ÎN ATENȚIA STAGIARILOR AN I   

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor an I din perioada 02.11.2018 – 09.11.2018, se vor desfășura după următorul program:  

 

 


 

 Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat 


 ÎN ATENȚIA STAGIARILOR AN II   

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor an II din perioada 26.10.2018 – 28.10.2018, se vor desfășura după următorul program:  

 • Data 26.10.2018, ora 16:30 – T.I.C. 

Grupa 1 - Sala Consiliu parter Aparatul Central - pentru categoria experți contabili și categoria contabili autorizați  de la litera A la litera B. 

Grupa 2 - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera B la litera D. 

Grupa 3 - Amfiteatrul Trancu Iași - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera E la litera L. 

 • Data 27.10.2018, ora 09:00 – T.I.C. 

Grupa 4 - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera M la litera O.  

Grupa 5 - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera P la litera S.  

Grupa 6 -  Sala Consiliu parter Aparatul Central –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera T la litera Z  

 • Data 28.10.2018, ora 09:00 – Audit 

Grupa 4 - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera N.  

Grupa 5 - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera O la litera Z.  

Pentru buna desfășurare a cursurilor din cadrul disciplinei T.I.C. vă rugăm să aveți asupra voastră laptop-ul personal cu versiunea Microsoft Office 2013 / Microsoft Office 2016 (inclusiv modulul Microsoft Project) instalată și suportul de curs ce poate fi descărcat de pe platforma educațională.


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

Pentru evitarea suprapunerii cursului din data de 07.10.2018, cu reexaminarea stagiarilor din anul III, cursul de pregătire pentru examenul de aptitudini aferent disciplinei Contabilitate publică, se va desfășura în data de 11.10.2018, începând cu ora 16.30 în cadrul Universității Artifex din București, Amfiteatrul A3, strada Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6.


În atenția stagiarilor An III 

În data de  07 Octombrie 2018, începând cu ora 09.00, va avea loc reexaminarea stagiarilor an III și an III (2017) pentru disciplinele/probele care nu au fost promovate de către stagiarii Filialei CECCAR București, conform tabelului de mai jos:

Clik aici

Vă atragem atenția că înscrierea online la examen urmată de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, următoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Înregistrare reexaminare anul III de stagiu (click pentru accesare formular)

 


În atenția stagiarilor anul III

Repartizarea stagiarilor pe interval orare și sală de examinare  

proba scrisă an III - 21.09.2018

 

Grupa 1. Experți contabili și contabili autorizați litera C- M Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili și contabili autorizați an III 2017 și an III 2018 litera A - B Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili și contabili autorizați litera N-Z Examenul are loc în intervalul orar 18:00 – 21:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București 

Proba practică se va susține la sediul Filialei București în data de 22.09.2018 începand cu ora 09:00. 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 

Stagiarii care sustin examene din anii anteriori au obligația de a se înscrie online și de a achita taxa de reexaminare în valoare de 50 lei / probă.


În atenția stagiarilor anul III

În vederea clarificării examenelor ce vor fi susținute în sesiunea 21-22 septembrie 2018, vă comunicăm probele de examen pe fiecare categorie de stagiari:

Experți contabili:     - Proba scrisă : Audit; IFRS; Etică

                               - Proba practică: Audit; IFRS

Contabili autorizați: - Proba scrisă : Etică + Dreptul muncii 

                               - Proba practică: Etică 


În atenția stagiarilor anul III

 

În data de 21 septembrie 2018 va avea loc examinarea stagiarilor an III pentru disciplinele/probele aferente semestrului II , respectiv reexaminarea stagiarilor an III (2017) pentru disciplinele/probele din semestrul II nepromovate. 

Proba scrisă 21.09.2018 

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 15:00 – 18:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili si contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 18:00 – 21:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 4. Experți contabili si contabili autorizati Examenul are loc în intervalul orar 18:00 – 21:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București. 

Proba practica se va sustine la sediul Filialei Bucuresti in data de 22.09.2018 incepand cu ora 09:00  

Vom reveni în timp util cu informațiile privind componența grupelor si repartizarea salilor pe disciplina aferente probei orale 

Înregistrare examinare anul III de stagiu - click pentru accesare formular 

Înregistrare reexaminare anul III  (2017) de stagiu - click pentru accesare formular 

Va atragem atentia ca inscrierea online la examen urmata de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, urmatoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor. 

Stagiarii care sustin examene din anii anteriori au de a plătii taxa de reexaminare în valoare de 50 lei / probă.

 


ACCESUL LA PROFESIE

Depunerea dosarelor de înscriere pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu se poate realiza până la data de 6 septembrie 2018

  

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 6 și 13 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. 

 • În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat; 
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil; 
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii şi Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;   

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediul filialei CECCAR  până la data de 6 septembrie 2018 (de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00). 

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate. 

Conținutul dosarului de înscriere la examen pentru accesul la stagiu:

 • cererea de înscriere (vezi Anexa nr.1 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplina;
 • curriculum vitae (format Europass Ro);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licența recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • 3 foto tip C.I.;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

ACCESUL LA PROFESIE

PRIN ECHIVALARE EXAMEN ACCES

Depunerea dosarelor de înscriere pentru acces la stagiu prin echivalare se poate realiza până la data de 3 septembrie 2018

 

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.

În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei. 

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată la rubrica  Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018. (de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00)

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil:

 • cererea de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • curriculum vitae (format Europass Ro);
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii). 

* Taxa poate fi achitată la casieria Filialei CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020 BCR Sucursala Unirii. 


