Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
Ziua Națională a Contabilului Român 

 Forumul Național al PMM

Balul profesiei contabile

 


În atenţia stagiarilor anul III    

 

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 22 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.  

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.  

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.   
 

În atenția membrilor CECCAR Filiala București 

Informații privind înscrierea la cursurile de pregătire profesională continuă obligatorie

 


În atenția stagiarilor din anul III de stagiu,

 

Evaluarea stagiarilor, proba scrisă și proba orală din data de 22.10.2017 se va desfășura în cadrul CECCAR Filiala București, Amfiteatrul “Grigore Trancu-Iași”, începând cu ora 9.00.

    Cu stimă,  

Președinte CECCAR Filiala București,

Andrei Aurel 

 


 


 

Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi

 

Recent a fost publicată Hotărârea Curții Europene de Justiție (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca și Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud. Hotărârea se referă la interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în cazul în care administrația financiară a unui stat refuză dreptul de deducere a TVA unei persoane impozabile pe motiv că „operatorul care i-a prestat servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și TVA a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru (…)”, potrivit pct. 33 al documentului.

Dreptul persoanelor impozabile de a deduce din TVA pe care o datorează taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru bunurile achiziționate și pentru serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu fundamental al sistemului comun al TVA instituit prin legislația Uniunii, se arată în hotărârea citată.

Conform deciziei Curții în cauza menționată, Directiva 2006/112/CE a Consiliului trebuie să fie interpretată „în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că operatorul care i‑a furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru, această declarare a inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic și definitiv, nepermițând să se facă dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale”.

 


 

Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici

Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării. Potrivit articolului 1 al Deciziei, scutirea se acordă prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, potrivit căruia „România poate acorda o scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională a 35.000 EUR, la cursul de schimb din ziua aderării sale”. Amintim că în România se aplică în prezent scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 65.000 EUR. Decizia potrivit căreia România este autorizată să implementeze în legislația națională un prag mai ridicat și să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 88.500 EUR survine în urma scrisorii pe care țara noastră a transmis-o Comisiei Europene la 26 aprilie 2017.

 

 

Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Proiectul de hotărâre vizează corelarea normelor de aplicare a OUG nr. 28/1999 cu prevederile ordonanței, având în vedere modificările pe care le-a suferit actul normativ, se menționează în nota de fundamentare ce însoțește propunerea legislativă.

Amintim că OUG nr. 28/1999 a fost modificată substanțial prin OUG nr. 91/2014, unde, pe lângă definirea noilor aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, au fost aduse și alte elemente de noutate, printre care și etapizarea procesului de înlocuire a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic. Astfel, potrivit celor mai recente modificări, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, respectiv mijlocii au obligația de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic începând cu 1 iunie 2018, în timp ce contribuabilii mici au această obligație de la 1 august 2018. Tot de la 1 august anul viitor se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal.

Printre reglementările propuse se numără definirea unor noțiuni (substitut de numerar, comerț ocazional), clarificarea activităților care se încadrează în excepțiile de la obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență, stabilirea condițiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării.

Potrivit notei de fundamentare citate, măsurile ce vor fi stabilite în urma aprobării proiectului de hotărâre vor contribui la reducerea evaziunii fiscale și la creșterea nivelului de fiscalizare și asigurarea îmbunătățirii execuției veniturilor bugetare.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003 și documentele însoțitoare pot fi consultate pe site-ul MFP, secțiunea Transparență decizională.

 


  ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA EXAMENUL DE ACCES LA STAGIU

SESIUNEA 7 ȘI 14 OCTOMBRIE 2017

 

Toți participanții la proba scrisă aferentă examenului de acces la stagiu ce a avut loc în data de 7 octombrie 2017, sunt așteptați și la susținerea probei scrise din data de 14 octombrie 2017.

Liste repartiție săli (click aici)

Vă urez succes!           

                       Cu stimă,  

Președinte CECCAR Filiala București,

Andrei Aurel 


 

 

CECCAR Filiala București, cu sprijinul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) București, a organizat, în zilele de 4 și 5 octombrie, două întâlniri profesionale pe tema OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Detalii puteți citi în noul număr al revistei CECCAR Business Magazine (click aici).

                              

 


 

Informaţii privind examenul de acces la stagiu sesiunea 07 și 14 octombrie 2017

 

Examenul se va desfășura la “Universitatea Titu Maiorescu- Corp M, Calea Văcărești nr.187, Sector 4 (în apropierea stației de metrou Timpuri Noi), începând cu ora 11.00. Accesul candidaților în sălile de examen se face între orele 10:00 şi 10:45, pe baza actului de identitate.

Probele de examinare și durata examenului:

Pentru experţii contabili:

  • În ziua de sâmbătă, 07 octombrie 2017, începând cu ora 11.00, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
  • În ziua de sâmbătă 14 octombrie 2017, începând cu ora 11.00, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;

Pentru contabilii autorizaţi:

  • În ziua de sâmbătă 07 octombrie 2017, începând cu ora 11.00, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept cu o durată de 3 ore;

Pentru contabilii autorizaţi care îndeplinesc condiția de studii superioare economice:

  • În ziua de sâmbătă 14 octombrie 2017, începând cu ora 11.00, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore.