiembrie 2019 – ora 09.30

 

Proba orala :

 • Disciplinele aferente anului I de stagiu - Sambata 23 noiembrie 2019  – ora 09.00
 • Disciplinele aferente anului II de stagiu -  Sambata 23 noiembrie 2019 – ora 09.00
 • Disciplinele aferente anului III de stagiu -  Duminica 24 noiembrie 2019 – ora 09.00

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.

 

Vom reveni în timp util (în urma centralizării înregistrărilor dumneavoastră) cu informații suplimentare privind componența grupelor și programul detaliat.

 


În atenția stagiarilor 

            În perioada 22-24 noiembrie 2019 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 an anterior.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere de mai jos, până la data de 15 noiembrie 2019. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata. Înregistrarea urmată de neprezentare presupune plata unei taxe la următoarea evaluare. Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele aferente semestrului II in intervalul 22-24 noiembrie.

 

    Înregistrare examinare discipline an I de stagiu     (click pentru accesare formular)

    Înregistrare examinare discipline an II de stagiu    (click pentru accesare formular) 

    Înregistrare examinare discipline an III de stagiu   (click pentru accesare formular)

 

Vom reveni în timp util (în urma centralizării înregistrărilor dumneavoastră) cu datele aferente reexaminării fiecărui an de stagiu, precum și cu informații suplimentare privind componența grupelor și programul detaliat.


 

în atenția candidatilor la examenul de acces la stagiu

Rezultate finale în urma contestațiilor

 

 

Rezultate contestații  - octombrie 2019 - expert contabil - click aici

Rezultate contestații - octombrie 2019 - contabil autorizat - click aici

Rezultate contestații - octombrie 2019 - expert contabil (master) - click aici

Rezultate contestații  - octombrie 2019 - expert contabil - click aici

(contabil autorizat cu studii superioare)

 Rezultatele Examenului de acces: grad de promovare de peste 50%

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu!

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa contestatii@ceccaro.ro, în intervalul 17 octombrie 2019, ora 10.00 – 18 octombrie 2019, ora 10.00. Sunt declarați admiși candidații care au obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

În urma promovării examenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiu de trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională (teoretică și practică) care să le ofere premisele obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și de contabil autorizat.

Susținerea educației de calitate este una dintre prioritățile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizării de către candidați a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat și a participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Aceste instrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărul celor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-se comparativ cu anul trecut.

Și pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019. De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentru categoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați. Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.

Mai multe informații despre accesul la profesie puteți citi pe site-ul CECCAR.

 

Rezultate examen de acces - octombrie 2019 - expert contabil - click aici

Rezultate examen de acces - octombrie 2019 - contabil autorizat - click aici

Rezultate examen de acces - octombrie 2019 - expert contabil (master) - click aici

Rezultate examen de acces - octombrie 2019 - expert contabil - click aici

(contabil autorizat cu studii superioare)

 


 

 

 


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE ACCES STAGIU

SESIUNEA 05 – 06 OCTOMBRIE 2019

 

Examenul din data de 05.10.2019 se va desfășura începând cu ora 11:00, conform listelor de mai jos:  

1.     Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Trancu Iasi -  Click aici

2.     Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu – Click aici

3.     Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Văcaresti nr. 185 (Parter) – Amfiteatrul nr. 1  - Click aici

Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 10:30 – 11:00 pe baza cărtii de identitate. 

 

Examenul din data de 06.10.2019 se va desfășura începând cu ora 11:00, conform listelor de mai jos:  

1.     Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Trancu Iasi -  Click aici

2.     Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu – Click aici

3.     Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Văcaresti nr. 185 (Parter) – Amfiteatrul nr. 1  - Click aici

Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 10:30 – 11:00 pe baza cărtii de identitate. 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.

 

 


 

Precizări importante cu privire la examenul de acces


În anul 2019 examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat se organizează în zilele de 05 și 06 octombrie 2019.

Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să susțină acest examen, vă facem cunoscut faptul că termenul pentru depunerea dosarelor pentru participarea la examenul de admitere la stagiu s-a prelungit, dosarele putând fi depuse până la data de 19 septembrie 2019.

 


 


 


  


Precizări importante cu privire la examenul de acces – CECCAR. Publicații utile

 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), singurul organism abilitat pentru acordarea calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat în România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificărilor de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.

Astfel, CECCAR oferă posibilitatea tuturor persoanelor interesate care îndeplinesc condițiile necesare să susțină examenul ce permite accesul la stagiul de pregătire profesională. În urma stagiului de la 1 la 3 ani și a absolvirii examenului de aptitudini în condițiile impuse de reglementările în vigoare, se obțin certificările de expert contabil sau de contabil autorizat.

Reamintim că potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Programele de pregătire în vederea susținerii examenului de acces sunt organizate și concepute de CECCAR pentru a răspunde nevoilor aspiranților la profesiile de expert contabil și contabil autorizat, pentru a facilita procesul de pregătire în vederea promovării examenului. Pregătirea candidaților în domeniile de competență se realizează deopotrivă pe baza Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, a cursurilor organizate de Corp și a altor publicații de specialitate emise de CECCAR, precum și a standardelor profesionale, editate de organismul profesional, toate incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului.

Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise exclusiv de CECCAR sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.

Corpul garantează pentru corectitudinea și relevanța educațională a informațiilor cuprinse în publicațiile de specialitate dedicate pregătirii susținerii examenului de acces, editate de Editura CECCAR, precum și pentru informațiile furnizate în cadrul programelor de pregătire pentru examenul de acces la profesie.

Menționăm, pe această cale, că CECCAR nu se asociază cu anunțurile altor entități care oferă informații cu privire la modalitățile de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat, la subiectele examenului și nici cu alte publicații care pretind că susțin pregătirea în vederea susținerii examenului de acces. Subiectele și rezolvările vehiculate de alte entități prin diverse canale de comunicare nu sunt avizate de CECCAR.

Toate publicațiile editate de CECCAR pentru pregătirea în vederea accesului la profesie sunt realizate în conformitate cu programa aferentă examenului – avizată de Ministerul Finanțelor Publice, acestea cuprinzând teoria, studiile de caz și exercițiile recomandate.

Pentru informații avizate cu privire la tematica examenului de acces la profesie și modalitățile de pregătire pentru susținerea acestuia, recomandăm tuturor persoanelor interesate să se adreseze exclusiv Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Examenul de acces la profesie are loc anul acesta în zilele de 5 și 6 octombrie. Informații despre accesul la stagiu sunt disponibile pe www.ceccar.ro, rubrica Examenul de acces la profesie/stagiu.

 


„Managementul performanței”, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția stagiarilor o nouă publicație de mare utilitate – Managementul performanței.

Lucrarea, realizată de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian și Cleopatra Șendroiu, analizează în opt capitole cele mai importante aspecte referitoare la managementul performanței, precum măsurarea performanței, analiza cost-volum-profit și performanța și decizii manageriale pe termen scurt bazate pe costuri.

În capitolul introductiv – Managementul performanței: măsurare și control – este explicat conceptul de performanță și sunt definite concepte precum performanța organizațională, responsabilitatea socială corporativă, măsurarea performanței organizaționale, indicatorii-cheie de performanță și controlul performanței.

În Capitolul I (Măsurarea performanței prin metoda Activity Based Costing) se prezintă istoricul și cauzele costurilor pe procese, organizarea calculației costurilor pe procese, variante ale calculației costurilor pe procese, pentru ca, în partea de final, să fie abordată folosirea metodei ABC în analiza rentabilității clienților. Cel de-al doilea capitol, intitulat Măsurarea performanței prin metoda costurilor-țintă, aduce în discuție caracteristicile și necesitatea acestei metode, obiectivele și etapele de parcurs, fiind detaliată metodologia determinării costurilor-țintă și prezentate exemple privind aplicarea acestei metode.

