Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
 

Ziua Națională a Contabilului Român

 Forumul Național al PMM

Balul profesiei contabile

Legea nr. 162/2017

 

 

EXAMEN DE APTITUDINI - SESIUNEA 21 ȘI 28 APRILIE 2018

Locație - Amfiteatrul Grigore Trancu Iași, sediul CECCAR Filiala București,

Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4

 

Examenul de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil / contabil autorizat se va susţine după urmează:

 • În ziua de 21 aprilie 2018, începând cu ora 09.00, se va organiza proba scrisă cu o durată de 6 ore. Accesul în sala de examen se realizează în intervalul orar 08.00-08.45. Nota de promovare pentru proba scrisă este 7 (şapte).
  Rezultatele aferente probei scrise se vor afişa în perioada 25 – 26 aprilie 2018, la sediul filialelor. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, contestaţii care se pot transmite pe adresa de e-mail:
  contestaţii@ceccaro.ro. Rezultatele în urma verificării contestaţiilor vor fi afişate în data de 27 aprilie 2018, la sediul filialei.
  • listă candidați la categoria expert contabil - click aici
  • listă candidați la categoria contabil autorizat - click aici
 • În ziua de 28 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, se va organiza proba orală. Nota de promovare pentru proba orala este 7 (şapte).

 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 


 

PROGRAMA AFERENTĂ EXAMENULUI DE APTITUDINI

ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI CONTABIL AUTORIZAT,

SESIUNEA APRILIE 2018

 

 • Programa aferentă categoriei Expert Contabil  - click aici
 • Programa aferentă categoriei Contabil Autorizat - click aici

 


 

Solicitarea servicii profesionale – limba italiană

 

Societatea Digital Trends Consulting SRL, ce furnizează servicii de consultanță, stabilire și relocare a întreprinderilor italiene în România, ca urmare a stabilirii sediului principal în București caută societăți de contabilitate, de expertiză contabilă sau experți contabili, în vederea înființării și gestionării noilor firme în România, preponderent pe raza municipiului București.

Criteriile de selecție impun cunoașterea limbii italiene.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați societății amintite la adresa de e-mail accountant@srlromania.eu.

 

 

 


ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

 

 

Stimați colegi, 

Vă informăm că în data de 30.03.2018 programul de lucru este cuprins în intervalul orar 8.00-14.00, având în vedere desfășurarea Adunării Generale a membrilor CECCAR Filiala București.

Cu stimă,

Președinte CECCAR Filiala București,

Andrei Aurel

 


COMUNICAT  

PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A VIZEI AFERENTE ANULUI 2017,

PÂNĂ LA 20 APRILIE 2018 

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE SE DEPUN EXCLUSIV ONLINE

 

Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”.

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, „Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ,  trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică până la data de 28 februarie a anului curent şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.”

Potrivit art.  8 alin. (3) din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală  obţinută în anul anterior este valabilă pană la cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.”

1. Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 18/453 din 27.03.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 20 aprilie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.

2. Reamintim si informatia conform careia, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, a aprobat prin HCS nr. 18/440 din 28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prin e-mail sau pe platforma web.”

Restul prevederilor Sistemului de cotizaţii în cadrul CECCAR şi Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobate în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, rămânând neschimbate.   

 

           Cu stimă,

 

 

Preşedintele Consiliul Superior al CECCAR
             Robert Aurelian Şova
 

 

 

 

Cu stimă,  

Preşedinte CECCAR Filiala Bucureşti 

Andrei Aurel 

 


  Convocare - Către membrii Consiliului CECCAR Filiala București - click aici

  Convocare - Către membrii Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul CECCAR Filiala București - click aici

Convocare - Către reprezentanții membrilor CECCAR Filiala București desemnați pentru participarea la Conferința Națională din data de 14 aprilie 2018 - click aici

 


 

CURSURI PENTRU COMPLETAREA ORELOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

ÎN VEDEREA OBȚINERII VIZEI PE ANUL 2018

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 23-24 martie 2018

 

La solicitarea expresă a membrilor care nu au efectuat în totalitate orele de pregătire profesională aferente anului 2017 și care doresc să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2018, CECCAR Filiala București organizează în Amfiteatrul "Grigore Trancu-Iași" urmatoărele cursuri:

