LISTA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI  

AFERENTĂ ANULUI 2018 - click aici


ÎN ATENTIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

 

AUDITAREA RAPOARTELOR DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ SE REALIZEZĂ INCEPAND CU DATA DE  24.09.2018 LA SEDIUL CECCAR FILIALA BUCUREȘTI SITUAT IN STRADA INTRAREA NESTOREI, NR. 4 – 6, SECTOR 4, PÂNĂ LA O DATA CARE VA FI ANUNȚATĂ ULTERIOR.

 

CONVOCĂRILE DIN DOSARELE DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA VOR PUTEA FI PROGRAMATE PENTRU A SE DESFASURA LA SEDIUL CECCAR FILIALA BUCUREȘTI SITUAT IN STRADA INTRAREA NESTOREI, NR. 4 – 6, SECTOR 4,  PE ADRESA DE E-MAIL : ceccarbuc@ceccarbuc.ro SI/SAU TELEFONIC LA NUMERELE 021.320.00.49/39 SI 021.331.69.78/90/98                                                                                                                            

 

 


 

În atenția experților contabili înscriși în GEJ

care nu au obținut viza pe carnet pentru anul 2018, până în prezent

 

 

Stimați colegi,

În cazul în care, până în prezent nu ați obținut viza de exercitare a profesiei pe carnetul de membru, dar ați depus Raportul de activitate pentru anul 2017 și ați îndeplinit toate condițiile de viză, vă rugăm să ne comunicați, până la data de 07.03.2018, ora 12.00, prin completarea formularului atașat click aici.

Cu stimă,

Președinte CECCAR Filiala București,

Andrei Aurel

 


În atenția experților contabili judiciari: prelungirea termenului de depunere a “Fişei de opţiuni” până la data de 28 februarie 2018

 

Vă informăm că Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR a aprobat prelungirea termenului de depunere a “Fişei de opţiuni” până la data de 28 februarie 2018, cu derogare de la Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru servicii juridice conexe, a “Listelor experţilor contabili pe specializări”, aprobată prin Decizia nr.06/148 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 19 mai 2006.

Pentru înscriere - click aici


Rezultatele testării GEJ din data de 27.02.2018

 

 


Rezultatele testării în vederea înscrierii experţilor contabili în GEJ

 

 


În atenția experților contabili care doresc să devină membri în GEJ

Experții contabili care sunt deja înscriși în GEJ sunt rugați să ignore acest mesaj 

 

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ și completarea listei cu experții contabili judiciari, aferentă anului 2018, să se desfăşoare după următorul grafic:  

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;  

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;   

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;   

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;   

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018.

Prima sesiune de testare 

6.          Testarea: 14 februarie 2018, ora 16.30 - Locația: Amfiteatrul Grigore Trancu Iași din cadrul CECCAR Filiala București (parter), Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4; 

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018; 

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018; 

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018.

A doua sesiune de testare 

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16.30; 

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018; 

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018; 

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018. 

La a doua sesiune de testare pot participa conform, prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.  

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul. 

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro. 

Cerere de înscriere în GEJ - click aici

Fișa de opțiuni - click aici

Tematică - click aici

Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile - click aici

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2018