În atenția stagiarilor anii I, II și III

Rezultatele evaluării scrise au fost transmise pe e-mail astăzi 25.07.2018 ora 12:00 către toți stagiarii ce au susținut examene în sesiunea 14-15.07.2018 la sediul CECCAR București.

Vă rugăm ca în situația în care nu ați receptionat e-mail-ul cu rezultatele individuale obținute, să luați legătura cu CECCAR Filiala București pe adresa de e-mail stagiari@ceccarbuc.ro

Contestațiile se pot depune la sediul CECCAR Filiala București până Joi 26.07.2018, ora 12:00.

Vă atragem atenția că orice contestatie sosită după termenul limită va fi considerată nulă, ca urmare a depășirii termenului de contestare.

 


 ÎN ATENȚIA STAGIARILOR AN II

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor an II din perioada 06.07.2018 – 08.07.2018, se vor desfășura după următorul program:  

 • Data 06.07.2018  ora 16:00 – T.I.C.

Grupa 1  - Sala curs etaj 5 Aparatul Central - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera B.

Grupa 2  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera B la litera D.

Grupa 3  - Amfiteatrul Trancu Iași - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera E la litera L.

 • Data 07.07.2018  ora 09:00 – T.I.C.

Grupa 4  - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera M la litera O.

Grupa 5  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera P la litera S.

Grupa 6  -  Sala curs etaj 5 Aparatul Central –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera T la litera Z

 • Data 08.07.2018  ora 09:00 - Audit

Grupa 1  - Amfiteatrul Trancu Iași - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera N.

Grupa 2  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera O la litera Z  

Pentru buna desfășurare a cursurilor din cadrul disciplinei T.I.C. vă rugăm să aveți asupra voastră laptop-ul personal cu versiunea Microsoft Office 2013 / Microsoft Office 2016 instalată.

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR AN III

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor an III din perioada 29.06.2018 – 01.07.2018, se vor desfășura după următorul program:  

 • Data 29.06.2018  ora 16:00

Grupa 1  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera C.

Grupa 2  - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera D la litera Z

 • Data 30.06.2018  ora 09:00

Grupa 1  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera C.

Grupa 2  - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera D la litera Z

 • Data 01.07.2018  ora 09:00

Grupa 1  - Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera A la litera C.

Grupa 2  - Amfiteatrul Trancu Iași –  pentru categoria experți contabili si categoria contabili autorizați  de la litera D la litera Z 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR
ANUL I
 

Repartizarea stagiarilor în săli - Proba practică 23.06.2018

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati – literele A-C (click pentru accesare listă) 

ORA
DISCIPLINA SALA

9:00

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Filiala București - et. 1 si et. 2

10:30

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central - parter

 

 

 

 

 

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati – literele D-L (click pentru accesare listă)

ORA DISCIPLINA SALA

9:00

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central - parter

10:30

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Filiala București - et. 1 si et. 2

 

Grupa 3. Experți contabili si contabili autorizati – literele M-P (click pentru accesare listă)

ORA DISCIPLINA SALA

12:00

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Filiala București - et. 1 si et. 2

13:30

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central - parter

Grupa 4. Experți contabili si contabili autorizati – literele R-Z (click pentru accesare listă) 

ORA DISCIPLINA SALA

12:00

CONTABILITATE MANAGERIALĂ

Sediul Central - parter

13:30

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Filiala București - et. 1 si et. 2

 


 În atenția stagiarilor care au restanțe la discipline din anul 2017

În data de 23 iunie 2018 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I (2017) și an III (2017) pentru disciplinele/probele aferente semestrului I nepromovate, respectiv reexaminarea stagiarilor an II (2017) pentru disciplinele/probele din semestrul I si II nepromovate, de către stagiarii Filialei CECCAR București.

Vom reveni în timp util cu programarea examenului pe grupe si intervale orare aferente reexaminării fiecărui an de stagiu, precum și cu informațiile suplimentare privind componența grupelor. 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 


 
În atenția stagiarilor anul I  

Susținerea examenului proba practică, anul I, se va efectua în data de 23 iunie 2018 începând cu ora 9:00.

Vă atragem atenția ca înscrierea online la examen urmata de neprezentare, atrage de la sine înregistrarea acestei discipline ca nepromovată, următoarea susținere a restanței fiind supusă regimului de taxe aferente reexaminărilor.

Vom reveni în timp util cu programarea examenului pe grupe și interval orare aferente, precum și cu informații suplimentare privind componența grupelor.

 


 

 


În atenția stagiarilor anii I, II și III

   

ANUL I

Repartizarea stagiarilor în săli

Proba scrisă 10.06.2018

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati – literele A-D (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 9:00 – 12:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati – literele E-L (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 9:00 – 12:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili si contabili autorizati – literele M-N (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 13:00 – 16:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 4. Experți contabili si contabili autorizati – literele O-Z (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 13:00 – 16:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 

ANUL II

 

Repartizarea stagiarilor în săli

Proba scrisă 09.06.2018

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati – literele A-J (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 9:00 – 12:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati – literele L-Z (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 13:00 – 16:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

 

Proba practica se va sustine la sediul Filialei Bucuresti in data de 10.06.2018 incepand cu ora 09:00 

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 

 

 

ANUL III

 

Repartizarea stagiarilor în săli

Proba scrisă 08.06.2018

Grupa 1. Experți contabili si contabili autorizati – literele A-H(click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 16:00 – 18:00 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

Grupa 2 . Experți contabili si contabili autorizati – literele I-N (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 16:00 – 18:00 Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

Grupa 3. Experți contabili si contabili autorizati – literele O-Z (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 18:30 – 20:30 Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

 

Proba practica se va sustine la sediul Filialei Bucuresti in data de 09.06.2018 incepand cu ora 09:00

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 


 

 

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

 

Programarea evaluării şi reexaminării pentru primul semestru al anului 2018 - click aici

În vederea susţinerii reexaminărilor, stagiarii au obligaţia achitării taxei de 25 lei +TVA pe probă de examen. Taxa de reexaminare de 25 lei +TVA pe probă de examen este valabilă pentru stagiarii care nu au promovat reevaluarea organizată în ianuarie 2018.