 • 23.03.2018 - ora 16:30 - Doamna Raluca Andrei, Partener BDO - va susține cursul: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ce intră în vigoare de la data de 25 mai 2018;
 • 23.03.2018 - ora 17:30 - Lector: Doamna Iorgoaea Eugenia, Expert contabil judiciar - va susține cursul: EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ ȘI EXTRAJUDICIARĂ
 • 24.03.2018 - ora 10:30 - Doamna Delia Catarama, Lector. univ. dr. - va susține cursul: NOUTĂȚI FISCALE 

Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs, vă rugăm să completați formularul de înscriere - Click aici

    

Cu stimă,

 

CECCAR Filiala București 

Președinte,

Andrei Aurel 

 


Erata la Proces verbal privind procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului filialei CECCAR Bucureşti, mandatul 2018-2022 - click aici 

Erata la Proces verbal privind procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru Preşedinte al Comisiei de disciplină a filialei CECCAR Bucureşti, mandatul 2018-2022 -click aici

Erata la Proces verbal privind procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru al Comisiei de disciplină a filialei CECCAR Bucureşti, mandatul 2018-2022 - click aici 

  


 

Proces verbal privind procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului filialei CECCAR Bucureşti, mandatul 2018-2022 - click aici 

Proces verbal privind procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru Preşedinte al Comisiei de disciplină a filialei CECCAR Bucureşti, mandatul 2018-2022 - click aici

Proces verbal privind procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru al Comisiei de disciplină a filialei CECCAR Bucureşti, mandatul 2018-2022 - click aici


 Componența Comisiei electorale

 

Potrivit Hotărârii Consiliului CECCAR Filiala București nr. 18/04/16.03.2018, vă comunicăm componența Comisiei electorale pentru alegerea membrilor în Consiliul CECCAR Filiala București și Comisia de Disciplină  a CECCAR Filiala București:

 • Președinte Manolache Elena
 • Membru Comănici Mariana
 • Membru Coman Ionuț 

Declaraţii candidaturi alegeri CF şi CD 21-24.03.2018
Aldia Carmen Cristina - declaraţie
Batranu Laura Valeria - declaraţie
Bazavan Ioana - declaraţie
Bejinaru Valeriu Cristian - declaraţie
Carp Ana - declaraţie
Cioc Mihaela - declaraţie
Ciuclea Catalin

- declaraţie

- declaraţie

Ene Luminita - declaraţie
Fratila Romeo

- declaraţie

- declaraţie

Pirusca Anastasia Elena - declaraţie
Pitic Aneta - declaraţie
Tucureanu Vasile Florentin - declaraţie

 


Detalii organizatorice cu privire la procesul de votare

pentru alegerea membrilor în Consiliul CECCAR Filiala București și Comisia de Disciplină  a CECCAR Filiala București 

 

Potrivit Hotărârii Consiliului CECCAR Filiala București nr. 18/03/15.03.2018, va comunicăm detaliile organizatorice cu privire la organizarea procesului de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul CECCAR Filiala București și Comisia de Disciplină  a CECCAR Filiala București:

 • Perioada desfășurării 21 – 24 martie 2018;
 • Intervalul orar 10.00 – 18.00;
 • Locația, sediul CECCAR Filala București, Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4, parter, biroul nr. 1.  

 


 În atenția membrilor CECCAR Filiala București 


1. Procedura de alegeri pentru CF și CDF - click aici
2. Graficul de desfășurare a alegerilor - click aici  
3. Declarația de candidatură pentru membru în CF:
    Format PDF - click aici 
    Format Word - click aici
4. Declarația de candidatură pentru membru în CDF:
    Format PDF - click aici
     Format Word - click aici
 CONVOCARE PENTRU DATA DE 30.03.2018

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI


   

Stimați colegi,

 

În ziua de vineri, 30 martie 2018, la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu, nr. 164A, sector 2, începând cu ora 17.00, va avea loc Adunarea Generală a membrilor Filialei Bucureşti a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
 4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 6. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;
 7. Diverse.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 18.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