CALENDAR STAGIU 2019

 

SEMESTRUL II

 

Luna

 

Zi

 

Acțiune

 

SEPTEMBRIE 2019

 

12

 

 

Întâlnire 2 - an I - sem II

 

 
 

13

   
 

14

   
 

15

   
 

19

 

Întâlnire 2 - an II - sem II

Întâlnire 2 - an III - sem II

 
 

20

   
 

21

   
 

22

   
 

23

 

Fiscalitate Avansata an II și III

 
 

24

   
 

25

   
 

26

   

OCTOMBRIE 2019

 

5

 

Examen de acces la stagiu – sesiune ordinară

 
 

6

   
 

12

 

Fiscalitate Avansata an II și III

 
 

13

   
 

18

   
 

21

   
 

22

   
 

23

   
 

24

 

Întâlnire 3 - an I - sem II

Întâlnire 3 - an II - sem II

Întâlnire 3 - an III - sem II

 
 

25

   
 

26

   
 

27

   

NOIEMBRIE 2019

 

9

 

Examen Aptitudini – sesiune extraordinara pentru stagiarii care au finalizat stagiul in 2018 si ani anteriori

 
 

16

   
 

22

 

Evaluare stagiari an I, II și III - sem. II

 
 

23

   
 

24

   

DECEMBRIE 2019

 

13

 

Reexaminare stagiari an I, II și III – sem. II

 
 

14

   
 

15

   

IANUARIE  2020

 

-

 

Reexaminare stagiari an III

 

FEBRUARIE 2020

 

-

 

Examen de aptitudini – sesiune ordinară pentru stagiarii care finalizează stagiul în anul 2019

 

 

Intalnire II

         

AN I GRUPA I - Amfiteatrul Trancu Iasi (Litera A-P)

Ziua

Ora

An Stagiu

Disciplina

J

12-Sep

16:30

stagiu an I

IFRS

V

13-Sep

16:30

stagiu an I

Drept

         

AN I GRUPA II - Sala Spiridon Iacobescu (Litera R-Z)

Ziua

Ora

An Stagiu

Disciplina

S

14-Sep

9:00

stagiu an I

IFRS

D

15-Sep

9:00

stagiu an I

Drept

         
         

AN II GRUPA I - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu (Litera P-Z)

Ziua

Ora

An Stagiu

Disciplina

D

22-Sep

9:00

stagiu an II

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

         

AN II GRUPA II - Amfiteatrul Trancu Iasi (Litera A-O)

Ziua

Ora

An Stagiu

Disciplina

D

22-Sep

9:00

stagiu an II

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

         

T.I.C.  - AN II

Ziua

Ora

An Stagiu

Locatie de desfasurare

J

19-Sep

16:30

stagiu an II

Sala etaj 5

V

20-Sep

16:30

stagiu an II

Sala etaj 5

J

19-Sep

16:30

stagiu an II

Sala etaj 4

S

21-Sep

9:00

stagiu an II

Sala etaj 5

J

20-Sep

16:30

stagiu an II

Sala consiliu

S

21-Sep

9:00

stagiu an II

Sala consiliu

         
         

AN III GRUPA I  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu (Litera A-D)

Ziua

 

Ora

An Stagiu

Disciplina

V

20-Sep

16:30

stagiu an III

Expertiza contabila

S

21-Sep

9:00

stagiu an III

Managmentul performantei

         

AN III GRUPA II - Amfiteatrul Trancu Iasi  (Litera E-Z)

Ziua

 

Ora

An Stagiu

Disciplina

V

20-Sep

16:30

stagiu an III

Managmentul performantei

S

21-Sep

9:00

stagiu an III

Expertiza contabila

Locația de desfășurare – CECCAR Filiala București – Amfiteatrul Trancu Iași

 

 

 


 

Cursuri de pregătire gratuite pentru susținerea examenului de acces la stagiu, sesiunea 5-6 octombrie 2019 

 

        Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, CECCAR organizează, la București, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuite de pregătire în vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6 octombrie 2019.

        În cele 6 zile, lectori abilitați îi vor ajuta pe candidații la examenul de acces să se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune de ansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregătire în vederea promovării examenului.

        Cursurile vor oferi informații necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspiranții la profesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregătirea în vederea susținerii examenului.

        Ulterior, prin intermediul platformei online, candidații care s-au înscris pentru susținerea examenului de acces din întreaga țară vor putea parcurge cursurile de pregătire, în baza unui username si a unei parole (conturile vor fi create de către Direcția Informatică în baza adreselor de mail ale candidaților, transmise de către filiale). Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise de CECCAR sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.

        Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fi disponibile aceste cursuri online.      

       Vă reamintim că termenul final pentru depunerea dosarelor și înscrierea la examenul de acces din sesiunea 5-6 octombrie a.c. este 13 septembrie 2019. 

 


Expertiză contabilă, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor, disponibilă acum la filialele CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat o nouă publicație de mare utilitate, destinată îndeosebi stagiarilor din anul III – Expertiză contabilă.

Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, și Florentina Pantazi, expert contabil și doctor în științe economice, analizează în patru capitole, așa cum se anunță încă din titlu, cele mai importante aspecte referitoare la expertiza contabilă.

În capitolul I – Abordări conceptuale privind expertiza contabilă – sunt redate aspecte privind conceptul de expertiză contabilă (definiție, trăsături, obiect, reglementări), tipurile de expertize (judiciare și extrajudiciare), persoanele care pot efectua expertize contabile, respectiv Normele nr. 1.044/2010 aplicabile misiunii de expertiză contabilă judiciară.

Articol complet îl puteți consulta în revista CECCAR Business Magazine. 

 


În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute în sesiunea de reexaminare 19-21 Iulie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 07.08.2019, ora 12:00. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul CECCAR Filiala București sau pe adresa de e-mail:stagiari@ceccarbuc.ro în termen de 24 ore de la afișare, respectiv până la data de 08.08.2019, ora 12:00. Vă atragem atenția că orice contestație primită după acest termen nu va fi luată în considerare.

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT, SESIUNEA 09 ȘI 16 NOIEMBRIE 2019

 

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 09 noiembrie 2019 (proba scrisă) şi 16 noiembrie 2019 (proba orală).  

Dosarele de înscriere se depun la sediul CECCAR Filiala București pâna la data de 28.10.2019. 

Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019, se pot înscrie stagiari care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului cu aprobarea Consiliului superior al CECCAR). De asemenea, la acest examen, se pot înscrie stagiarii care au finalizat stagiul în baza aprobării dosarelor de reducere de stagiu. Aceștia pot depune dosarele de înscriere după primirea rezultatelor finale din sesiunea 19-21 iulie 2019. 

Vă informam că stagiarii care nu promovează această sesiune a Examenului de aptitudini, se vor supune noilor reguli de organizare și desfasurare a acestuia aplicabile începând cu anul 2020.

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini  

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala București, un dosar cuprinzând: 

 •  certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 •  certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 •  copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 •  cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 •  copie a actului de identitate (BI/CI);
 •  certificat de cazier judiciar;
 •  adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
 •  două fotografii tip BI/CI;
 •  dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO12RNCB0082044180940260.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala București.

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017, 2018 și aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea noiembrie 2019 doar cu următoarele documente:

 

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului (model anexat;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei valabilă la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru categoria expert contabil şi 125 Euro pentru categoria contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii. Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul CECCAR Filiala București: RO12RNCB0082044180940260.

 


În atenția stagiarilor anii I, II și III

Repartizarea stagiarilor în săli:

                                                                                      

Vineri 19.07.2019  

Proba scrisă   

Reexaminarea disciplinelor an I semestrul 1

Grupa 1. (Litera A-P)  – Examenul are loc în intervalul orar 16:00 – 19:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2. (Litera R – Z) – Examenul are loc în intervalul orar 16:00 – 19:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Reexaminare An III (2018)

Examenul are loc în intervalul orar 16:00 – 19:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

 

Proba practică 

Reexaminare Discipline an III semestrul 1

ORA

 

DISCIPLINA

SALA

16:30

Grupa I

FINANTE SI MANAGEMENT FINANCIAR

Sediul Central – parter – sala consiliu Mica

17:30

Grupa I

CONTABILITATEA OP. DE FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE SI LICHIDARE

Sediul Central – parter – sala consiliu Mare

16:30

Grupa II

CONTABILITATEA OP. DE FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE SI LICHIDARE

Sediul Central – parter – sala consiliu Mare

17:30

Grupa II

FINANTE SI MANAGEMENT FINANCIAR

Sediul Central – parter – sala consiliu Mica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sâmbătă 20.07.2019

Proba scrisă   

Reexaminare Discipline an II semestrul 1     

Grupa 1. (Litera A-M)  – Examenul are loc în intervalul orar 09:00– 12:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2. (Litera N-Z) – Examenul are loc în intervalul orar 09:00– 12:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Reexaminare Discipline an III semestrul 1

Grupa 1. (Litera A-L) + Grupa 2 (Litera M-Z) – Examenul are loc în intervalul orar 12:15– 15:15, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