Programarea reexaminărilor se va realiza în lunile iunie și iulie 2018. Vom reveni cu detalii în perioada imediat următoare.

Începând cu data de 25.05.2018, corespondența cu stagiarii CECCAR Filiala București se va realiza pe adresa de email stagiari@ceccarbuc.ro. 

 


Vă reamintim

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor în luna mai 2018, se vor desfășura după următorul program

 

Pregătire stagiu an I   19 – 20.05.2018

Data 19.05.2018  ora 09:00

Grupa 1 Contabilitate managerială în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera C și categoria contabili autorizați de la litera A la litera C  

Grupa 2 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Trancu Iași – Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera D la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera D la litera Z

Data 20.05.2018  ora 09:00

Grupa 1 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera C și categoria contabili autorizați de la litera A la litera C    

Grupa 2 Contabilitate managerială în Amfiteatrul Trancu Iași – Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera D la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera D la litera Z  

Pregătire stagiu an III -    18.05.2018

​Data 18.05.2018 , ora 16.00

Grupa 1 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera D și categoria contabili autorizați de la litera A la litera D    

Grupa 2 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Trancu Iași - pentru categoria experți contabili de la litera E la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera E la litera Z  

Pregătire stagiu an I​I  - 04 – 06.05.2018

Data 04.05.2018 , ora 16.00 

ONG în Amfiteatrul Trancu Iași - Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z

Data 05.05.2018 , ora 09.00 

Fiscalitate în Amfiteatrul Trancu Iași - Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z

Data 06.05.2018 , ora 09.00 

Comunicare în Amfiteatrul Trancu Iași - Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z.

 


VĂ REAMINTIM

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din anul II

se vor desfășura în luna mai după următorul program: 

 

Pregătire stagiu an I​I  - 04 – 06.05.2018

Data 04.05.2018 , ora 16.00 

ONG în Amfiteatrul Trancu Iași (Ștefănescu Aurelia) - Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z

Data 05.05.2018 , ora 09.00 

Fiscalitate în Amfiteatrul Trancu Iași (Popa Adriana)Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z

Data 06.05.2018 , ora 09.00 

Comunicare în Amfiteatrul Trancu Iași (Popescu Andrei)- Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z 

 


Informații privind evaluarea stagiarilor aferentă semestrului I

 


Evaluarea aferentă semestrului I de stagiu pentru anii I, II și III va avea loc în luna iunie a anului în curs, la sediul CECCAR.

Vom reveni în timp util cu informații suplimentare privind componența grupelor și programul detaliat.
Pentru buna organizare și desfășurare a evaluării semestriale, prezența atât la proba orală, cât și la proba scrisă, pentru fiecare an de stagiu, este condiționată de completarea formularului de înscriere.

Evaluarea semestrială se consideră promovată dacă se obține minimum nota 5 la fiecare probă în parte.
Reexaminările vor avea loc în zilele de 14 și 15 iulie, cu posibilitatea revenirii asupra acestor date, în funcție de rezultatele obținute în urma evaluărilor din luna iunie.
 

 


PROGRAMA AFERENTĂ EXAMENULUI DE APTITUDINI

ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI CONTABIL AUTORIZAT,

SESIUNEA APRILIE 2018

 

 • Programa aferentă categoriei Expert Contabil  - click aici
 • Programa aferentă categoriei Contabil Autorizat - click aici

 


 

 

 ÎN ATENȚIA STAGIARILOR (ANUL I, II și III) 
- PROGRAM CURSURI

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor în luna martie 2018, se vor desfășura după următorul program

 

Pregătire stagiu an I   10 – 11.03.2018

Data 10.03.2018  ora 09:00

Grupa 1 Contabilitate managerială în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera C și categoria contabili autorizați de la litera A la litera C  

Grupa 2 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Trancu Iași – Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera D la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera D la litera Z

Data 11.03.2018  ora 09:00

Grupa 1 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera C și categoria contabili autorizați de la litera A la litera C    

Grupa 2 Contabilitate managerială în Amfiteatrul Trancu Iași – Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera D la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera D la litera Z  

Pregătire stagiu an III -    09.03.2018

​Data 09.03.2018 , ora 16.00

Grupa 1 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera D și categoria contabili autorizați de la litera A la litera D    

Grupa 2 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Trancu Iași - pentru categoria experți contabili de la litera E la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera E la litera Z  

Pregătire stagiu an I​I – 17 - 18.03.2018

Data 17.03.2018 , ora 09.00 

Fiscalitate in Amfiteatrul Trancu Iași - Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z

Data 18.03.2018 , ora 09.00 

Contabilitate publică in Amfiteatrul Trancu Iași - Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și contabilii autorizați de la litera A la litera Z.