Cu stimă, 

 

Președinte CECCAR Filiala București, 

Andrei Aurel

   


Tematica examenului de aptitudini sesiunea 21-28 aprilie 2018 - click aici

  Examen de aptitudini, sesiunea 21 – 28 aprilie 2018 - click aici

Rezultate testare GEJ 27 februarie 2018 - click aici

În atenția experților contabili judiciari - click aici

  În atenția experților contabili înscriși în GEJ, care nu au obținut viza pe carnet pentru anul 2018 până în prezent - click aici

În atenția stagiarilor din anii I, II și III de stagiu - Program cursuri aferent lunilor martie și mai 2018 - click aici

IFAC anunță desemnarea noului său CEO - click aici

Indicele prețurilor de consum pentru 2018, utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual - click aici


Rapoarte anuale de activitate

versiunea 1 martie 2018

 

Având în vedere că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 și că începând cu data de 1 martie 2018 rapoartele de activitate nu se vor mai putea depune decât online, vă comunicăm mai jos noile formulare de raport. 

Raport pentru persoane fizice – click aici
Raport pentru persoane juridice – click aici

 


COMUNICAT 

PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A VIZEI AFERENTE ANULUI 2017,

PÂNĂ LA 31 MARTIE 2018 

ÎNCEPÂND CU 1 MARTIE 2018, RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE

SE DEPUN EXCLUSIV ONLINE

 

1. Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 31 martie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.

2. De asemenea, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, a aprobat prin HCS nr. 440/28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prin e-mail sau pe platforma web.”

Restul prevederilor Sistemului de cotizaţii în cadrul CECCAR şi Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobate în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, rămânând neschimbate. 

CLICK PENTRU DETALII

 


 În atenția experților contabili judiciari: prelungirea termenului de depunere a “Fişei de opţiuni” până la data de 28 februarie 2018

 

Vă informăm că Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR a aprobat prelungirea termenului de depunere a “Fişei de opţiuni” până la data de 28 februarie 2018, cu derogare de la Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru servicii juridice conexe, a “Listelor experţilor contabili pe specializări”, aprobată prin Decizia nr.06/148 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 19 mai 2006.

Pentru înscriere - click aici

 


Data-limită de depunere online a raportului de activitate,
prelungită până la 28 februarie


Stimați colegi,  


Vă informăm că termenul de depunere online a raportului de activitate se prelungește până la 28 februarie a.c.
Începând cu data de 24 februarie se va completa noua versiune a raportului de activitate disponibilă pe site-ul CECCAR Filiala București www.ceccarbucuresti.ro (modificările vizează societățile de contabilitate al căror număr de autorizație cuprinde mai multe caractere și membrii străini care nu dețin CNP eliberat de statul român), care va fi completată și depusă online doar de membrii care nu au depus încă raportul de activitate.
Membrii care au depus deja raportul de activitate, dar care îl vor redepune ca urmare a respingerii acestuia, vor putea folosi și versiunea anterioară (pe care au completat-o deja, nefiind necesară completarea unui alt raport dacă acesta a fost completat corect inițial).
Vă recomandăm să depuneți toate documentele necesare online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de CECCAR, pentru a evita timpul îndelungat de așteptare la sediul filialei.
Reamintim că facilitățile financiare prevăzute în Sistemul de cotizații se acordă pentru toți membrii care depun raportul și care achită cotizația până la data de 28 februarie a.c.
Facilitățile financiare se aplică și în cazul rapoartelor depuse în termen, dar care sunt respinse și redepuse după data de 28 februarie.


