Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
 

EXAMEN DE APTITUDINI - SESIUNEA 21 ȘI 28 APRILIE 2018

Locație - Amfiteatrul Grigore Trancu Iași, sediul CECCAR Filiala București,

Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4

 

Examenul de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil / contabil autorizat se va susţine după urmează:

 • În ziua de 21 aprilie 2018, începând cu ora 09.00, se va organiza proba scrisă cu o durată de 6 ore. Accesul în sala de examen se realizează în intervalul orar 08.00-08.45. Nota de promovare pentru proba scrisă este 7 (şapte).
  Rezultatele aferente probei scrise se vor afişa în perioada 25 – 26 aprilie 2018, la sediul filialelor. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, contestaţii care se pot transmite pe adresa de e-mail:
  contestaţii@ceccaro.ro. Rezultatele în urma verificării contestaţiilor vor fi afişate în data de 27 aprilie 2018, la sediul filialei.
  • listă candidați la categoria expert contabil - click aici
  • listă candidați la categoria contabil autorizat - click aici
 • În ziua de 28 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, se va organiza proba orală. Nota de promovare pentru proba orala este 7 (şapte).

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 


 

PROGRAMA AFERENTĂ EXAMENULUI DE APTITUDINI

ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI CONTABIL AUTORIZAT,

SESIUNEA APRILIE 2018

 

 • Programa aferentă categoriei Expert Contabil  - click aici
 • Programa aferentă categoriei Contabil Autorizat - click aici

 

 Examen de aptitudini, sesiunea 21 – 28 aprilie 2018 

 

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive.

De asemenea, pentru sesiunea examenului de aptitudini din aprilie 2018 se pot inscrie si candidatii care se încadrează pentru reducerea/recunoaşterea perioadei de stagiu reglementată de art. 2 alin. (7) şi alin. (8), respectiv de art. 43 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul privind efectuarea stagiului.

Înscrierea la examenul de aptitudini (dosarele de înscriere se primesc la filială în perioada 12 - 16 martie 2018) se face pe baza următoarelor documente:

o    copia legalizată de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

o    cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei București (formular tip);

o    copie după actul de identitate(BI/CI);

o    copie după certificatul de casatorie (unde este cazul)

o    certificat de cazier judiciar în termen;

o   certificat medical de la medicul psihiatru sau neurolog (apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei);

o    2 fotografii tip BI.

o   Taxele percepute pentru inscrierea la examen sunt cele aprobate de Conferinta Nationala, respectiv 175 euro pentru categoria expert contabil si 125 euro pentru categoria contabil autorizat, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină. Dosarul se depune la filiala București. 

Tematică pentru categoria experți contabili - click aici

Tematică pentru categoria contabili autorizați - click aici

Pentru detalii - click aici

Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.


Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.

Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând rubrica Accesul la profesie.

 


Examenul de aptitudini

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2018