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor în luna mai 2018, se vor desfășura după următorul program 

 

Pregătire stagiu an I   19 – 20.05.2018

Data 19.05.2018  ora 09:00

Grupa 1 Contabilitate managerială în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera C și categoria contabili autorizați de la litera A la litera C  

Grupa 2 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Trancu Iași – Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera D la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera D la litera Z

Data 20.05.2018  ora 09:00

Grupa 1 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera C și categoria contabili autorizați de la litera A la litera C    

Grupa 2 Contabilitate managerială în Amfiteatrul Trancu Iași – Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera D la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera D la litera Z  

Pregătire stagiu an III -    18.05.2018

​Data 18.05.2018 , ora 16.00

Grupa 1 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera D și categoria contabili autorizați de la litera A la litera D    

Grupa 2 Contabilitate financiară în Amfiteatrul Trancu Iași - pentru categoria experți contabili de la litera E la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera E la litera Z  

Pregătire stagiu an I​I  - 04 – 06.05.2018

Data 04.05.2018 , ora 16.00 

ONG în Amfiteatrul Trancu Iași - Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z

Data 05.05.2018 , ora 09.00 

Fiscalitate în Amfiteatrul Trancu Iași - Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z

Data 06.05.2018 , ora 09.00 

Comunicare în Amfiteatrul Trancu Iași - Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera Z și categoria contabili autorizați de la litera A la litera Z.

 

  ÎN ATENȚIA STAGIARILOR (ANUL I, II și III)
- PROGRAM CURSURI -

 

 

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor în luna februarie 2018, se vor desfășura după următorul program: 

Pregătire stagiu an II - Amfiteatrul Grigore Trancu Iași  

Data 16.02 Contabilitatea altor tipuri de entități (Ștefănescu Aurelia), ora 16.00 Filmare   

Data 17.02 Comunicare, ora 09.00 Filmare   

Data 18.02 Fiscalitate (Popa Adriana), ora 09.00 Filmare

Pregătire stagiu an II​I   

​Data 23.02 , ora 16.00   

Grupa 1 Amfiteatrul Trancu Iași (Sahlian Dana) - pentru categoria experți contabili de la litera G la litera Z și categoria contabilii autorizați     

Grupa 2 Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  (Irimescu Alina) - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera F  

Pregătire stagiu an ​I 

Data 24.02, ora 09.00     

Grupa 1 Amfiteatrul Trancu Iași (Calu Daniela) Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera H la litera Z și contabilii autorizați

Grupa 2 Amfiteatrul Spiridon Iacobescu  (Irimescu Alina) - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera G

Data 25.02, ora 09.00   

Grupa 1 Amfiteatrul Trancu Iași (Irimescu Alina) Filmare - pentru categoria experți contabili de la litera H la litera Z  

Grupa 2 AMfiteatrul Spiridon Iacobescu  (Calu Daniela) - pentru categoria experți contabili de la litera A la litera G

 


 

Rezultatele contestațiilor la reexaminare stagiari anul II și III (semestrul I și semestrul II) -  20 - 21 ianuarie 2018


Vă facem cunoscut faptul că la sediul CECCAR - Filiala București, au fost afișate rezultatele obținute în urma recorectării lucrărilor, aferente reexaminării stagiarilor anului II și III (semestrul I și II). 

Vă reamintim că nota de promovare pentru fiecare disciplină și pentru fiecare probă este minimum 6.   


 

Rezultatele contestațiilor la reexaminare stagiari anul I (semestrele I și II) -  13 - 14 ianuarie 2018
 

Vă facem cunoscut faptul că la sediul CECCAR - Filiala București, au fost afișate rezultatele obținute în urma recorectării lucrărilor, aferente reexaminării stagiarilor anului I (semestrul I și II).  

Vă reamintim că nota de promovare pentru fiecare disciplină și pentru fiecare probă este minimum 5.   

 


 

  

Rezultatele reevaluării stagiarilor din anul II și III (proba practică și proba teoretică, semestrul I și semestrul II), din zilele 20 și 21 ianuarie 2018

Stagiarii care nu se află în această situație sunt rugați să ignore mesajul

 

 

Rezultatele reevaluării susținute de stagiarii anul II si III pot fi consultate la sediul CECCAR - Filiala București, din Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4.

Vă reamintim că nota de promovare pentru fiecare disciplină și pentru fiecare probă este minimum 6.

Rezultatele sunt afişate în data de 01 februarie 2018, ora 15.30 iar eventualele contestaţii se vor transmite în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, respectiv până în data de 02 februarie 2018, ora 15.30, pe adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro, cu precizarea că după expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestații. 

 


 

 

Rezultatele reevaluării stagiarilor din anul I (proba practică și proba teoretică, semestrul I și semestrul II), din zilele 13 și 14 ianuarie 2018

Stagiarii care nu se află în această situație sunt rugați să ignore mesajul

 

Rezultatele reevaluării susținute de stagiarii anul I pot fi consultate la sediul CECCAR - Filiala București, din Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4.

Vă reamintim că nota de promovare pentru fiecare disciplină și pentru fiecare probă este minimum 5.

Rezultatele sunt afişate în data de 30 ianuarie 2018, ora 13.00 iar eventualele contestaţii se vor transmite în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, respectiv până în data de 31 ianuarie 2018, ora 13.00, pe adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro, cu precizarea că după expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestații. 

 


 

 

 


  


 

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat care vor susţine examenul de admitere la stagiu, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018, conform art. 3 alin. (1^1) din O.G. nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare: 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil, din zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018, organizat în cadrul Centrului de examen București se va derula astfel: 

-       În ziua de 20 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, se va organiza proba scrisă pentru disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durata de câte o oră pentru fiecare disciplină de examen în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu situat în clădirea Aparatului Central la etajul 4;

Lista - click aici

-       În ziua de 21 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, se va organiza proba scrisă pentru disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durata de câte 45 minute pentru fiecare disciplină de examen în Amfiteatrul Grigore Trancu Iași situat în clădirea Filialei București la parter;

           Lista - click aici

În cazul absolvenţilor programelor de masterat pentru care este necesară susţinerea doar a unor probe de examen, timpul de rezolvare se va calcula proporţional cu numărul de discipline la care se susţine examenul. 

