CONSILIUL FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Preşedinte     Andrei Aurel  

 

Click foto

Click foto

 

 Vicepreședinți            Carp Ana

                                       Paru Alexandru  

 

Membri titulari              Băzăvan Ioana

                                        Bejinaru Valeriu Cristian

                                        Cioc Mihaela

                                        Ene Luminiţa

                                        Nica Constantin

                                        Piruşcă Anastasia Elena                                                                                                                                                  

Membri supleanţi        Ghiur Alexandru                                               

                                        Urmuliţă Claudia                                               

COMISIA DE DISCIPLINĂ A FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Preşedinte                    Aldia Carmen Cristina

Membri titulari               Bătrînu Laura

                                         Frățilă Romeo   

COMISIA DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ CONSILIUL FILIALEI CECCAR BUCUREȘTI

Președinte                     Andrei Aurel

Membri                            Codescu Olguța

                                          Dumitriu Adrian Gabriel

                                          Macovei Aneta

CENZOR                          Ciocârlan Gabriel Dan

EXECUTIVUL FILIALEI CECCAR BUCUREŞTI

Director executiv                                                  vacant

Serviciul Evidenţă-Tablou                                     Goreţchi Andreea - Șef serviciu

                                                                                   Dulgheru Cristina - Consilier 

                                                                                   Lazăr Ionel Cristian - Consilier statistician

                                                                                   Mihăilescu Gabriela - Consilier statistician                                                          

Serviciul Dezvoltare Profesională Continuă      Florescu Adriana – Referent

Serviciu Organizare Stagiu                                   Pădureanu Silviu - Consultant formare

Birou Etică și Control                                             Rotaru Simona - Consilier economic

Birou Administrativ                                                 Olaru Florina – Casier

                                                                                   Popovici Luminița - Referent financiar-contabil

Auditor de calitate                                                   Radulescu Viviana

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2019