 

Proba practică  

Reexaminarea disciplinelor an I semestrul 1

ORA

 

DISCIPLINA

SALA

09:00

Grupa I

CONTABILITATE SI RAPORTARE FINANCIARĂ

Sediul Central – parter – sala consiliu Mica

11:00

Grupa I

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central – parter – sala consiliu Mare

09:00

Grupa II

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central – parter – sala consiliu Mare

11:00

Grupa II

CONTABILITATE SI RAPORTARE FINANCIARĂ

Sediul Central – parter – sala consiliu Mica

 

 

 

 

 

 

 

Reexaminare Discipline an II semestrul 1     

ORA

 

DISCIPLINA

SALA

09:00

Grupa I

FISCALITATE

Filiala București - et. 1 – Cabinet Presedinte

11:00

Grupa I

CONTABILITATE PUBLICA + ONG

Filiala București - et. 2

11:00

Grupa II

FISCALITATE

Filiala București - et. 1 – Cabinet Presedinte

09:00

Grupa II

CONTABILITATE PUBLICA + ONG

Filiala București - et. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reexaminare An III (2018)

ORA

DISCIPLINA

SALA

09:00

CONTABILITATE SI RAPORTARE FINANCIARĂ; AUDIT; IFRS

Sediul Central – parter – sala consiliu Mica

 

 

 

 

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.  

Vă atragem atenția că pentru sustinerea examenelor la disciplinele din ani anteriori este necesară plata taxei de reexaminare în valoare de 50 lei / probă.

Stagiarii care au fost înscriși în sesiunea din Iunie 2019 la una sau mai multe probe și nu s-au prezentat la examene vor achita taxa de reexaminare în valoare de 50 lei / probă pentru fiecare din disciplinele în care acesta a absentat.  

Neprezentarea dovezii de plată la examen atrage imposibilitatea de a intra în sala de examinare și respectiv susținerea examenului.

 

  


 

În atenția stagiarilor

 

            În perioada 19-21 Iulie 2019 va avea loc rexaminarea stagiarilor an I, an II, an III semestrul I de stagiu, reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 1 an anterior si reexaminarea stagiarilor an III (2018).

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere de mai jos, până la data de 11 Iulie 2019. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata. Înregistrarea urmată de  neprezentare presupune plata unei taxe la următoarea evaluare. Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele aferente semestrului I in intervalul 7 - 9 iunie.

    Înregistrare reexaminare la disciplinele aferente anului I semestrul 1 de stagiu     (click aici)

    Înregistrare reexaminare la disciplinele aferente anului II semestrul 1 de stagiu    (click aici)

    Înregistrare reexaminare la disciplinele aferente anului III semestrul 1 de stagiu   (click aici)

    Înregistrare reexaminare la disciplinele aferente anului III (2018) de stagiu           (click aici)

   Vom reveni în timp util (în urma centralizării înregistrărilor dumneavoastră) cu informațiile privind repartizarea pe zile de examinare, componența grupelor și programul detaliat.

 

 


 

ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din perioada 05.07.2019 – 14.07.2019,

se vor desfășura după următorul program:  

 

Pentru buna desfășurare a cursurilor din cadrul disciplinei T.I.C. vă rugăm să aveți asupra voastră laptop-ul personal cu versiunea Microsoft Office 2013 / Microsoft Office 2016 instalată.

Pentru a avea posibilitatea de a asigura numărul adecvat de locuri în sală vă rugăm să vă prezentați la cursurile aferente grupei în care sunteti programați.

În atenția stagiarilor anul I anul II și anul III

 

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute in sesiunea de reexaminare 7-9 Iunie, va fi afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 26.06.2019, ora 12:00 și va fi disponibilă pe toata durata perioadei de depunere a contestatiilor. După expirarea perioadei de depunere a contestatiilor rezultatele vor fi disponibile numai prin prezentarea personală la serviciul organizare stagiu al filialei. 

 

 Eventualele contestații se pot depune la sediul Filialei CECCAR București sau pe adresa de e-mail:stagiari@ceccarbuc.ro in termen de 24 ore de la afisare respectiv pana la data de 27.06.2019 ora 12:00. Vă atragem atenția că orice contestație primita dupa acest termen nu va fi luată in considerare.

 


 

În atenția stagiarilor anii I, II și III

 

Repartizarea stagiarilor în săli:   

 

Vineri 07.06.2019:    

Examen an II + Reexaminare Discipline an II semestrul 1 (2018)   

Proba scrisă   

Grupa 2. (Litera L-O + stagiarii ce susțin discipline restante din anul II (2018) aferente semestrului 1) – Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 1. (Litera A-K)  – Examenul are loc în intervalul orar 18:15 – 21:15, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 3. (Litera P-Z)  – Examenul are loc în intervalul orar 18:15 – 21:15, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București. 

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 08.06.2019 începând cu orele 9:00    

 

Sâmbătă 08.06.2019:     

Examen an I + Reexaminare Discipline an I semestrul 1 (2018) + Reexaminare Discipline an III semestrul 1 (2018)     

Proba scrisă   

Grupa 1. (Litera A-M)  – Examenul are loc în intervalul orar 09:00– 12:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2. (Litera N-U) – Examenul are loc în intervalul orar 09:00– 12:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. (Litera V-Z + stagiarii ce susțin discipline restante din anul I semestrul 1 (2018) și stagiarii an III (2018) ce sustin reexaminarea la disciplina contabilitate si raportare financiara) – Examenul are loc în intervalul orar 12:15 – 15:15, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București. 

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 09.06.2019 începând cu orele 9:00  

 

Duminică 09.06.2019: 

Examen an III    

Proba scrisă   

Grupa 1. (Litera A-F) – Examenul are loc în intervalul orar 09:00– 12:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 2. (Litera G-Z)  – Examenul are loc în intervalul orar 09:00– 12:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 08.06.2019 începând cu orele 9:00 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 

În atenția stagiarilor

 

            În perioada 07-09 iunie 2019 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 1 an anterior.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere de mai jos, până la data de 26 Mai 2019. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata. Înregistrarea urmată de neprezentare presupune plata unei taxe la următoarea evaluare. Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele aferente semestrului I in intervalul 7 - 9 iunie.

    Înregistrare examinare anul I de stagiu     (click pentru accesare formular)

    Înregistrare examinare anul II de stagiu    (click pentru accesare formular) 

    Înregistrare examinare anul III de stagiu   (click pentru accesare formular)

    Înregistrare reexaminare anul I de stagiu  (click pentru accesare formular)

    Înregistrare reexaminare anul II de stagiu (click pentru accesare formular) 

    Înregistrare reexaminare anul III de stagiu (click pentru accesare formular)

Vom reveni în timp util (în urma centralizării înregistrărilor dumneavoastră) cu datele aferente reexaminării fiecărui an de stagiu, precum și cu informații suplimentare privind componența grupelor și programul detaliat.

  


 

În atenția stagiarilor cu restante din anii anteriori semestrul 1

 

            Pentru a veni în sprijinul stagiarilor Filialei București vă informăm în cadrul sesiunii 7-9 Iunie 2019 stagiarii ce au restante din anii anteriori semestrul 1 vor putea susține restanțele împreuna cu stagiarii din anul în care disciplinele respective sunt studiate conform programei actuale de stagiu.

             De asemenea, vă informăm că cerințele proiectului aferent disciplinelor restante vor fi aceleași atât pentru stagiarii din anul curent, cât și pentru cei ce inregistrează restanțe din anii anteriori, aceștia din urmă fiind nevoiți să actualizeze proiectul în conformitate cu noile cerințe. 

               Pentru a intra în posesia cerințelor la disciplinele restante vă rugam să luați legătura cu filiala pe adresa de e-mail stagiari@ceccarbuc.ro pentru transmiterea acestora.

 

 


 


 

ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

  

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din perioada 27.03.2019 – 07.04.2019,

se vor desfășura după următorul program:  

 

Pentru a avea posibilitatea de a asigura numărul adecvat de locuri în sală vă rugăm să vă prezentați la cursurile aferente grupei în care sunteti programați.

 


 

În atenția stagiarilor an II

 

Stagiarii care doresc să participe cu prezență la sală în cadrul cursului filmat la disciplina Comunicare si dezvoltare profesionala  aferentă semestrului 1 an II de stagiu, curs ce va fi disponibil deasemenea în format video pe platforma educațională, sunt asteptați Luni 04.03.2019 ora 16:30 la sediul CECCAR Romania din Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucuresti, etaj 4 sala Spiridon Iacobescu.