Accesul în sala de examen în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 se va face între orele 10.30 – 10.45.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 

 


 

Informaţii privind reevaluarea stagiarilor anul II și anul III semestrele I și II, din zilele de  20 – 21 ianuarie 2018

 

Dorim să vă facem cunoscut faptul că stagiarii anul II și anul III, semestrele I și II, vor susține reevaluarea practică și teoretică în zilele de 20 și 21 ianuarie 2018. Cele două probe sunt independente şi tratate distinct. 

20 ianuarie (sâmbătă) 

ANUL II SEMESTRUL I și II 

Stagiarii care au de susținut reevaluarea la proba teoretică se vor prezenta, începând cu ora 9.00, în Amfiteatrul Grigore Trancu Iași situat la Filiala București.

Semestrul I - click aici     Semestrul II - click aici

Pe măsura predării lucrărilor, stagiarii vor intra la evaluarea practică (în cazul în care aceasta nu a fost promovată) în Clădirea Aparatului Central – Parter. 

Semestrul I - click aici      Semestrul II - click aici

21 ianuarie (duminică)​ 

ANUL III SEMESTRUL I și II 

Stagiarii care au de susținut reevaluarea la proba teoretică se vor prezenta, începând cu ora 9.00, în Amfiteatrul Grigore Trancu Iași situat la Filiala București.

Semestrul I - click aici       Semestrul II - click aici

Pe măsura predării lucrărilor, stagiarii vor intra la evaluarea practică (în cazul în care aceasta nu a fost promovată) în Clădirea Aparatului Central – Parter. 

Semestrul I - click aici       Semestrul II - click aici

 


 

Informații privind reducerea/recunoașterea perioadei de stagiu

 

În conformitate cu prevederile privind reducerea/recunoașterea perioadei de stagiu, cuprinse în Regulament, și având în vedere finalizarea anului I de stagiu, respectiv posibilitatea la acest moment de obținere justificată a unor reduceri/recunoașteri privind stagiul, persoanele care au formulat anterior cereri în acest sens sau doresc să formuleze cereri, sunt rugate să urmeze procedura constând în depunerea cererii de solicitare sau de actualizare, după caz.
De asemenea, stagiarii anului II care au depus cereri privind reducerea/recunoașterea perioadei de stagiu  sunt rugați să ia legătura cu Filiala București pentru a verifica stadiul de soluționare al acestora.

Reducerea perioadei de stagiu/recunoaşterea perioadei de stagiu este reglementată de art. 2 alin. (7) şi alin. (8), respectiv de art. 43 alin. (1) şi alin. (2)  din Regulamentul privind efectuarea stagiului în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2011, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2011. 

Potrivit art. 2 alin. (7) din actul normativ mai sus menţionat, perioada de stagiu poate fi redusă cu aprobarea Biroului Permanent al Consiliului Superior, după cum urmează:
- cu 1/2 când stagiarul are o vechime în activităţi financiar – contabile de cel puţin 20 ani, din care cel puţin jumătate în funcţii de conducere;
- cu 1/3 când stagiarul are o vechime în activităţi financiar-contabile de cel putin 10 ani sau de cel puţin 5 ani în funcţii de conducere în domeniul financiar-contabil.
 
În acest sens, potrivit, art. 2 alin. (8) din Regulamentul privind efectuarea stagiului în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat  stagiarul trebuie să facă dovada practicii în profesie cu documente privind evidenţa muncii, contracte, adeverinţe, etc., precum şi cu o listă a lucrărilor, operaţiile financiar-contabile efectuate, cu perioadele corespunzătoare de timp.
 
Totodată, potrivit art. 43 alin. (1) din Regulamentul privind efectuarea stagiului în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, „activitatea desfăşurată într-o societate de profil membră a Corpului, în calitate de angajat, este recunoscută ca perioadă de stagiu efectuat, în ceea ce priveşte lucrările profesionale şi pregătirea tehnică”.
 
În acest sens, potrivit art. 43 alin. (2) din Regulamentul de stagiu cererea trebuie să conţină toate informaţiile necesare, susţinute cu documente, care să dea posibilitatea directorului executiv al filialei să se asigure că persoana în cauză a obţinut pregătirea profesională şi tehnică necesară.

Stagiarii care nu se află în situația mai sus prezentată, sunt rugați să ignore acest mesaj.

 


 

COTIZAȚII FIXE STAGIARI

 

Potrivit Sistemului de Cotizații din cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională Extrardinară din data de 09 ianuarie 2017, valoarea cotizațiilor fixe datorate de stagiari începând cu anul 2017, este următoarea:
- stagiarii din anul I și din anul II, secțiunea experți contabili, vor achita o taxa în cuantum de 1000 lei/an, respectiv de 700 lei/an, pentru stagiarii la secțiunea contabili autorizaţi.
- stagiarii din anul III vor achita o taxă de 150 euro/an (echivalentul în lei, calculat la cursul BNR din ziua plății).

 Vă informăm că termenul de achitare a cotizației este 31 ianuarie 2018.


Informaţii privind reevaluarea stagiarilor anul I semestrele I și II, din zilele de 13 – 14 ianuarie 2018 

Dorim să vă facem cunoscut faptul că stagiarii anului I, semestrul I și II vor susține evaluarea practică și teoretică în zilele de 13 și 14 ianuarie 2018. Cele două probe sunt independente şi tratate distinct.  

SEMESTRUL I    

13 ianuarie (sâmbătă) 

Discipline: Contabilitate și raportare financiară, Contabilitate manageriala, Economia afacerilor 

Stagiarii care au 3 probe scrise nepromovate vor sustine  reevaluarea în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu situat la et.4 în clădirea Aparatului Central.