Vă atașăm noua versiune a raportului de activitate:

Raport pentru persoane fizice – click aici
Raport pentru persoane juridice – click aici

Cu stimă, 

Președinte CECCAR Filiala București,
Andrei Aurel

 


ANGAJĂM URGENT REFERENT FINANCIAR - CONTABIL

telefon: 021.330.88.69/70, interior 140/128, e-mail: ceccarbuc@ceccarbuc.ro/

 (oportunitate pentru stagiarii CECCAR) - click aici
 

28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației - click aici 

Cont bancar BCR: RO12RNCB0082044180940260

ÎN ATENȚIA STAGIARILOR ANUL I, II și III - PROGRAM CURSURI - click aici

Rezultatele testării în vederea înscrierii experților contabili în GEJ - click aici

Acord CECCAR-ACCA: Taxe reduse pentru înscrierea la ACCA Qualification - click aici

Vă comunicăm că în data de 19.02.2018 în intervalul orar 16.30 - 18.00 va avea loc o nouă sesiune de consultații pentru completarea și depunerea raportului anual de activitate online - click aici

Seminar online gratuit: IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții - click aici

În atenția mebrilor: modificări privind ștampilele - click aici

În atenția experților contabili înscriși pentru testarea GEJ din data de 14.02.2018, ora 16.30 - Locația: Amfiteatrul Grigore Trancu Iași din cadrul CECCAR Filiala București (parter), Intrarea Nestorei, nr. 4-6, sector 4 - click aici

Anunț important - Consultații completare și depunere raport anual de activitate online - click aici

ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI - ÎNSCRIERE ONLINE ÎN GRUPUL EXPERȚILOR JUDICIARI 2018 - DEPUNEREA FIȘEI DE OPȚIUNI - TERMEN 15.02.2018 - click aici

Conferința Națională de Controlling și Risk Management - click aici

Trei luni până la punerea în aplicare a noilor norme privind protecția datelor cu caracter personal - click aici

Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii - click aici

Rezultatele contestațiilor la reexaminare stagiari anul II și III (semestrul I și semestrul II) -  20 - 21 ianuarie 2018 - click aici

Rezultatele contestațiilor la reexaminare stagiari anul I (semestrul I și semestrul II) -  13 - 14 ianuarie 2018 - click aici

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat - Rezultate contestații examen admitere stagiu 20 și 21 ianuarie 2018 - click aici

Rezultatele reevaluării stagiarilor din anul II si III (proba practică și proba teoretică, semestrul I și semestrul II), din zilele 20 și 21 ianuarie 2018 - click aici

În atenția candidaților prezenți pentru susținerea examenului de admitere la stagiu, din zilele de 20 și 21 ianuarie 2018 - click aici

Rezultatele reevaluării stagiarilor din anul I (proba practică și proba teoretică, semestrul I și semestrul II), din zilele 13 ȘI 14 ianuarie 2018 - click aici

În atenția experților contabili care doresc să devină membri în GEJ - click aici

      Experții contabili care sunt deja înscriși în GEJ sunt rugați să ignore acest mesaj


RAPOARTE DE ACTIVITATE PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE  

ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE DE MAI JOS

 

1. RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE - click aici

    DECLARAȚIE CAZIER - click aici

    DECLARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ - click aici

 •    INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE - click aici

 2. RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE - click aici

 •    INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE - click aici

 


Discipline stagiu contabili autorizați 2018 - click aici

Calendar privind activitatea de stagiu în anul 2018 - click aici Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii

 

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat noile conturi contabile, ce vor fi utilizate pentru înregistrarea contribuţiilor datorate, potrivit titlului V Contribuţii sociale obligatorii din Codul fiscal, pentru veniturile realizate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în contextul transferului contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați. Acestea au fost introduse prin Ordinul nr. 1.243/2018, din 5 februarie 2018, privind completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 120 din 7 februarie 2018 – Partea I.

Noile conturi pentru înregistrarea contribuțiilor sociale sunt:

 • 4315 Contribuția de asigurări sociale (P);
 • 4316 Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P);
 • 436 Contribuția asiguratorie pentru muncă (P);
 • 646 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă.

Cele patru conturi contabile prevăzute de OMFP nr. 1.243/2018 sunt introduse în: 

 • Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014;
 • Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016;
 • Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017.

 


Anunț organizare seminare gratuite 

NOUTĂȚI FISCALE 2018

 

CECCAR Filiala București organizează patru seminare gratuite cu titlul NOUTĂȚI FISCALE 2018, după următorul program:

Două seminare gratuite susținute în zilele de 26.01.2018 și 01.02.2018 de către expert contabil, conf. univ. dr. Gabriel Jinga, și două seminare gratuite în zilele de 30.01.2018 și 31.01.2018 de către expert contabil, lect. univ. dr. Delia Cataramă.

