2019

 

  ÎN ATENȚIA MEMBRILOR
 

Vă comunicăm că prin Hotărârea nr. 19/516 din 14.03.2019 a Consiliului Superior al CECCAR, s-a aprobat acordarea facilităților financiare prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, pentru toți membrii CECCAR care au achitat integral cotizația aferentă anului 2019, până la data de 28 februarie 2019, dar nu au reușit să depună raportul de activitate pe platforma online a CECCAR.

Cu stimă,


Președinte CECCAR Filiala București, 

Andrei Aurel

 


 2018 

 

 

 

1. INFORMARE ÎNCHIDERE CONT LA RAIFFEISEN BANK

Contul colector deschis la Raiffeisen Bank: RO56RZBR0000060006563472, va fi închis începând cu data de 15.05.2018. 

Singurul cont colector pentru plata cotizațiilor va fi cel deschis la BCR: RO12RNCB0082044180940260.

2. Stagiari: 

Potrivit Sistemului de Cotizații din cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională Extrardinară din data de 09 ianuarie 2017, valoarea cotizațiilor fixe datorate de stagiari începând cu anul 2017, este următoarea:
- stagiarii din anul I și din anul II, secțiunea experți contabili, vor achita o taxa în cuantum de 1000 lei/an, respectiv de 700 lei/an, pentru stagiarii la secțiunea contabili autorizaţi.
- stagiarii din anul III vor achita o taxă de 150 euro/an (echivalentul în lei, calculat la cursul BNR din ziua plății).

 Vă informăm că termenul de achitare a cotizației este 15 februarie 2018. 

 


2017

Detalii cu privire la plata cotizațiilor profesionale

 

Dorim să mulțumim membrilor care și-au îndeplinit obligațiile profesionale față de CECCAR.

Reamintim membrilor filialei care nu au depus încă Declarația privind forma de desfășurare a profesiei pentru anul 2017, Raportul de activitate pentru anul 2016 și nu au achitat cotizațiile profesionale, să întreprindă demersurile necesare clarificării situației până la data de 30 septembrie 2017, pentru evitarea aplicării penalității de 25% din cuantumul cotizației fixe datorate. Menționăm că după data de 1 ianuarie a anului următor, pe lângă penalitate, se vor calcula majorări de 0,01%/zi de întârziere, până da data plății.

Pentru detalii vă stăm la dispoziție la nr. de tel. 021.320.00.39/49 sau pe adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

 


1. Cotizații profesionale - click aici


 2. Taxe de înscriere la examenele de acces și aptitudini:

  • experți contabili: 175 Euro
  • contabili autorizați: 125 Euro

3. Taxele de înscriere în Tabloul Corpului: 

  • experți contabili: 40 Euro
  • contabili autorizați: 20 Euro
  • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
  • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
  • societăți cu capital mixt: 400 Euro
  • societăți cu capital străin: 500 Euro


C.E.C.C.A.R. filiala Bucureşti -  CUI 7426179 -

Cont bancar BCR: RO12RNCB0082044180940260

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2019