CONSILIUL FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Preşedinte     Andrei Aurel  

 

Click foto

Click foto

 

 Vicepreședinti                Carp Ana

                                       Paru Alexandru

 

 

Membri titulari                  Băzăvan Ioana

                                         Bejinaru Valeriu Cristian

                                         Cioc Mihaela

                                         Ene Luminiţa

                                         Nica Constantin

                                         Piruşcă Anastasia Elena                                                                                                                                                  

Membri supleanţi              Ghiur Alexandru                                               

                                          Urmuliţă Claudia                                               

COMISIA DE DISCIPLINĂ A FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Preşedinte                           Aldia Carmen Cristina

Membri titulari                      Bătrînu Laura

                                             Frățilă Romeo   

COMISIA DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ CONSILIUL FILIALEI CECCAR BUCUREȘTI

Președinte                            Andrei Aurel

Membri                                  Codescu Olguța

                                              Dumitriu Adrian Gabriel

                                              Macovei Aneta

CENZOR                                 Ciocârlan Gabriel Dan

EXECUTIVUL FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Director executiv                                                 vacant

Serviciul Evidenţă-Tablou                                    Goreţchi Andreea - Șef serviciu

                                                                             Dulgheru Cristina - Consilier 

                                                                             Lazăr Ionel Cristian - Consilier statistician

                                                                             Mihăilescu Gabriela - Consilier statistician                                                            

Serviciul Dezvoltare Profesională Continuă         Florescu Adriana – Referent

Serviciu Organizare Stagiu                                  Pădureanu Silviu - Consultant formare

Birou Etică și Control                                            Rotaru Simona - Consilier economic

Birou Administrativ                                               Olaru Florina – Casier

                                                                             Popovici Luminița - Referent financiar-contabil

Auditor de calitate                                                Radulescu Viviana

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2018