Toate seminarele se vor desfășura în Amfiteatrul Grigore Trancu-Iași din clădirea CECCAR Filiala București, începand cu ora 16.30.

Fiecare seminar se echivalează cu zece ore de formare profesională, dintre care cinci ore verificabile la sala de curs și cinci ore neverificabile.

La seminar pot participa doar membrii care și-au îndeplinit obligațiile profesionale la zi și se pot înscrie doar la un singur seminar, într-o singură zi.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, accesul în sală este permis doar pe baza înscrierii la seminar, în limita locurilor disponibile, iar înregistrarea participanților se va face doar online, începând de marți 23.01.2018, ora 10.00.

Înscrierea la curs este condiționată de respectarea prevederilor anunțate pe site - click aici.

Pentru înregistrare la seminare  - click aici

Vă așteptăm!

  

 

Președintele Consiliului CECCAR Filiala București

Expert contabil Aurel ANDREI

 


În atenţia absolvenţilor programelor de masterat care vor susţine examenul de admitere la stagiu, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 - click aici

Informaţii privind reevaluarea stagiarilor anul II și anul III semestrele I și II, din zilele de  20 – 21 ianuarie 2018 - click aici

Informații privind reducerea/recunoașterea perioadei de stagiu - click aici

Cotizații stagiari - click aici

Informaţii privind reevaluarea stagiarilor anul I semestrele I și II, din zilele de 13 – 14 ianuarie 2018 - click aici

  Curs nou, sala Spiridon Iacobescu, CECCAR Aparatul Central, perioada 15-18.01.2018 - click aici

  În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR - click aici

  În atenţia stagiarilor CAFR privind participarea la examen - click aici

  Informații privind funcționarea incorectă a centralei telefonice a filialei - click aici


ACORDAREA VIZEI PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2018 SI DEPUNEREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017

Vă informăm că formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de membri va fi disponibil începand cu data de 15 ianuarie 2018.

Raportul de activitate se va completa doar electronic, pentru  a fi încarcat on-line sau depus pe suport electronic la filială, de către membri. 

De asemenea, vă informam că plata cotizațiilor se va putea face și cu cardul.

Astfel, după data de 15 ianuarie 2018, membrii CECCAR pot solicita viza de exercitare a profesiei.

Viza de exercitare a profesiei obținută pentru anul 2017 este valabilă până la data de 28.02.2018, conform modificărilor aprobate în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017.  


INFORMAȚII PRIVIND FUNCȚIONAREA INCORECTĂ A CENTRALEI TELEFONICE

 

În urma sesizărilor dumneavoastră din ultima perioadă am constatat funcționarea defectuoasă a centralei telefonice utilizate de filială. Mai exact, centrala dispune de cinci linii telefonice, iar apelurile care depășesc acest număr ar trebui să fie avertizate prin ton ocupat de indisponibilitatea, pentru moment, a unei linii, însă acest lucru nu se întâmplă, apelurile suplimentare continuând să sune în mod normal.

Tocmai din acest motiv la nivelul filialei noastre s-a decis înlocuirea, în cel mai scurt timp posibil, a centralei telefonice, astfel încât dumneavoastră să primiți semnalul real în timpul apelului.

Această defecțiune a cauzat nemulțumiri care au fost aduse la cunoștința noastră.

Vă mulțumim pentru informarea filialei cu privire la această situație și vă înaintăm rugămintea ca ori de câte ori constatați aspecte care pot duce la îngreunarea activității să ni le aduceți la cunoștință pentru a putea găsi soluțiile optime de rezolvare.