Vă informăm că numarul de locuri disponibile este limitat la 112 persoane.

 

Pentru inscrierea in vederea participarii la curs - click aici

Pentru vizualizare locuri disponibile - click aici


 

ÎN ATENȚIA STAGIARILOR 

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din perioada 21.02.2019 – 03.03.2019, se vor desfășura după următorul program:  


 

Pentru a avea posibilitatea de a asigura numărul adecvat de locuri în sală, vă rugăm să vă prezentați la cursurile grupei în care sunteți programați.

 


Cursuri gratuite pentru pregătirea stagiarilor în vederea susținerii examenului de aptitudini din 13 și 20 aprilie 2019

 

CECCAR organizează, în luna martie a.c., la București, o serie de cursuri gratuite pentru a veni în sprijinul definitivării formării profesionale a persoanelor care au finalizat stagiul și care doresc să se înscrie la Examenul de aptitudini din sesiunea extraordinară din 13 și 20 aprilie 2019.

Stagiarii vor avea și opțiunea de a urma cursurile live, pe platforma online, urmând să fie transmise în scurt timp, pentru acces, userul și parola. Cursurile vor rămâne un util instrument de formare profesională, înregistrările continuând să fie disponibile pe platformă ulterior încheierii transmisiunii live.

Orice informații cu privire la programele de pregătire destinate stagiarilor și examenul de aptitudini se pot obține de la filiala CECCAR de domiciliu.

 

 

În atenția stagiarilor

 

 

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor CECCAR Filiala București, vă informăm că promovarea din anul de stagiu 2018, în anul de stagiu 2019, se poate face cu un număr de maxim 3 Discipline restante.

O disciplină se promovează în situația în care, la testarea semestrială, se obține minim nota 5, atât la proba teoretică (scrisă), cât și la proba practică (orală), dacă aceasta din urmă există. 

Exemplu 1:

Dacă un stagiar an II

 • nu a promovat proba teoretică, Audit si
 • nu a promovat proba teoretică și nici pe cea practică  la disciplina Fiscalitate, 

stagiarul poate trece în anul III pentru că are doar 2 discipline restante.  

Exemplu 2:

Dacă un stagiar an II:

 • nu a promovat proba teoretică și nici pe cea practică la disciplina Audit,
 • nu a promovat proba teoretică și nici pe cea practică  la disciplina Fiscalitate  și
 • nu a promovat proba practică la disciplina T.I.C., 

stagiarul poate trece în anul III pentru că are 3 discipline restante. 

Exemplu 3:

Dacă un stagiar an II:

 • nu a promovat proba teoretică la disciplina Audit,
 • nu a promovat proba practică  la disciplina Fiscalitate, 
 • nu a promovat proba practică la disciplina T.I.C. și
 • nu a promovat proba teoretică la disciplina Etică,

stagiarul repetă anul II pentru că are 4 discipline restante. 

 

 


În atenția stagiarilor anul I anul II și anul III

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute în sesiunea de reexaminare din data de 18-20 ianuarie 2019, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București astăzi 30.01.2019, ora 17:00 și va fi disponibilă pe toata durata perioadei de depunere a contestațiilor. 

După expirarea perioadei de depunere a contestațiilor, rezultatele vor fi disponibile numai prin prezentarea personală la serviciul organizare stagiu al filialei. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul Filialei CECCAR București sau pe adresa de e-mail: stagiari@ceccarbuc.ro în termen de 24 ore de la afisare, respectiv până la data de 31.01.2019 ora 17:00.

Vă atragem atenția că orice contestație primită după acest termen, nu va fi luată în considerare.

Vă reamintim faptul că nota de promovare pentru fiecare disciplină şi probă este de minim 5. Notele vor fi rotunjite, de exemplu nota 4.20 va ramâne nota 4.00, iar nota 4.50 va fi nota 5.00.

 


* programul stabilit poate suferi modificări în cazul apariției unor evenimente neprevăzute

 


În atenția candidaților declarați admiși la examenul de acces stagiu

 

sesiunea octombrie 2018

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților ce au promovat examenul de acces la stagiu sesiunea octombrie 2018, vă reamintim că înscrierea în anul I de stagiu se face pe baza de cerere, însoțită de copie C.I. până la data de 01.02.2019. Cererea de înscriere în anul I de stagiu se găseste la biroul organizare stagiu al Filialei sau accesând link-ul de mai jos.

 

Click aici


 

În atenția stagiarilor anii I, II și III

Repartizarea stagiarilor în săli

Proba scrisă

Vineri 18.01.2019:

Ora 15.00: Disciplinele: Contabilitate și raportare financiară, Contabilitate managerială, Economia afacerilor și Contabilitate financiară – directive europene în domeniul contabilității - Amfiteatru Trancu Iasi sediul CECCAR Filiala București

Ora 18.00: Disciplinele: Drept, Etică (an I) și IFRS

 • Amfiteatru Trancu Iasi sediul CECCAR Filiala București – stagiarii An I și An II cu restanțe din anul I
 • Sala Spiridon Iacobescu etaj 4, sediul CECCAR  - stagiarii an III cu restante din an II și An II cu restanțe din anul I (numai candidatii din anul II care au ca singură disciplină restantă din anul I  la IFRS )
 • Sala Curs etaj 5, sediul CECCAR – stagiarii an III cu restante din an curent semestrul II

 

Sâmbătă 19.01.2019:

Ora 09.00: Disciplinele: Fiscalitate, Contabilitate alte entități, Comunicare, Aprecierea sistemului contabil, Evaluarea întreprinderii, Fiscalitatea întreprinderii, Doctrină și deontologie, Contabilitate analitică pentru Contabili Autorizați – Amfiteatru Trancu Iasi –  sediul CECCAR Filiala București

Ora 12.00: Discipline: Audit (an II si III), TIC, Etică (an II) Standarde naționale – Expertiză contabilă, Etică (an III) – Amfiteatru Trancu Iasi –  sediul CECCAR Filiala București

 

 Pentru urmatoarele discipline, probele scrise au o durată de 30 min:

 • Economia afacerilor (Sem I an I) 
 • Etică (Sem II, anii I, II, III)
 • Comunicare și dezvoltare personală (Sem I an II)
 • Drept ( Sem II an I)
 • Standarde ale profesiei contabile (Expertiză) (Sem I an III)

Pentru restul disciplinelor probele scrise au o durată de 60 min.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 

Proba practica / orala:

Sâmbătă 19.01.2019 incepand cu ora 09.00

 

!!! Persoanele care susțin examinarea la proba scrisa in grupa de sambata 19.01.2019 ora 12:00 vor sustine examinarea orala inainte de proba scrisă. !!!

 

 


 

În atenția stagiarilor anii I, II și III

 

În perioada 18-19 Ianuarie 2019 va avea loc reexaminarea stagiarilor anii I, II și III pe discipline de studiu conform informațiilor de mai jos: 

Proba scrisă:

Vineri 18.01.2019:

Ora 15.00: Disciplinele: Contabilitate și raportare financiară, Contabilitate managerială, Economia afacerilor și Contabilitate financiară – directive europene în domeniul contabilității

Ora 18.00: Disciplinele: Drept, Etică și IFRS

 

Sâmbătă 19.01.2019:

Ora 09.00: Disciplinele: Fiscalitate, Contabilitate alte entități, Comunicare, Aprecierea sistemului contabil, Evaluarea întreprinderii, Fiscalitatea întreprinderii, Doctrină și deontologie, Contabilitate analitică pentru Contabili Autorizați

Ora 12.00: Discipline: Audit, TIC, Etică,  Standarde naționale – Expertiză contabilă, Etică

 

Pentru urmatoarele discipline, probele scrise au o durată de 30 min:

 • Economia afacerilor (Sem I an I) 
 • Etică (Sem II, anii I, II, III)
 • Comunicare și dezvoltare personală (Sem I an II)
 • Drept ( Sem II an I)
 • Standarde ale profesiei contabile (Expertiză) (Sem I an III)

Pentru restul disciplinelor probele scrise au o durată de 60 min.

Vom reveni în timp util cu programarea examenului pe săli și respectiv programarea aferentă probei practice / orale

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 


 

ÎN ATENȚIA STAGIARILOR DIN ANUL I, II si III

 

Vă informăm că vă puteți înscrie la sesiunea de reexaminare din perioada 18-20 ianuarie 2019 accesând link-urile aferente anului de stagiu in care v-ați aflat in 2018. Termenul limită de înscriere este marti 15.01.2019, ora 15:00.

