Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
 Materialele cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații  aprobate de Conferința Națională Extraordinară care a avut loc în data de 09.01.2017 

 

VIZA ANUALĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI PENTRU ANUL 2017

Viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv.

În cazul experților contabili și contabililor autorizați:

1. Completarea Declarației privind forma de desfășurare a profesiei;

2. Depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile și semnat pe fiecare pagină (raportul de activitate simplificat se completează de membri care nu au avut activitate);

3. Extras din registrul de încasări și plăți;

4. Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;

5. Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC) pentru anul 2016;

6. Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale (model);

7. Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină (model);

8. Nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

9. Dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfășoară activitate independent și primesc parafă anuală (din 01 ianuarie 2018);

10. Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (se prezintă o dată la 4 ani).

Persoanele fizice care exercită profesia individual au obligația depunerii declarației 200 la filiala CECCAR, fizic, prin poștă sau mijloace de comunicare online, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF. Cu ocazia misiunilor de audit de calitate, se va clarifica exactitatea datelor menționate în Raportul anual de activitate.

Experții contabili judiciari sunt rugați să completeze și să depună Fișa de opțiuni la depunerea documentației necesară obținerii vizei anuale. Click pentru descărcare, până la data de 15 februarie 2017.

În cazul societăților de expertiză contabilă / contabilitate:

1. Depunerea raportului anual de activitate COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ;

2. Extras din balanța conturilor;

3. Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;

4. Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC);

5. Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale, de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății (model);

6. Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății (model);

7. Asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

8. Dovada asigurării pentru riscul profesional pentru societate (din 01 ianuarie 2018);

9. Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (se prezintă o dată la 4 ani).

Obținerea vizei / avizului pentru anul 2017 este condiționată de parcurgerea orelor de pregătire profesională obligatorii pentru anul 2016.


 

Anunț referitor la taxele valabile începând cu luna ianuarie 2017, condițiile de viză și formularele necesare obținerii acesteia

 

Conferința Națională a C.E.C.C.A.R. a aprobat la data de 9 ianuarie 2017 noile reglementări ale Corpului aplicabile începând cu această dată, cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de plată a cotizațiilor profesionale, astfel:

  • pentru consultarea informațiilor referitoare la condițiile de obținere a vizei anuale / avizului anual de exercitare a profesiei, click aici;
  • pentru descărcarea și completarea formularelor necesare obținerii vizei anuale / avizului anual, click aici;
  • pentru vizualizarea cuantumului cotizațiilor profesionale aplicabile începând cu anul 2017, click aici;
  • pentru vizualizarea materialelor aprobate de Conferința Națională la data de 9 ianuarie 2017 cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de cotizatii, click aici.

Menționăm că plata cotizațiilor profesionale se poate realiza direct la sediul filialei (cu numerar și cu card bancar) sau cu ordin de plată în contul filialei C.E.C.C.A.R. București: RO56RZBR0000060006563472 deschis la Raiffeisen Bank.

Documentația completă  necesară obținerii vizei anuale în cazul persoanelor fizice, respectiv avizului anual în cazul persoanelor juridice, poate fi transmisă prin poștă, e-mail, online sau poate fi depusă direct la sediul filialei.

Experții contabili judiciari care doresc să se înscrie în listele experților contabili pe specializări, sunt rugați ca la obținerea vizei anuale de exercitare a profesiei, să completeze și să depună la secretariatul filialei Fișa de opțiuni, dar nu mai târziu de 15 februarie 2017.

Pentru relații suplimentare puteți contacta filiala C.E.C.C.A.R. București la nr. de tel. 021.320.00.39/49, 021.331.69.78/90/98.   

 


 INFORMAȚII UTILE

- PLATĂ COTIZAȚII, DEPUNERE RAPORT ACTIVITATE ȘI OBȚINERE VIZĂ 2017 -

 

Având în vedere că la data de 09.01.2017 va avea loc Conferința Națională Extraordinară, unde se vor stabili modul de acordare a vizei și plata cotizațiilor profesionale, încasarea cotizațiilor aferente anului 2017 se va putea realiza după data de 10.01.2017.

În situația în care vor fi membri care doresc să efectueze plata cotizației aferentă anului 2017 până la data de 10.01.2017, pe chitanță/în extrasul de cont se va menționa: cotizație încasată în avans pentru anul 2017, urmând ca după Conferința Națională Extraordinară să se facă regularizarea.

Vă informăm că în perioada următoare vă vom pune la dispoziție formularul “Raport anual de activitate” pentru anul 2017, cu mențiunea că membrii care nu au solicitat crearea contului de acces online în sistem, în vederea completării raportului anual de activitate și depunerii documentației pentru obținerea vizei/avizului, sunt rugați să întreprindă măsurile necesare în acest sens. Pentru detalii click aici.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2017