Interval orar: 9:30 -12:30​.

Click listă

Stagiarii care au 2 probe scrise nepromovate, vor sustine reevaluarea în Amfiteatrul Grigore Trancu Iași situat la Filiala București.(vor ocupa locurile din partea stanga a salii).

Interval orar: 9:30 -1​1:30.​

Click listă

​Stagiarii care au 1 probă nepromovată vor sustine reevaluarea în Amfiteatrul Grigore Trancu Iași situat la Filiala București (vor ocupa locurile din partea dreapta a salii).​

​Interval orar: 9:30 -1​0:30​.

Click listă

Pe măsura predării lucrărilor, stagiarii vor intra la evaluarea practică (în cazul în care aceasta nu a fost promovata), astfel:

 • pentru disciplina Contabilitate managerială - Clădirea Filialei București – Etajul 1 – Birou Președinte)
 • pentru disciplina Contabilitate și raportare financiară - Clădirea Aparatului Central – Parter 

Click pentru stagiarii care au de susținut două probe
Click pentru stagiarii care au de susținut câte o probă

Pentru stagiarii care au de susținut doar proba orală Click aici, aceasta se va desfășura începând cu ora 10:00.  

SEMESTRUL II 

14 ianuarie (duminică)

Discipline: IFRS, Dreptul afacerilor si dreptul muncii, Etica profesionistilor contabili 

Stagiarii care au 3 probe scrise nepromovate vor sustine  reevaluarea în în Amfiteatrul Grigore Trancu Iași situat la Filiala București.​

​Interval orar: 9:30 -12:30​​

Click listă

​Stagiarii care au 2 probe scrise nepromovate, vor sustine reevaluarea în Amfiteatrul Grigore Trancu Iași situat la Filiala București.​ (vor ocupa locurile din primul rand partea dreapta a salii).​ 

Interval orar: 9:30 -1​1:30​

Click listă

Stagiarii care au 1 probă nepromovată vor sustine reevaluarea în Amfiteatrul Spiridon Iacobescu situat la et.4 în clădirea Aparatului Central.​

Interval orar: 9:30 -1​0:30​

Click listă​​

Pe măsura predării lucrărilor, stagiarii vor intra la evaluarea practică (în cazul în care aceasta nu a fost promovată), astfel:

·         pentru disciplina Drept - Clădirea Filialei București – Etajul 1 – Birou Președinte)

·         pentru disciplina IFRS - Clădirea Aparatului Central – Parter) 

Stagiarii care au de susținut doar probele practice, vor intra la evaluare după cum urmează:

- pentru probele IFRS și Drept aceștia se vor prezenta începând cu orele 10:00;

- doar pentru proba IFRS aceștia se vor prezenta începând cu orele 9:00.  

Click pentru stagiarii care au de susținut două probe
Click pentru stagiarii care au de susținut câte o probă 


În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR 

Conform newsletter-ului transmis în atenţia dvs., potrivit art. 3 alin. (1^1) din O.G. nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Având în vedere că:

 • În data de 20 ianuarie 2018 se va organiza examen la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept.
 • În data de 21 ianuarie 2018 se va organiza examen la disciplinele Audit, Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră pe adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro până la data de 12 ianuarie 2018 ora 12.00.

Vom reveni cu detalii legate de locația și ora de începere a examenului.

Click pentru vizualizare listă

Click pentru consultare tematică 


 În atenţia stagiarilor CAFR privind participarea la examen  

Potrivit Protocolului privind cooperarea în domeniul organizării şi monitorizării stagiului de pregătire practică, pentru recunoaşterea de către CECCAR a stagiului de pregătire practică a stagiarilor CAFR, pentru disciplinele neacoperite prin testul de acces organizat de CAFR, CECCAR va organiza examen de diferenţă pentru stagiarii CAFR care au finalizat primul an de stagiu şi care au solicitat efectuarea stagiului în paralel la CECCAR. 

În acest sens, în data de 21 ianuarie 2018 se va susține examenul la disciplinele Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră pe adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro până la data de 12 ianuarie 2018 ora 12.00. 

Vom reveni cu detalii legate de locația și ora de începere a examenului. 

Click pentru vizualizare listă stagiari 

Click pentru consultare tematică examen 

 


Precizări privind organizarea reevaluării stagiarilor din anul I de stagiu

Perioada 13-14 ianuarie 2017

Click pentru descărcare

 


Precizări privind organizarea reevaluării stagiarilor din anul II și din anul III de stagiu

Perioada 20-21 ianuarie 2017

Click pentru descărcare - categoria Experți contabili

Click pentru descărcare - categoria Contabili autorizați

 


 REZULTATELE EVALUĂRII SUSȚINUTE DE STAGIARII ANUL II

 

 

 

Rezultatele evaluării susținute de stagiarii anul II vor fi transmise prin e-mail astăzi, 21 decembrie a.c. De asemenea, acestea pot fi consultate și la sediul CECCAR Filiala București, din Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4.

Vă reamintim că testele de evaluare se consideră promovate dacă s-a obţinut minimum nota 6 la proba scrisă şi cel puţin calificativul „bine” la toate temele probei orale.

În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea aferentă probelor teoretice și practice pentru disciplinele la care stagiarii anul II nu au obţinut note de promovare în semestrele I şi II se va derula în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

În perioada imediat următoare vom reveni cu informații suplimentare privind reexaminarea.


REZULTATELE EVALUĂRII SUSȚINUTE DE STAGIARII ANUL I

 

 

 

Rezultatele evaluării susținute de stagiarii anul I vor fi transmise prin e-mail astăzi, 20 decembrie a.c. De asemenea, acestea pot fi consultate și la sediul CECCAR Filiala București, din Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4.