 

Vă atragem atenția că înscrierea online la examen urmată de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, următoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor.

Vom reveni în timp util cu informații suplimentare privind componența grupelor și programul detaliat.

 

Anul 1 (2018) - click aici

Anul 2 (2018) - click aici

Anul 3 (2018) - click aici

 


 

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II și III se va organiza în perioada 18 – 20 Ianuarie 2019.

 


 

Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Astfel, CECCAR oferă posibilitatea tuturor persoanelor interesate, care îndeplinesc condițiile necesare, să susțină examenul care să le permită accesul la stagiul de pregătire profesională, în urma căruia, prin absolvirea examenului de aptitudini, pot deveni experți contabili/contabili autorizați.

Vă reamintim că potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul Superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Exercițiile, lucrările practice – incluzând aici și caietele de practică – și studiile de caz ce fac obiectul pregătirii stagiarilor se stabilesc anual de direcția de specialitate din cadrul Corpului, se rezolvă și se evaluează de către formatorii (lectorii) aprobați de Biroul permanent al Consiliului Superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau altor specialiști pe domenii. În cadrul întâlnirilor cu stagiarii organizate de CECCAR, lectorii oferă suport în rezolvarea caietelor de practică pentru a ajuta la atingerea nivelului de cunoștințe necesare promovării examenului de aptitudini.

Programele de pregătire a stagiarilor sunt organizate și concepute pentru a răspunde nevoilor acestora, pentru a facilita acumularea cunoștințelor necesare dobândirii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă aducem la cunoștință că CECCAR este singura entitate avizată, la nivel național, să certifice experți contabili/contabili autorizați. Corpul garantează pentru corectitudinea și relevanța educațională a informațiilor cuprinse în publicațiile de specialitate dedicate pregătirii stagiarilor și examenelor, editate de Editura CECCAR, precum și pentru informațiile furnizate în cadrul programelor de pregătire pentru examenul de acces la profesie și pentru examenul de aptitudini.

Menționăm, pe această cale, că CECCAR nu se asociază cu anunțurile altor entități care oferă informații cu privire la modalitățile de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat, la subiectele examenului și nici cu alte publicații care pretind că susțin pregătirea stagiarilor CECCAR. Subiectele și rezolvările vehiculate de alte entități prin diverse canale de comunicare nu sunt avizate de CECCAR.

Toate publicațiile editate de CECCAR pentru pregătirea în vederea accesului la profesie sunt realizate în conformitate cu programele aferente fiecărui examen și perioadei de stagiu, acestea cuprinzând teoria, studiile de caz și exercițiile recomandate.

Pentru informații avizate cu privire la tematica examenului de acces la profesie/examenului de aptitudini și modalitățile de pregătire pentru susținerea acestora, vă rugăm să vă adresați exclusiv CECCAR.

 

Vă mulțumim!

 


Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Astfel, CECCAR oferă posibilitatea tuturor persoanelor interesate, care îndeplinesc condițiile necesare, să susțină examenul care să le permită accesul la stagiul de pregătire profesională, în urma căruia, prin absolvirea examenului de aptitudini, pot deveni experți contabili/contabili autorizați.

Vă reamintim că potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul Superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Exercițiile, lucrările practice – incluzând aici și caietele de practică – și studiile de caz ce fac obiectul pregătirii stagiarilor se stabilesc anual de direcția de specialitate din cadrul Corpului, se rezolvă și se evaluează de către formatorii (lectorii) aprobați de Biroul permanent al Consiliului Superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau altor specialiști pe domenii. În cadrul întâlnirilor cu stagiarii organizate de CECCAR, lectorii oferă suport în rezolvarea caietelor de practică pentru a ajuta la atingerea nivelului de cunoștințe necesare promovării examenului de aptitudini.

Programele de pregătire a stagiarilor sunt organizate și concepute pentru a răspunde nevoilor acestora, pentru a facilita acumularea cunoștințelor necesare dobândirii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă aducem la cunoștință că CECCAR este singura entitate avizată, la nivel național, să certifice experți contabili/contabili autorizați. Corpul garantează pentru corectitudinea și relevanța educațională a informațiilor cuprinse în publicațiile de specialitate dedicate pregătirii stagiarilor și examenelor, editate de Editura CECCAR, precum și pentru informațiile furnizate în cadrul programelor de pregătire pentru examenul de acces la profesie și pentru examenul de aptitudini.

Menționăm, pe această cale, că CECCAR nu se asociază cu anunțurile altor entități care oferă informații cu privire la modalitățile de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat, la subiectele examenului și nici cu alte publicații care pretind că susțin pregătirea stagiarilor CECCAR. Subiectele și rezolvările vehiculate de alte entități prin diverse canale de comunicare nu sunt avizate de CECCAR.

Toate publicațiile editate de CECCAR pentru pregătirea în vederea accesului la profesie sunt realizate în conformitate cu programele aferente fiecărui examen și perioadei de stagiu, acestea cuprinzând teoria, studiile de caz și exercițiile recomandate.

Pentru informații avizate cu privire la tematica examenului de acces la profesie/examenului de aptitudini și modalitățile de pregătire pentru susținerea acestora, vă rugăm să vă adresați exclusiv CECCAR.

 

Vă mulțumim! 

 


În atenția stagiarilor anul I și anul II

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute in sesiunea de examinare 07-09 Decembrie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București astăzi 24.12.2018, ora 15:00 și va fi disponibilă pe toata durata perioadei de depunere a contestatiilor. După expirarea perioadei de depunere a contestatiilor rezultatele vor fi disponibile numai prin prezentarea personală la serviciul organizare stagiu al filialei. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul Filialei CECCAR București sau pe adresa de e-mail: stagiari@ceccarbuc.ro pana la data de 04.01.2019 ora 15:00. Vă atragem atenția că orice contestație primita dupa acest termen nu va fi luată in considerare.

 


 

În atenția stagiarilor anul I și anul II

Repartizarea stagiarilor pe interval orare și sală de examinare  

 

Examen an I

Proba scrisă  07.12.2018

Grupa 1. (Litera A-K)  – Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2. (Litera L-O) – Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. (Litera P-Z) – Examenul are loc în intervalul orar 18:15 – 21:15, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 08.12.2018

Grupa 1 (Litera A-D) – începând cu orele 09:00

Grupa 2 (Litera E-L) – începând cu orele 09:00

Grupa 3 (Litera M-P) – începând cu orele 11:00

Grupa 4 (Litera R-Z) – începând cu orele 11:00  

Examen an II

Proba scrisă 08.12.2018

Grupa 1  (Litera A-O) – Examenul are loc în intervalul orar 09:00 – 12:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . (Litera P-Z) – Examenul are loc în intervalul orar 09:00 – 12:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București. 

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 09.12.2018  

Grupa 1 (Litera A-D) – începând cu orele 09:00

Grupa 2 (Litera E-L) – începând cu orele 09:00

Grupa 3 (Litera M-R) – începând cu orele 11:00

Grupa 4 (Litera S-Z) – începând cu orele 11:00

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR DIN ANUL I ȘI DIN ANUL II

Vă informăm că înscrierea la sesiunea de evaluare din perioada 7-9 decembrie 2018 are ca termen limită de înscriere data de 05.12.2018, ora 23.59 - click aici

 


În atenția stagiarilor 

Vă informăm că reexaminarea stagiarilor an I, II și III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018, a fost reprogramată pentru perioada 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.

Totodată, vă informăm că în această sesiune de reexaminare se vor putea susține toate examenele restante aferente anilor de stagiu. 

 


În atenția stagiarilor anul I și II 

În data de 07-09 Decembrie 2018 va avea loc examinarea stagiarilor an I și an II pentru disciplinele/probele aferente semestrului II.

Examen an I

Proba scrisă 07.12.2018

Grupa 1. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili și contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 18:15 – 21:15, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 4. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 18:15 – 21:15, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 08.12.2018

Grupa 1 și Grupa 2 – începând cu orele 09:00

Grupa 3 și Grupa 4 – începând cu orele 11:00

Examen an II

Proba scrisă 08.12.2018

Grupa 1. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 09:00 – 12:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 09:00 – 12:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 12:30 – 15:30 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 4. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 12:30 – 15:30 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 09.12.2018  

Grupa 1 și Grupa 2 – începând cu orele 09:00

Grupa 3 și Grupa 4 – începând cu orele 11:00

Vom reveni în timp util cu informațiile privind componența grupelor și repartizarea sălilor pe disciplina aferente probei orale.

