Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
   

 

 

 

 


A apărut noul număr (30, 25-31 octombrie) al revistei online CECCAR Business Magazine

 

 

 

   Din cuprins:

 • Lucrările Congresului al XXI-lea al Profesiei Contabile;
 • Conferință cu prilejul împlinirii a 10 ani de prezență ACCA la București: Viitorul profesiei contabile și de audit;
 • Interviu cu Dan Mureșan (președintele Filialei CECCAR Cluj);
 • Agenda CECCAR: Simpozionul „Pavel Ciuce” – prezentări și dezbateri în interesul mediului economic;
 • Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii – TIMM 2016.

 

    

 Click foto

 


REZULTATE EXAMEN ACCES LA STAGIU 2016  

-FILIALA BUCUREȘTI-

  

Vă comunicăm că rezultatele obținute de candidații prezenți pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și contabil autorizat, organizat în zilele de 02 și 09 octombrie 2016, au fost afișate la sediul filialei CECCAR București, din Intrarea Nestorei, nr, 4-6, sector 4, București.

Potrivit reglementărilor în vigoare, contestațiile pot fi depuse în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor, la adresa de mail: contestatii@ceccaro.ro sau pe fax: 0213308888.

Conducerea filialei CECCAR București

 

Anunț afișat în data de 24.10.2016, ora 10.00


ANUNȚ

REZULTATE EXAMEN DE ADMITERE LA STAGIU

 

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. 


 

CURSURI PREGĂTIRE EXAMEN APTITUDINI 2016

 

 

 Cursurile se vor desfășura la sediul filialei CECCAR București din Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, în cadrul Amfiteatrului "Prof. univ. dr. Marin Toma".


 

A APĂRUT NR. 9 AL NEWSLETTERULUI PRO DOMO

Click foto pentru informații

despre cele mai importante evenimente organizate de CECCAR în luna septembrie 

 


A APĂRUT NR. 29 AL REVISTEI CECCAR BUSINESS MAGAZINE (18-24 OCTOMBRIE)


Click foto

 


 

 Programul evenimentului (click)

 


  CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

Vă informăm că filiala CECCAR București organizează în perioada 17-20 octombrie 2016, începând cu ora 16.30,  două cursuri, cuprinzând tematica prevăzută în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, astfel:

1.    Fiscalitate - TVA / Înțelegerea și Aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) (CLICK PENTRU DETALII)

2.    Contabilitate financiară / Expertiză contabilă / Fiscalitate - TVA (CLICK PENTRU DETALII)

Precizăm că atât în cursul lunii octombrie, cât și în lunile noiembrie și decembrie, se vor organiza și alte cursuri de pregătire profesională, cu tematică similară sau tematică diversificată, potrivit prevederilor Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, cu mențiunea că vom reveni cu detalii referitoare la datele exacte de organizare, tematică și lectori, prin newsletter și pe site-ul filialei CECCAR București: www.ceccarbucuresti.ro.

De asemenea, dorim să vă informăm că un curs este format din două sau trei module, iar finalizarea acestuia presupune parcurgerea obligatorie a tuturor modulelor cursului respectiv.

Pentru relații suplimentare puteți contacta filiala CECCAR București la nr. de tel. 021.320.00.39/49.

 CLICK PENTRU FORMULARUL DE ÎNSCRIERE

  


 

 ÎN ATENȚIA STAGIARILOR ANUL III

Conform Normelor Corpului nr. 361/DGS/12.04.2011, evaluarea semestrială a stagiarilor se realizează concomitent la toate filialele Corpului. Proba scrisă și proba orală aferentă semestrului II al anului 2016,  pentru stagiarii anului III, care urmează să susțină examenul de aptitudini în zilele de 06 și 13.11.2016, se va desfășura în ziua de duminică 16 octombrie in intervalul orar 8.00-11.00.

Pentru deşfăşurarea în bune condiţii a sesiunii de evaluare, vă rugăm să respectaţi cu strictețe programul afişat.

 


PROGRAMUL AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2016


 

A APĂRUT NR. 28 AL REVISTEI CECCAR BUSINESS MAGAZINE (11-17 OCTOMBRIE)


Click foto
 


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR 

Cursurile de pregătire tehnică, deontologică și elaborarea lucrărilor profesionale pentru stagiari aferente semestrului II 2016, se vor desfăşura astfel:

Anul I

Categoria experţi contabili şi contabili autorizaţi (grupa A-L)

 • Pregătire tehnică și deontologică - 06 octombrie, interval orar 16.00-18.00
 • Pregătire tehnică și deontologică - 07 octombrie, interval orar 16.00-18.00
 • Lucrări profesionale - 13 octombrie, interval orar 16.00-20.00
 • Lucrări profesionale - 17 octombrie, interval orar 16.00-20.00

 Categoria experţi contabili şi contabili autorizaţi (grupa M-Z)

 • Pregătire tehnică și deontologică - 06 octombrie, interval orar 18.00-20.00
 • Pregătire tehnică și deontologică - 07 octombrie, interval orar 18.00-20.00
 • Lucrări profesionale - 14 octombrie, interval orar 16.00-20.00
 • Lucrări profesionale - 18 octombrie, interval orar 16.00-20.00

 Anul II

Categoria experţi contabili şi contabili autorizaţi (grupa A-L)

 • Pregătire tehnică și deontologică - 13 septembrie, interval orar 16.00-18.00
 • Lucrări profesionale - 14 septembrie, interval orar 16.00-20.00
 • Pregătire tehnică și deontologică - 27 septembrie, interval orar 16.00-18.00
 • Lucrări profesionale - 03  octombrie, interval orar 16.00-20.00

Categoria experţi contabili şi contabili autorizaţi (grupa M-Z)

 • Pregătire tehnică și deontologică - 13 septembrie, interval orar 18.00-20.00
 • Lucrări profesionale - 20 septembrie, interval orar 16.00-20.00
 • Pregătire tehnică și deontologică - 27 septembrie, interval orar 18.00-20.00
 • Lucrări profesionale - 04 octombrie, interval orar 16.00-20.00

Anul III

Categoria experţi contabili şi contabili autorizaţi (grupa A-L)

 • Pregătire tehnică și deontologică - 11 septembrie, interval orar 09.00-11.00
 • Pregătire tehnică și deontologică - 12 septembrie, interval orar 16.00-18.00
 • Lucrări profesionale - 15 septembrie, interval orar 16.00-20.00
 • Pregătire tehnică și deontologică - 16 septembrie, interval orar 16.00-18.00
 • Lucrări profesionale - 17 septembrie, interval orar 08.00-12.00
 • Lucrări profesionale - 19 septembrie, interval orar 16.00-20.00
 • Lucrări profesionale - 22 septembrie, interval orar 16.00-20.00

Categoria experţi contabili şi contabili autorizaţi (grupa M-Z)

 • Pregătire tehnică și deontologică - 11 septembrie, interval orar 11.00-13.00
 • Pregătire tehnică și deontologică - 12 septembrie, interval orar 18.00-20.00
 • Pregătire tehnică și deontologică - 16 septembrie, interval orar 18.00-20.00
 • Lucrări profesionale - 17 septembrie, interval orar 12.00-16.00
 • Lucrări profesionale - 25 septembrie, interval orar 09.00-13.00
 • Lucrări profesionale - 26 septembrie, interval orar 16.00-20.00
 • Lucrări profesionale - 29 septembrie, interval orar 16.00-20.00 

Lectorii care vor susține aceste cursuri sunt: Conf. univ. dr. Popa Adriana Florina, Lect. univ. dr. Caloian Florentin,  Lect. univ. dr. Ponorică Andreea Gabriela, Lect. univ. dr. Sahlian Daniela Nicoleta, Lect. univ. dr. Sabău Monica Elena,  Lector Dimitriu Violeta.


Informare neplată cotizații profesionale

 

Reglementări în vigoare aplicabile:

 • Art. 23 din O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată: “(1) Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”;
 • Pct. 97 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.E.C.C.A.R., republicat:Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii: (…) c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an”;
 • Pct. 122, lit a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.E.C.C.A.R., republicat, neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic se sancționează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an;
 • Statutul membrilor inactivi ai Corpului este prevăzut prin Normele Corpului nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, potrivit căruia: “(…) Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a cotizaţiei stabilite de Conferinţa Naţionlă şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

Având în vedere reglementările CECCAR disponibile pe site-ul filialei și ținând cont de informările periodice transmise de filiala CECCAR București referitor la plata cotizațiilor profesionale, vă informăm că la ședința de consiliu din luna iunie 2016, se vor dispune măsurile prevăzute de Regulament în cazul membrilor activi și inactivi care nu au achitat cotizațiile profesionale, respectiv radierea din Tablou.

Acest mesaj are caracter informativ. Dorim să mulțumim membrilor filialei CECCAR București care au achitat cotizațiile profesionale și au întreprins măsurile de obținere a vizei anuale de exercitare a profesiei în termenul prevăzut de normele în vigoare.

 


Posibilitatea înscrierii în RNPMP

 
  

 ACCESAȚI LINK-UL PENTRU INFORMAREA FĂCUTĂ DE UNNPR ȘI MODELELE DE DOCUMENTE CE SE COMPLETEAZĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN RNPMP

 


APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală

 

APELUL CECCAR prin care se solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația experţilor contabili de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.

 


 

Către,

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL 

pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.

CECCAR solicită eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretul profesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc un anumit plafon valoric transformă expertii contabili în agenți administrativi și știrbește grav independența profesională a expertului contabil. Prevederile art. 67 din proiectul susmenționat precizează că legea fiscală recunoaște dreptul expertului contabil si contabilului autorizat de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datele de care a luat cunoștință în exercitarea activității sale profesionale.

În mod contradictoriu, art. 62 din același proiect impune expertilor contabili, precum si altor profesii libere, obligația de a raporta operațiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care au luat cunoștință, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe și „par a avea o legătură între ele”. Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce afectează grav secretul profesional al expertilor contabili si contabililor autorizati – singurul criteriu care garantează, prin conștiința profesională, confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință expertul contabil, confidențialitate ce constituie temeiul încrederii în profesia de expert contabil si contabil autorizat.

Confidentialitatea, principiu important in codul Etic al profesionistilor contabili, precum si secretul profesional reprezinta garanții ale profesiei legale de expert contabil si de contabil autorizat fiind sunt grav afectate de modificarile propuse in proiect. Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informații în legătură cu operațiunile și soldurile aferente conturilor bancare, precum și procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

CECCAR nu acceptă să raporteze zilnic informații organelor fiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va stabili Președintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competență într-un domeniu ce vizează activități care țin de domeniul vieții private a clienților ori de secretul comercial al afacerilor, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind secretul profesional.

Precizam că în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și al secretului profesional al expertului contabil este recunoscut ca având un rol fundamental în derularea afacerilor si in desfasurarea activitatii de expertiza contabila si contabilitate fiind integrate si in codul etic al profesionistilor contabili la nivel national si international.

În consecință, este imperios necesară eliminarea din categoria celor obligați de a face astfel de raportări a expertilor contabili, si a altor profesii libere, care altfel sunt puși în situația de a furniza informații în privința clienților cu privire la date despre care au luat cunoștință în exercitarea activității lor.

In acest sens, solicitam ajustarea proiecul de modificare al Codului de Procedura Fiscala, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili si a contabililor autorizati, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro deoarece sunt contrare reglementarilor cu privire la principiul confidentialitatii si obligativitatea mentinerii secretului profesional.

 

Cu stima,

 

Presedinte,

Prof.univ.dr. Robert Aurelian Sova


 ANUNȚ RETRAGERE DREPT DE EXERCITARE A PROFESIEI

ÎN CAZUL MEMBRILOR INACTIVI CU RESTANȚE

 

În conformitate cu art. 35 din Normele nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, aprobate prin Hotărârea nr. 09/145 din 13 martie 2009 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările şi completările ulterioare:

„Pe perioada de inactivitate, membrii inactivi au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de regulament şi normele Corpului, cu excepţia dreptului de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale Corpului de la nivel central şi teritorial. (...) 

Perioada de inactivitate nu poate depăşi şapte ani, după care, în baza pct. 2 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat dacă membrul respectiv nu şi-a clarificat situaţia în sensul reintegrării sau prelungirii justificate a statutului de membru inactiv.

Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la pct. 6 al art. 35 din norme şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

Având în vedere cele mai sus menționate, Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. București, prin Hotărârea nr. 14/06 din 10 decembrie 2014, a pronunțat retragerea dreptului de exercitare a profesiei în cazul membrilor inactivi care nu au achitat cotizațiile profesionale pentru o perioadă de 3 ani consecutivi.

Click pentru consultarea listei        


MODIFICĂRI CPP CU INCIDENŢĂ ÎN ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Urmare modificărilor noului Cod de Procedură Penală, cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară, vă prezentăm tabelul cu aceste modificări, ce prezintă în opoziţie prevederile anterioare ale CPP, cu cele în vigoare.

Descarcă modificări CPP aici.

 


SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

 

Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail: ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta negociată pentru membrii C.E.C.C.A.R.

 

Save

Save

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2016