Vă reamintim că nota de promovare pentru fiecare disciplină și pentru fiecare probă este minimum 5.

În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea aferentă probelor teoretice și practice pentru disciplinele la care stagiarii anul I nu au obținut note de promovare în semestrele I şi II se va derula în zilele de 13 şi 14 ianuarie 2018.

În perioada imediat următoare vom reveni cu informații suplimentare privind reexaminarea.

 


Înformații privind înscrierea la stagiu în cazul persoanelor care au promovat examenul de acces la profesie, sesiunea 2017 

 

Pentru a veni în sprijinul absolvenților examenului de acces la profesie, sesiunea 2017, vă comunicăm că înscrierea în anul I de stagiu la CECCAR Filiala București, se va realiza în perioada 08-12 ianuarie 2018. 

 

 


Informaţii privind susţinerea evaluării stagiarilor anul I, din zilele de 16 – 17 octombrie 2017

 

 Dorim să vă facem cunoscut faptul că participarea stagiarilor anul I la evaluarea practică din zilele din 16 si 17 decembrie 2017 nu este condiţionată de promovarea probei teoretice din 09 decembrie 2017. Cele două probe sunt independente şi tratate distinct.

 

Cu acest prilej dorim să vă facem  cunoscut faptul că rezultatele evaluării susţinute de stagiarii anul I şi II, în data de 09 decembrie 2017, vom fi afişate până la finalul lunii decembrie 2017.

 

Avem rugamintea ca stagiarii grupati pe parcursul unei ore, la cele 2 discipline, sa aiba in vedere urmatoarele:

 • timpul de examinare alocat pentru fiecare stagiar este de aprox. 10 minute; 

 • pentru incadrarea sustinerii ambelor discipline primii 3 stagiari din lista vor fi evaluati la IFRS in timp ce urmatorii 3 stagiari vor fi evaluati la Drept;  

 • dupa sustinerea evaluarii la prima disciplina stagiarul se va prezenta la sala unde este repartizat pentru sustinerea celei de-a doua discipline. 

Repartizarea pe săli şi evaluatori a probei din zilele de 16 şi 17 decembrie 2017 poate fi consultată în cele ce urmează (click aici).

 

În situaţia în care, din motive justificate nu vă puteţi prezenta la ora stabilită avem rugămintea să ne anunţati până în data de 15.12.2017, la ora 14.00, pe adresa filialei ceccarbuc@ceccarbuc.ro, pentru a putea fi reprogramaţi.

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

 Începând cu data de 12.12.2017, pentru orice solicitare privind activitatea de stagiu, vă informăm că persoana de contact este doamna Tabarcea Mihaela. În acest sens vă comunicăm adresa de corespondență: ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

 Începând cu această dată, domnul Ioniță Valentin nu se mai ocupă de activitatea de stagiu. 


  ÎN ATENȚIA STAGIARILOR DIN ANUL I DE STAGIU 

 Vă comunicăm că începând cu data de 12.12.2017 au fost afișate la sediul CECCAR Filiala București, notele aferente evaluării stagiarilor din anul I de stagiu, semestrul I. În curând vom aduce precizări privind rezultatele evaluării pentru semestrul II. 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR DIN ANUL II DE STAGIU 

 Vă comunicăm că începând cu data de 12.12.2017 au fost afișate la sediul CECCAR Filiala București, notele aferente evaluării stagiarilor din anul II de stagiu, semestrul I. În curând vom aduce precizări privind rezultatele evaluării pentru semestrul II. 


 ÎN ATENȚIA STAGIARILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI 

Vom reveni în cel mai scurt timp cu precizări referitoare la cererile privind derogarea pentru durata perioadei de stagiu.

 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

ANUL I

Repartizarea stagiarilor în săli

Probă scrisă

Experți contabili – literele A-D (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 11.00 – 14.00

Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

 

Experți contabili – literele E-Z (click pentru accesare listă*)

Examenul are loc în intervalul orar 11.00 – 14.00

Amfiteatrul 3 (etaj 1) și Sala 15 (parter), Universitatea „Nicolae Titulescu”, Calea Văcărești nr. 185, Sector 4, București.

* va rugăm să verificați sala în care sunteți repartizat – Amfiteatrul 3 sau Sala 15

 

Contabili autorizați – literele A-Z (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 11.00 – 14.00

Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București

 

Informații utile stagiari Anul I

În ceea ce privește structura biletului de examen pentru proba scrisă, aceasta va consta în studii de caz și/sau grile pentru fiecare dintre disciplinele:

 • Standarde Internaționale de Raportare Financiară;
 • Dreptul afacerilor și dreptul muncii;
 • Etica profesioniștilor contabili.

 

Accesul în sală este permis cu jumătate de oră înaintea examenului.

Lucrarea se predă pe bază de semnătură.

 

 

ÎN ATENȚIA STAGIARILOR

ANUL II

Repartizarea stagiarilor în săli

Proba scrisă

Experți contabili – literele A-G (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 9.00 – 10.00

Amfiteatrul Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, sediul CECCAR Filiala București – Intrarea Nestorel nr. 4-6, Sector 4, București

 

Experți contabili – literele H-Z (click pentru accesare listă*)

Examenul are loc în intervalul orar 9.00 – 10.00

Amfiteatrul 3 (etaj 1) și Sala 15 (parter), Universitatea „Nicolae Titulescu”, Calea Văcărești nr. 185, Sector 4, București.

* va rugăm să verificați sala în care sunteți repartizat – Amfiteatrul 3 sau Sala 15

 

Contabili autorizați – literele A-Z (click pentru accesare listă)

Examenul are loc în intervalul orar 9.00 – 10.00

Sala „Spiridon Iacobescu”, etaj 4, sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, București.