Precizări privind organizarea reevaluării stagiarilor din anul I de stagiu

Perioada 13-14 ianuarie 2017

Click pentru descărcare

 


Precizări privind organizarea reevaluării stagiarilor din anul II și din anul III de stagiu

Perioada 20-21 ianuarie 2017

Click pentru descărcare - categoria Experți contabili

Click pentru descărcare - categoria Contabili autorizați

  


CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ – 15-18 IANUARIE 2018, ora 16.30

CURSUL ESTE DEDICAT

Membrilor care nu au efectuat orele de pregătire profesională aferente anului 2017 și care doresc să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2018

 

 • MARKETINGUL PROFESIEI CONTABILE - Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi - 15.01.2018
 • NOUTĂȚI FISCALE 2018 - Lector. univ. dr. Delia Catarama - 16.01.2018
 • ÎNCHIDEREA ANULUI 2017 - Lector univ. dr. Sergiu Bogdan Constantin - 17.01.2018
 • EXPERTIZĂ CONTABILĂ - Expert contabil judiciar Andrei Aurel - 18.01.2018

Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs, vă rugăm să completați formularul de înscriere - click aici


 ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor.

ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor, pentru a avea acces la informare vă rugam sa apasați aici.

 


În data de 27 decembrie 2017 s-a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

http://www.presidency.ro/…/decret-semnat-de-presedintele-ro…

Forma transmisă spre promulgare  click aici  


Vă informăm că formularul „Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de membri începând cu anul 2018, va fi disponibil la începutul lunii ianuarie 2018 în vederea automatizării procesului de prelucrare a datelor, pentru a fi încărcat online sau depus pe suport electronic la filială de către membri (similar declaraţiilor fiscale).

Viza de exercitare a profesiei obținută pentru anul 2017 este valabilă până la data de 28.02.2018, conform modificărilor din Conferinta Natională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017


 REZULTATELE EVALUĂRII SUSȚINUTE DE STAGIARII ANUL II

 

 

 

Rezultatele evaluării susținute de stagiarii anul II vor fi transmise prin e-mail astăzi, 21 decembrie a.c. De asemenea, acestea pot fi consultate și la sediul CECCAR Filiala București, din Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4.

Vă reamintim că testele de evaluare se consideră promovate dacă s-a obţinut minimum nota 6 la proba scrisă şi cel puţin calificativul „bine” la toate temele probei orale.

În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea aferentă probelor teoretice și practice pentru disciplinele la care stagiarii anul II nu au obţinut note de promovare în semestrele I şi II se va derula în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

În perioada imediat următoare vom reveni cu informații suplimentare privind reexaminarea. 


 

REZULTATELE EVALUĂRII SUSȚINUTE DE STAGIARII ANUL I

 

 

 

Rezultatele evaluării susținute de stagiarii anul I vor fi transmise prin e-mail astăzi, 20 decembrie a.c. De asemenea, acestea pot fi consultate și la sediul CECCAR Filiala București, din Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 4.

Vă reamintim că nota de promovare pentru fiecare disciplină și pentru fiecare probă este minimum 5.

În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea aferentă probelor teoretice și practice pentru disciplinele la care stagiarii anul I nu au obținut note de promovare în semestrele I şi II se va derula în zilele de 13 şi 14 ianuarie 2018.

În perioada imediat următoare vom reveni cu informații suplimentare privind reexaminarea.

 


 

Ediția în limba română a IFRS® 2017, disponibilă în format electronic

 

IFRS® 2017, cea mai recentă ediție ce cuprinde textul consolidat al normelor autorizate ale Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB®), este disponibilă acum pentru achiziționare, în format electronic.

Aceasta este, de altfel, singura ediție oficială publicată a normelor oficiale emise la 1 ianuarie 2017 și cuprinde standarde care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2017, însă nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc.

Ediția tradusă în limba română este disponibilă doar în format electronic și cuprinde două volume:

 • Partea A – Standardele IFRS® consolidate, inclusiv Standardele IAS®, Interpretările IFRIC® și SIC®;
 • Partea B – documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemplele ilustrative, îndrumările de implementare, bazele pentru concluzii și opiniile contrare.

Prin intermediul IFRS®, IASB® oferă investitorilor, altor participanți de pe piețele de capital la nivel mondial, precum și altor utilizatori de informații financiare informații transparente și comparabile în situațiile financiare și alte raportări financiare.

IFRS® 2017 nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni.

Cele două volume în format electronic pot fi achiziționate de pe site-ul www.librarie.ceccar.ro, la prețul de 168 lei. 