Înregistrare examinare anul I de stagiu (click pentru accesare formular)  

Înregistrare examinare anul II de stagiu (click pentru accesare formular)  

Vă atragem atenția că înscrierea online la examen urmată de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, următoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor.

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR AN I   

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor an I din perioada 02.11.2018 – 09.11.2018, se vor desfășura după următorul program:  

 

 


 

 Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat 


În atenția candidaților declarați admiși la examenul de acces stagiu

 

sesiunea octombrie 2018

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților ce au promovat examenul de acces la stagiu sesiunea octombrie 2018, vă reamintim că înscrierea în anul I de stagiu se face pe baza de cerere, însoțită de copie C.I. până la data de 01.02.2019. Cererea de înscriere în anul I de stagiu se găseste la biroul organizare stagiu al Filialei sau accesând link-ul de mai jos.

 

Click aici


 

În atenția stagiarilor anii I, II și III

Repartizarea stagiarilor în săli

Proba scrisă

Vineri 18.01.2019:

Ora 15.00: Disciplinele: Contabilitate și raportare financiară, Contabilitate managerială, Economia afacerilor și Contabilitate financiară – directive europene în domeniul contabilității - Amfiteatru Trancu Iasi sediul CECCAR Filiala București

Ora 18.00: Disciplinele: Drept, Etică (an I) și IFRS

 • Amfiteatru Trancu Iasi sediul CECCAR Filiala București – stagiarii An I și An II cu restanțe din anul I
 • Sala Spiridon Iacobescu etaj 4, sediul CECCAR  - stagiarii an III cu restante din an II și An II cu restanțe din anul I (numai candidatii din anul II care au ca singură disciplină restantă din anul I  la IFRS )
 • Sala Curs etaj 5, sediul CECCAR – stagiarii an III cu restante din an curent semestrul II

 

Sâmbătă 19.01.2019:

Ora 09.00: Disciplinele: Fiscalitate, Contabilitate alte entități, Comunicare, Aprecierea sistemului contabil, Evaluarea întreprinderii, Fiscalitatea întreprinderii, Doctrină și deontologie, Contabilitate analitică pentru Contabili Autorizați – Amfiteatru Trancu Iasi –  sediul CECCAR Filiala București

Ora 12.00: Discipline: Audit (an II si III), TIC, Etică (an II) Standarde naționale – Expertiză contabilă, Etică (an III) – Amfiteatru Trancu Iasi –  sediul CECCAR Filiala București

 

 Pentru urmatoarele discipline, probele scrise au o durată de 30 min:

 • Economia afacerilor (Sem I an I) 
 • Etică (Sem II, anii I, II, III)
 • Comunicare și dezvoltare personală (Sem I an II)
 • Drept ( Sem II an I)
 • Standarde ale profesiei contabile (Expertiză) (Sem I an III)

Pentru restul disciplinelor probele scrise au o durată de 60 min.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 

Proba practica / orala:

Sâmbătă 19.01.2019 incepand cu ora 09.00

 

!!! Persoanele care susțin examinarea la proba scrisa in grupa de sambata 19.01.2019 ora 12:00 vor sustine examinarea orala inainte de proba scrisă. !!!

 

 


 

În atenția stagiarilor anii I, II și III

 

În perioada 18-19 Ianuarie 2019 va avea loc reexaminarea stagiarilor anii I, II și III pe discipline de studiu conform informațiilor de mai jos: 

Proba scrisă:

Vineri 18.01.2019:

Ora 15.00: Disciplinele: Contabilitate și raportare financiară, Contabilitate managerială, Economia afacerilor și Contabilitate financiară – directive europene în domeniul contabilității

Ora 18.00: Disciplinele: Drept, Etică și IFRS

 

Sâmbătă 19.01.2019:

Ora 09.00: Disciplinele: Fiscalitate, Contabilitate alte entități, Comunicare, Aprecierea sistemului contabil, Evaluarea întreprinderii, Fiscalitatea întreprinderii, Doctrină și deontologie, Contabilitate analitică pentru Contabili Autorizați

Ora 12.00: Discipline: Audit, TIC, Etică,  Standarde naționale – Expertiză contabilă, Etică

 

Pentru urmatoarele discipline, probele scrise au o durată de 30 min:

 • Economia afacerilor (Sem I an I) 
 • Etică (Sem II, anii I, II, III)
 • Comunicare și dezvoltare personală (Sem I an II)
 • Drept ( Sem II an I)
 • Standarde ale profesiei contabile (Expertiză) (Sem I an III)

Pentru restul disciplinelor probele scrise au o durată de 60 min.

Vom reveni în timp util cu programarea examenului pe săli și respectiv programarea aferentă probei practice / orale

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 


 

ÎN ATENȚIA STAGIARILOR DIN ANUL I, II si III

 

Vă informăm că vă puteți înscrie la sesiunea de reexaminare din perioada 18-20 ianuarie 2019 accesând link-urile aferente anului de stagiu in care v-ați aflat in 2018. Termenul limită de înscriere este marti 15.01.2019, ora 15:00.

 

Vă atragem atenția că înscrierea online la examen urmată de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, următoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor.

Vom reveni în timp util cu informații suplimentare privind componența grupelor și programul detaliat.

 

Anul 1 (2018) - click aici

Anul 2 (2018) - click aici

Anul 3 (2018) - click aici

 


 

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

 

Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II și III se va organiza în perioada 18 – 20 Ianuarie 2019.

 


 

Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Astfel, CECCAR oferă posibilitatea tuturor persoanelor interesate, care îndeplinesc condițiile necesare, să susțină examenul care să le permită accesul la stagiul de pregătire profesională, în urma căruia, prin absolvirea examenului de aptitudini, pot deveni experți contabili/contabili autorizați.

Vă reamintim că potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul Superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Exercițiile, lucrările practice – incluzând aici și caietele de practică – și studiile de caz ce fac obiectul pregătirii stagiarilor se stabilesc anual de direcția de specialitate din cadrul Corpului, se rezolvă și se evaluează de către formatorii (lectorii) aprobați de Biroul permanent al Consiliului Superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau altor specialiști pe domenii. În cadrul întâlnirilor cu stagiarii organizate de CECCAR, lectorii oferă suport în rezolvarea caietelor de practică pentru a ajuta la atingerea nivelului de cunoștințe necesare promovării examenului de aptitudini.

Programele de pregătire a stagiarilor sunt organizate și concepute pentru a răspunde nevoilor acestora, pentru a facilita acumularea cunoștințelor necesare dobândirii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă aducem la cunoștință că CECCAR este singura entitate avizată, la nivel național, să certifice experți contabili/contabili autorizați. Corpul garantează pentru corectitudinea și relevanța educațională a informațiilor cuprinse în publicațiile de specialitate dedicate pregătirii stagiarilor și examenelor, editate de Editura CECCAR, precum și pentru informațiile furnizate în cadrul programelor de pregătire pentru examenul de acces la profesie și pentru examenul de aptitudini.

Menționăm, pe această cale, că CECCAR nu se asociază cu anunțurile altor entități care oferă informații cu privire la modalitățile de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat, la subiectele examenului și nici cu alte publicații care pretind că susțin pregătirea stagiarilor CECCAR. Subiectele și rezolvările vehiculate de alte entități prin diverse canale de comunicare nu sunt avizate de CECCAR.

Toate publicațiile editate de CECCAR pentru pregătirea în vederea accesului la profesie sunt realizate în conformitate cu programele aferente fiecărui examen și perioadei de stagiu, acestea cuprinzând teoria, studiile de caz și exercițiile recomandate.

Pentru informații avizate cu privire la tematica examenului de acces la profesie/examenului de aptitudini și modalitățile de pregătire pentru susținerea acestora, vă rugăm să vă adresați exclusiv CECCAR.

 

Vă mulțumim!

 


Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Astfel, CECCAR oferă posibilitatea tuturor persoanelor interesate, care îndeplinesc condițiile necesare, să susțină examenul care să le permită accesul la stagiul de pregătire profesională, în urma căruia, prin absolvirea examenului de aptitudini, pot deveni experți contabili/contabili autorizați.