 

Informații suplimentare proba scrisă

Experți contabili

Această probă constă în rezolvarea unei aplicații din fiecare disciplină studiată: Aprecierea sistemului contabil și de control intern, respectiv Doctrină profesională și Deontologie profesionlă (Codul etic).

Contabili autorizați

Această probă constă în rezolvarea unei aplicații din Contabilitatea managerială.

Accesul în sală este permis cu jumătate de oră înaintea examenului.

Lucrarea se predă pe bază de semnătură.

 

Proba orală

Evaluarea orală are loc la Universitatea „Nicolae Titulescu”, la parter, în sălile 24bis și 25, imediat după predarea lucrării la proba scrisă, astfel:

Experți contabili literele A-G – Sala 24bis, parter;

Experți contabili literele H-Z – Sala 25, parter;

Contabilii autorizați – Sala 25, parter.

 

Informații suplimentare prob​a orală

Experți contabili – prezentarea proiectului primit la cursul de pregătire. Acesta va sta la baza ​​discuţiilor libere pe teme profesionale, în scopul evaluării cunoștinţelor profesionale​ și dezvoltării aptitudinilor de comunicare​.

Contabili autorizati – susțin proba orală din Contabilitatea managerială

 

Mult succes stagiarilor noștri la evaluarea semestrială!

 


TEMATICĂ AN II STAGIU

Sesiunea semestrul 2

Categoria experți contabili 

A. Examen proba scrisă și proba orală

 • Aprecierea sistemului contabil și de control intern
 • Doctrină profesională și Deontologie profesionlă (Codul etic)

 B. Bibliografie:

 • Legea contabilității nr. 82/1990;
 • OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
 • Ordin nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • OG nr. 65/1994, modificată și completată cu Legea nr. 162/2017;
 • Codul Etic Național al profesioniștilor contabili - partea A (site CECCAR);
  • Secțiunea 100 - Introducere și principii fundamentale;
  • Secțiunea 110 - Integritatea;
  • Secțiunea 120 - Obiectivitatea;
  • Secțiunea 130 - Competența profesională și prudența;
  • Secțiunea 140 - Confidențialitatea;
  • Secțiunea 150 - Conduita profesională (profesionalismul)
 • Suporturi curs pregătire tehnică și deontologică - click aici

 • Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, Ed. CECCAR 

Categoria contabili autorizați

 A. Examen proba scrisă și proba orală

 • Contabilitate analitică (de gestiune)

 B. Bibliografie (aferentă semestrului II):

 • Legea contabilității nr. 82/1990;
 • OMFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune;
 • Suporturi curs pregătire tehnică și deontologică:
  • Contabilitatea analitică (de gestiune);
 •  Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, Ed. CECCAR 

 


Noi publicații pentru stagiarii CECCAR

 

 

CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, și Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

Cele două publicații se vând împreună, la prețul de 50 lei, și sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară.
 


 

ÎN ATENȚIA STAGIARILOR ANULUI II 

 

Cursurile de pregătire tehnică și deontologică, pentru stagiari aferente semestrului II 2017, se vor desfăşura astfel: 

Anul II 

Categoria experţi contabili (grupa A-N) 

 • 05 noiembrie, interval orar   9.00-15.00
 • 06 noiembrie, interval orar 16.30-20.30
 • 17 noiembrie, interval orar 16.30-18.30  

Cursurile se vor desfășura în Amfiteatrul Grigore Trancu-Iași  Filiala București 

Categoria experţi contabili (grupa O-Z) 

 • 05 noiembrie, interval orar   9.00-15.00
 • 06 noiembrie, interval orar 16.30-20.30
 • 17 noiembrie, interval orar 16.30-18.30  

Cursurile se vor desfășura în sediul C.E.C.C.A.R. Aparatul Central Amfiteatrul  Spiridon Iacobescu 

Categoria contabili autorizați (grupa A-Z) 

 • 05 noiembrie, interval orar   9.00-15.00

Cursul se va defășura la Sala Comisiei de Disciplină aflată la parterul CECCAR Filiala București. 

 


 Evaluarea semestrială a stagiarilor anilor II și III

 

Vă informăm că evaluarea semestrială a stagiarilor anilor II și III ai filialei București va avea loc astfel:

 Semestrul I 

 • ·         18 iunie, ora 10.00 – proba scrisă;  
 • ·         25 iunie, ora 10.00 – proba orală.

Semestrul II

 • ·         9 decembrie – proba scrisă și proba orală pentru stagiarii anului II;
 • ·         22 octombrie – proba scrisă și proba orală pentru stagiarii anului III.  

ÎN ATENȚIA STAGIARILOR ANULUI III

Cursurile de pregătire tehnică, pentru stagiari aferente semestrului II 2017, se vor desfăşura astfel:

Anul III

Categoria experţi contabili (grupa A-P)

 • 30 septembrie, interval orar  9.00-15.00
 • 01 octombrie, interval orar  9.00-13.00
 • 02 octombrie, interval orar 16.00-18.00

Cursurile se vor desfășura în Amfiteatrul CECCAR  Filiala București

Categoria experţi contabili (grupa R-Z)

 • 30 septembrie, interval orar 9.00-13.00
 • 01 octombrie, interval orar 9.00-15.00
 • 02 octombrie, interval orar 18.00-20.00

Cursurile se vor desfășura în sediul C.E.C.C.A.R. Aparatul Central-Amfiteatrul  Spiridon Iacobescu

Categoria contabili autorizați (grupa A-T)

 • 30 septembrie, interval orar 9.00-13.00