 


Sărbătoarea de Crăciun

 

În preajma sărbătorilor de iarnă, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Filiala București a CECCAR, alături de membri și parteneri de dialog, au petrecut momente încărcate de emoţie şi bucurie, cu prilejul evenimentului dedicat Sărbătorii de Crăciun desfăşurat la Hotel Hilton, la 18 decembrie a.c.

Colindele şi decorul de sărbătoare au completat tabloul unei seri dedicate Crăciunului, în care buna dispoziție a fost de partea tuturor.

Colindele interpretate de Corul Tronos al Patriarhiei Române, dirijat de Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, și momentele artistice ale Ralucăi Răducanu, împreună cu programele de dans puse în scenă de campionii Școlii Contessina au încântat invitații.

Atmosfera evenimentului este redată și în imaginile pe care le puteți vedea accesând fotografia alăturată.

 

 


18 decembrie 2017, începând cu ora 19.45 - Sărbătoarea de Crăciun (detalii aici)


 

EVENIMENT DEDICAT CRĂCIUNULUI

Marți, 19 decembrie a.c., începând cu ora 18.00

 

 

 

Dragi colegi,

Vă așteptăm marți, 19 decembrie a.c., începând cu ora 18.00, să fim împreună la evenimentul dedicat Crăciunului, unde Moșul va oferi daruri celor mici, într-un decor potrivit sărbătorilor de iarnă. Având în vederea capacitatea Amfiteatrului Prof. dr. „Grigore Trancu-Iași”, vă rugăm ca pentru a participa la eveniment să completați formularul de înregistrare – click aici


Vă așteptăm cu drag!

   


 

Înformații privind înscrierea la stagiu în cazul persoanelor care au promovat examenul de acces la profesie, sesiunea 2017 

 

Pentru a veni în sprijinul absolvenților examenului de acces la profesie, sesiunea 2017, vă comunicăm că înscrierea în anul I de stagiu la CECCAR Filiala București, se va realiza în perioada 08-12 ianuarie 2018.  

 


Informaţii privind susţinerea evaluării stagiarilor anul I, din zilele de 16 – 17 decembrie 2017

 

 Dorim să vă facem cunoscut faptul că participarea stagiarilor anul I la evaluarea practică din zilele din 16 și 17 decembrie 2017 nu este condiţionată de promovarea probei teoretice din 09 decembrie 2017. Cele două probe sunt independente şi tratate distinct.

 

Cu acest prilej dorim să vă facem cunoscut faptul că rezultatele evaluării susţinute de stagiarii anul I şi II, în data de 09 decembrie 2017, vor fi afişate până la finalul lunii decembrie 2017.

 

Avem rugămintea ca stagiarii grupați pe parcursul unei ore, la cele 2 discipline, să aibă în vedere următoarele:

 • timpul de examinare alocat pentru fiecare stagiar este de aprox. 10 minute; 

 • pentru încadrarea susținerii ambelor discipline, primii 3 stagiari din listă vor fi evaluați la IFRS, în timp ce următorii 3 stagiari vor fi evaluați la Drept;  

 • după susținerea evaluării la prima disciplină, stagiarul se va prezenta la sala unde este repartizat pentru susținerea celei de-a doua discipline. 

Repartizarea pe săli şi evaluatori a probei din zilele de 16 şi 17 decembrie 2017 poate fi consultată în cele ce urmează (click aici).


ÎN ATENȚIA STAGIARILOR CECCAR FILIALA BUCUREȘTI

 Începând cu data de 12.12.2017, pentru orice solicitare privind activitatea de stagiu, vă informăm că persoana de contact este doamna Tabarcea Mihaela. În acest sens vă comunicăm adresa de corespondență: ceccarbuc@ceccarbuc.ro.

 Începând cu această dată, domnul Ioniță Valentin nu se mai ocupă de activitatea de stagiu. 


  ÎN ATENȚIA STAGIARILOR DIN ANUL I DE STAGIU 

 Vă comunicăm că începând cu data de 12.12.2017 au fost afișate la sediul CECCAR Filiala București, notele aferente evaluării stagiarilor din anul I de stagiu, semestrul I. În curând vom aduce precizări privind rezultatele evaluării pentru semestrul II.