Vă reamintim că potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul Superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Exercițiile, lucrările practice – incluzând aici și caietele de practică – și studiile de caz ce fac obiectul pregătirii stagiarilor se stabilesc anual de direcția de specialitate din cadrul Corpului, se rezolvă și se evaluează de către formatorii (lectorii) aprobați de Biroul permanent al Consiliului Superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau altor specialiști pe domenii. În cadrul întâlnirilor cu stagiarii organizate de CECCAR, lectorii oferă suport în rezolvarea caietelor de practică pentru a ajuta la atingerea nivelului de cunoștințe necesare promovării examenului de aptitudini.

Programele de pregătire a stagiarilor sunt organizate și concepute pentru a răspunde nevoilor acestora, pentru a facilita acumularea cunoștințelor necesare dobândirii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă aducem la cunoștință că CECCAR este singura entitate avizată, la nivel național, să certifice experți contabili/contabili autorizați. Corpul garantează pentru corectitudinea și relevanța educațională a informațiilor cuprinse în publicațiile de specialitate dedicate pregătirii stagiarilor și examenelor, editate de Editura CECCAR, precum și pentru informațiile furnizate în cadrul programelor de pregătire pentru examenul de acces la profesie și pentru examenul de aptitudini.

Menționăm, pe această cale, că CECCAR nu se asociază cu anunțurile altor entități care oferă informații cu privire la modalitățile de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat, la subiectele examenului și nici cu alte publicații care pretind că susțin pregătirea stagiarilor CECCAR. Subiectele și rezolvările vehiculate de alte entități prin diverse canale de comunicare nu sunt avizate de CECCAR.

Toate publicațiile editate de CECCAR pentru pregătirea în vederea accesului la profesie sunt realizate în conformitate cu programele aferente fiecărui examen și perioadei de stagiu, acestea cuprinzând teoria, studiile de caz și exercițiile recomandate.

Pentru informații avizate cu privire la tematica examenului de acces la profesie/examenului de aptitudini și modalitățile de pregătire pentru susținerea acestora, vă rugăm să vă adresați exclusiv CECCAR.

 

Vă mulțumim! 

 


În atenția stagiarilor anul I și anul II

 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute in sesiunea de examinare 07-09 Decembrie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București astăzi 24.12.2018, ora 15:00 și va fi disponibilă pe toata durata perioadei de depunere a contestatiilor. După expirarea perioadei de depunere a contestatiilor rezultatele vor fi disponibile numai prin prezentarea personală la serviciul organizare stagiu al filialei. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul Filialei CECCAR București sau pe adresa de e-mail: stagiari@ceccarbuc.ro pana la data de 04.01.2019 ora 15:00. Vă atragem atenția că orice contestație primita dupa acest termen nu va fi luată in considerare.

 


 

În atenția stagiarilor anul I și anul II

Repartizarea stagiarilor pe interval orare și sală de examinare  

 

Examen an I

Proba scrisă  07.12.2018

Grupa 1. (Litera A-K)  – Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2. (Litera L-O) – Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. (Litera P-Z) – Examenul are loc în intervalul orar 18:15 – 21:15, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 08.12.2018

Grupa 1 (Litera A-D) – începând cu orele 09:00

Grupa 2 (Litera E-L) – începând cu orele 09:00

Grupa 3 (Litera M-P) – începând cu orele 11:00

Grupa 4 (Litera R-Z) – începând cu orele 11:00  

Examen an II

Proba scrisă 08.12.2018

Grupa 1  (Litera A-O) – Examenul are loc în intervalul orar 09:00 – 12:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . (Litera P-Z) – Examenul are loc în intervalul orar 09:00 – 12:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București. 

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 09.12.2018  

Grupa 1 (Litera A-D) – începând cu orele 09:00

Grupa 2 (Litera E-L) – începând cu orele 09:00

Grupa 3 (Litera M-R) – începând cu orele 11:00

Grupa 4 (Litera S-Z) – începând cu orele 11:00

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR DIN ANUL I ȘI DIN ANUL II

Vă informăm că înscrierea la sesiunea de evaluare din perioada 7-9 decembrie 2018 are ca termen limită de înscriere data de 05.12.2018, ora 23.59 - click aici

 


În atenția stagiarilor 

Vă informăm că reexaminarea stagiarilor an I, II și III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018, a fost reprogramată pentru perioada 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.

Totodată, vă informăm că în această sesiune de reexaminare se vor putea susține toate examenele restante aferente anilor de stagiu. 

 


În atenția stagiarilor anul I și II 

În data de 07-09 Decembrie 2018 va avea loc examinarea stagiarilor an I și an II pentru disciplinele/probele aferente semestrului II.

Examen an I

Proba scrisă 07.12.2018

Grupa 1. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili și contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 18:15 – 21:15, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 4. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 18:15 – 21:15, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 08.12.2018

Grupa 1 și Grupa 2 – începând cu orele 09:00

Grupa 3 și Grupa 4 – începând cu orele 11:00

Examen an II

Proba scrisă 08.12.2018

Grupa 1. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 09:00 – 12:00, Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 09:00 – 12:00, Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 12:30 – 15:30 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 4. Experți contabili și contabili autorizați Examenul are loc în intervalul orar 12:30 – 15:30 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 09.12.2018  

Grupa 1 și Grupa 2 – începând cu orele 09:00

Grupa 3 și Grupa 4 – începând cu orele 11:00

Vom reveni în timp util cu informațiile privind componența grupelor și repartizarea sălilor pe disciplina aferente probei orale.

Înregistrare examinare anul I de stagiu (click pentru accesare formular)  

Înregistrare examinare anul II de stagiu (click pentru accesare formular)  

Vă atragem atenția că înscrierea online la examen urmată de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, următoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor.

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR AN I   

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor an I din perioada 02.11.2018 – 09.11.2018, se vor desfășura după următorul program:  

 

 


 

 Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat 


 ÎN ATENȚIA STAGIARILOR AN II   

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor an II din perioada 26.10.2018 – 28.10.2018, se vor desfășura după următorul program:  

 • Data 26.10.2018, ora 16:30 – T.I.C. 

Grupa 1 - Sala Consiliu parter Aparatul Central - pentru categoria experți contabili și categoria contabili autorizați  de la litera A la litera B. 

Grupa 2 - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera B la litera D. 

Grupa 3 - Amfiteatrul Trancu Iași - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera E la litera L. 

 • Data 27.10.2018, ora 09:00 – T.I.C. 

Grupa 4 - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera M la litera O.  

Grupa 5 - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera P la litera S.  

Grupa 6 -  Sala Consiliu parter Aparatul Central –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera T la litera Z  

 • Data 28.10.2018, ora 09:00 – Audit 

Grupa 4 - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera N.  

Grupa 5 - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera O la litera Z.  

Pentru buna desfășurare a cursurilor din cadrul disciplinei T.I.C. vă rugăm să aveți asupra voastră laptop-ul personal cu versiunea Microsoft Office 2013 / Microsoft Office 2016 (inclusiv modulul Microsoft Project) instalată și suportul de curs ce poate fi descărcat de pe platforma educațională.


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

Pentru evitarea suprapunerii cursului din data de 07.10.2018, cu reexaminarea stagiarilor din anul III, cursul de pregătire pentru examenul de aptitudini aferent disciplinei Contabilitate publică, se va desfășura în data de 11.10.2018, începând cu ora 16.30 în cadrul Universității Artifex din București, Amfiteatrul A3, strada Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6.


În atenția stagiarilor An III 

În data de  07 Octombrie 2018, începând cu ora 09.00, va avea loc reexaminarea stagiarilor an III și an III (2017) pentru disciplinele/probele care nu au fost promovate de către stagiarii Filialei CECCAR București, conform tabelului de mai jos:

Clik aici

Vă atragem atenția că înscrierea online la examen urmată de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, următoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Înregistrare reexaminare anul III de stagiu (click pentru accesare formular)

 


 

În atenția stagiarilor anul III

Repartizarea stagiarilor pe interval orare și sală de examinare  

proba scrisă an III - 21.09.2018

 

Grupa 1. Experți contabili și contabili autorizați litera C- M Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili și contabili autorizați an III 2017 și an III 2018 litera A - B Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili și contabili autorizați litera N-Z Examenul are loc în intervalul orar 18:00 – 21:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București 

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 22.09.2018 începand cu ora 09:00. 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 

Stagiarii care sustin examene din anii anteriori au obligația de a se înscrie online și de a achita taxa de reexaminare în valoare de 50 lei / probă.


În atenția stagiarilor anul III

În vederea clarificării examenelor ce vor fi susținute în sesiunea 21-22 septembrie 2018, vă comunicăm probele de examen pe fiecare categorie de stagiari:

Experți contabili:     - Proba scrisă : Audit; IFRS; Etică

                               - Proba practică: Audit; IFRS

Contabili autorizați: - Proba scrisă : Etică + Dreptul muncii 

                               - Proba practică: Etică 


În atenția stagiarilor anul III

 

În data de 21 septembrie 2018 va avea loc examinarea stagiarilor an III pentru disciplinele/probele aferente semestrului II , respectiv reexaminarea stagiarilor an III (2017) pentru disciplinele/probele din semestrul II nepromovate. 

Proba scrisă 21.09.2018 

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili si contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 18:00 – 21:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 4. Experți contabili si contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 18:00 – 21:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București. 

Proba practica se va sustine la sediul Filialei Bucuresti in data de 22.09.2018 incepand cu ora 09:00  

Vom reveni în timp util cu informațiile privind componența grupelor si repartizarea salilor pe disciplina aferente probei orale 

Înregistrare examinare anul III de stagiu - click pentru accesare formular 

Înregistrare reexaminare anul III  (2017) de stagiu - click pentru accesare formular 

Va atragem atentia ca inscrierea online la examen urmata de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, urmatoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor. 

Stagiarii care sustin examene din anii anteriori au de a plătii taxa de reexaminare în valoare de 50 lei / probă.

 


ACCESUL LA PROFESIE

Depunerea dosarelor de înscriere pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu se poate realiza până la data de 6 septembrie 2018

  

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 6 și 13 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. 

 • În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat; 
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil; 
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii şi Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;   

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediul filialei CECCAR  până la data de 6 septembrie 2018 (de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00). 

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate. 

Conținutul dosarului de înscriere la examen pentru accesul la stagiu:

 • cererea de înscriere (vezi Anexa nr.1 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplina;
 • curriculum vitae (format Europass Ro);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licența recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • 3 foto tip C.I.;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

ACCESUL LA PROFESIE

PRIN ECHIVALARE EXAMEN ACCES

Depunerea dosarelor de înscriere pentru acces la stagiu prin echivalare se poate realiza până la data de 3 septembrie 2018

 

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.

În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei. 

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată la rubrica  Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018. (de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00)

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil:

 • cererea de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • curriculum vitae (format Europass Ro);
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii). 

* Taxa poate fi achitată la casieria Filialei CECCAR sau în contul CECCAR deschis la Banca Transilvania: RO32BTRLRONCRT0V25815602. 


În atenția stagiarilor anii I, II și III

Rezultatele evaluării scrise au fost transmise pe e-mail astăzi 25.07.2018 ora 12:00 către toți stagiarii ce au susținut examene în sesiunea 14-15.07.2018 la sediul CECCAR București.

Vă rugăm ca în situația în care nu ați receptionat e-mail-ul cu rezultatele individuale obținute, să luați legătura cu CECCAR Filiala București pe adresa de e-mail stagiari@ceccarbuc.ro

Contestațiile se pot depune la sediul CECCAR Filiala București până Joi 26.07.2018, ora 12:00.

Vă atragem atenția că orice contestatie sosită după termenul limită va fi considerată nulă, ca urmare a depășirii termenului de contestare.

 


 ÎN ATENȚIA STAGIARILOR AN II

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor an II din perioada 06.07.2018 – 08.07.2018, se vor desfășura după următorul program:  

 • Data 06.07.2018  ora 16:00 – T.I.C.

Grupa 1  - Sala curs etaj 5 Aparatul Central - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera B.

Grupa 2  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera B la litera D.

Grupa 3  - Amfiteatrul Trancu Iași - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera E la litera L.

 • Data 07.07.2018  ora 09:00 – T.I.C.

Grupa 4  - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera M la litera O.

Grupa 5  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera P la litera S.

Grupa 6  -  Sala curs etaj 5 Aparatul Central –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera T la litera Z

 • Data 08.07.2018  ora 09:00 - Audit

Grupa 1  - Amfiteatrul Trancu Iași - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera N.

Grupa 2  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera O la litera Z  

Pentru buna desfășurare a cursurilor din cadrul disciplinei T.I.C. vă rugăm să aveți asupra voastră laptop-ul personal cu versiunea Microsoft Office 2013 / Microsoft Office 2016 instalată.

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR AN III

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor an III din perioada 29.06.2018 – 01.07.2018, se vor desfășura după următorul program:  

 • Data 29.06.2018  ora 16:00

Grupa 1  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera C.

Grupa 2  - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera D la litera Z

 • Data 30.06.2018  ora 09:00

Grupa 1  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera C.

Grupa 2  - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera D la litera Z

 • Data 01.07.2018  ora 09:00

Grupa 1  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera C.

Grupa 2  - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera D la litera Z 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR
ANUL I
 

Repartizarea stagiarilor în săli - Proba practică 23.06.2018

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati – literele A-C (click pentru accesare listă) 

ORA
DISCIPLINA SALA

9:00

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Filiala București - et. 1 si et. 2

10:30

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central - parter

 

 

 

 

 

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati – literele D-L (click pentru accesare listă)

ORA DISCIPLINA SALA

9:00

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central - parter

10:30

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Filiala București - et. 1 si et. 2

 

Grupa 3. Experți contabili si contabili autorizati – literele M-P (click pentru accesare listă)

ORA DISCIPLINA SALA

12:00

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Filiala București - et. 1 si et. 2

13:30

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central - parter

Grupa 4. Experți contabili si contabili autorizati – literele R-Z (click pentru accesare listă) 

ORA DISCIPLINA SALA

12:00

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central - parter

13:30

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Filiala București - et. 1 si et. 2

 


 În atenția stagiarilor care au restanțe la discipline din anul 2017

În data de 23 iunie 2018 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I (2017) și an III (2017) pentru disciplinele/probele aferente semestrului I nepromovate, respectiv reexaminarea stagiarilor an II (2017) pentru disciplinele/probele din semestrul I si II nepromovate, de către stagiarii Filialei CECCAR București.

Vom reveni în timp util cu programarea examenului pe grupe si intervale orare aferente reexaminării fiecărui an de stagiu, precum și cu informațiile suplimentare privind componența grupelor. 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 


 
În atenția stagiarilor anul I  

Susținerea examenului proba practică, anul I, se va efectua în data de 23 iunie 2018 începând cu ora 9:00.

Vă atragem atenția ca înscrierea online la examen urmata de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, următoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor.

Vom reveni în timp util cu programarea examenului pe grupe și interval orare aferente, precum și cu informații suplimentare privind componența grupelor.

 


 

 


În atenția stagiarilor anii I, II și III

   

ANUL I

Repartizarea stagiarilor în săli

Proba scrisă 10.06.2018

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati – literele A-D (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 9:00 – 12:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati – literele E-L (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 9:00 – 12:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili si contabili autorizati – literele M-N (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 13:00 – 16:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 4. Experți contabili si contabili autorizati – literele O-Z (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 13:00 – 16:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 

ANUL II

 

Repartizarea stagiarilor în săli

Proba scrisă 09.06.2018

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati – literele A-J (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 9:00 – 12:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati – literele L-Z (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 13:00 – 16:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

 

Proba practica se va sustine la sediul Filialei Bucuresti in data de 10.06.2018 incepand cu ora 09:00 

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 

 

 

ANUL III

 

Repartizarea stagiarilor în săli

Proba scrisă 08.06.2018

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati – literele A-H(click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 16:00 – 18:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati – literele I-N (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 16:00 – 18:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili si contabili autorizati – literele O-Z (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 18:30 – 20:30 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

 

Proba practica se va sustine la sediul Filialei Bucuresti in data de 09.06.2018 incepand cu ora 09:00

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

 

Programarea evaluării şi reexaminării pentru primul semestru al anului 2018 - click aici

În vederea susţinerii reexaminărilor, stagiarii au obligaţia achitării taxei de 25 lei +TVA pe probă de examen. Taxa de reexaminare de 25 lei +TVA pe probă de examen este valabilă pentru stagiarii care nu au promovat reevaluarea organizată în ianuarie 2018.

Programarea reexaminărilor se va realiza în lunile iunie și iulie 2018. Vom reveni cu detalii în perioada imediat următoare.

Începând cu data de 25.05.2018, corespondența cu stagiarii CECCAR Filiala București se va realiza pe adresa de email stagiari@ceccarbuc.ro. 

 


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2020